Ingemar Engstrand skriver öppet brev till Storbacka

INSÄNDARE/DEBATT. Pensionerade läkaren Ingemar Engstrand ger inte upp striden för att rädda primärjouren i kirurgi vid Lindesbergs lasarett. Engstrand har skrivit ett öppet brev till kommunalrådet Bengt Storbacka, där han delar ut råd och pekar på historien. Läs debattinlägget här.

Bra Bengt Storbacka

Nu lägger vi på ett kol

Så bra att du tagit på dig ansvaret för att leda och utveckla Lindesberg. I en intervju i Nerikes Allehanda säger du dig uppleva ett positivt driv och en framtidsoptimism. Du nämner en befolkningsökning och en påbörjad rotation på bostadsmarknaden. Du nämnder Örebro som en starka regional kraft.

Visst tycker även jag att många som arbetar i Örebro med fördel kan bo i Frövi. Men det finns ett stort problem med Örebro. Ledande regionråd vill nedmontera delar av välfärden i Lindesberg genom att permanent lägga ner primärjouren i kirurgi vid ortens Lasarett.

Det finns ett starkt engagemang i Bergslagen för att förhindra detta. Din egen partisekreterare, med rötter i Örebro, säger att engagemang spelar roll. Att varje persons röst räknas, att varje samtal får ringar på vattnet, att varje namnunderskrift har betydelse. Hen berättar hur just engagemang har lyckats förhindra försämring av välfärden i kommuner där ett parti till höger i den politiska skalan har velat göra just det.

PRO i Lindesberg samlade under tre dagar in namnunderskrifter till en protest mot nedläggningen. De fick 13 000 namnteckningar. De har velat ha ett möte med regionledningen. Men den har inte möjlighet att ta emot dem i närtid. PRO har sänt ett mail men inte fått svar. Det har skickat ett rekommenderat brev med regionrådet hade inte tid att lösa ut det. Hen säger sig ha mailat och bett om ursäkt. Men uppenbarligen finns det en defekt i regionens It-system för mailet har inte kommit fram.

Du pekar i Na-intervjun på vikten av starka småföretag och flera stora. Men företagarna, liksom befolkningen i stort, är synnerligen angelägna om att ha fungerande högkvalitativ sjukvård nära tillgänglig. Personer från tre av företagen har startat en rörelse för att behålla sjukhuset intakt. De har fått en anslutning av nära 1 200 företag.

Jag har tillsammans med representanter för PRO och företagarna och en, liksom jag, pensionerad läkare haft förmånen att träffa representanter för alla politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige i Lindesberg. Alla vill ha kvar ett intakt Akutsjukhus med fungerande jourverksamhet. Problemet är att de flesta upplever att de saknar stöd i regionens ledning.

I mitt minne dyker då upp en upplevelse som jag var med om för många årtionden sedan. Då liksom nu hade vi problem på kirurgkliniken. Det fattades kirurger. Jag lyckades i alla fall få en tid för att i Örebro träffa landstingsrådet Olle Aldén, en hedersman. Många andra på sjukhuset ville vara med. De hyrde en buss och åkte ner till Örebro. Så när jag gick in på Aldéns rum fylldes det snart av folk. Vi la fram problemet och diskuterade åtgärder som vi ansåg vara viktiga. Landstingsrådet lyssnade, tänkte och löste knuten.

Rimligtvis kan regionens företrädare inte neka till ett samtal med dig. Du kan, med skärpa, hävda att du har hela den politiska ledningen i Lindesberg med dig när du säger att Lindesberg ska ha kvar sitt Akutsjukhus med fungerande primärjour även i kirurgi. Örebrofolket kommer då att visa statistik som är tillrättalagd för att visa hur dyrt och onödigt det är med akut kirurgisk kompetens i Lindesberg. Men tro inte på dem. De väljer noga de siffror som passar deras intressen. Det som är viktigt för oss i Bergslagen är att vi ska kunna uppleva trygghet och tillit med en vård som är enkelt och nära tillgänglig. Företagen ska kunna få snabb hjälp vid såväl små som stora skador.

Lindesbergs kommun har skrivit under ”Deklaration för en stark demokrati” som ett svar på en skrivelse från ”Kommittén för Demokrati 100 år”. I den konstateras att det offentliga samtalet hårdnar och antidemokratiska aktörer blir allt mer synliga. Men Sverige står på en stabil grund där tilliten till demokratiska institutioner är hög. Det litar vi på.

Ingemar Engstrand. Pensionär boende i Lindesberg.

3 Comments

  1. Tittar man på vad Socialdemokraterna i Lindesberg gav för vallöften inför valet 2018, då framgår det med all tydlighet hur dom tänker. Nu brukar ju Socialdemokraterna svika sina vallöften, så om dom gör som dom brukar, då finns det ett hopp. Men samtidigt vill man nog inte stöta sig med Socialdemokraterna i Region Örebro län.

    Följande står att läsa på Lindesbergs Socialdemokraters sida inför valet 2018.
    ”Faksimil”
    Vårdfrågorna i Lindesberg präglas förstås av frågan om Lindesbergs lasaretts framtid, men Socialdemokraterna i Lindesberg skriver endast att ”Vi stödjer Socialdemokraterna i Region Örebro län att det ska finnas tre akutsjukhus i länet”.

  2. Läste med intresse Ingemar Engstrands öppna brev till Storbak ock där han beskriver kampen för Lindesbergs lasaretts framtid. För flera år sedan uppvaktade de bl.a. dåvarande landstingsrådet Olle Alden som han beskriver som en socialdemokratisk hedersman. Som Olles bror gläder mig naturligtvis detta. Olle var en av den gamla stammen socialdemokrater som via SSU. Facket. Landstinget. Riksdagen o Landstinget lärde sig att lyssna på folk och kom att värna om bl.a. landsbygden. Speciellt då de lokala sjukhusens utbyggnad. Heder över hans minne.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.