INSÄNDARE/DEBATT. Kristdemokraterna i Lindesberg lade en motion till kommunfullmäktige 2016 fram förslaget att bygga om Stadsskogsskolan till äldreboende, något som nu blivit verklighet genom de styrande partierna S och C.

En glädje att man antagit Kristdemokraternas förslag

I Lindesberg ser vi ett stort behov av olika typer av boenden för våra äldre invånare.

Så det är med stor glädje vi upplever att Lindesbergs kommun har antagit Kristdemokraternas förslag från 2016 att när Stadsskogsskolan avvecklas göra om den till ett modernt äldrecentrum med olika boenden för äldre, aktivitetslokaler, utbildningslokaler m.m. Vi såg behovet av fler äldrevårdsplatser och en utveckling av äldrevården. Läget är perfekt med fin natur och fina promenadvägar.

Att man nu lagt till bostäder och lokaler för ungdomar är mycket positivt och visar på värdet av att blanda generationer och där man kan erbjuda träffpunkter med en variation av aktiviteter.

Motion från 2016

Gör Stadsskogsskolan till ett modernt äldrecentrum.

När Stadsskogsskolan ska ersättas av en ny skola kan man fundera över vad de övergivna lokalerna ska användas till.

Vi Kristdemokrater anser att läget med fin natur och fina promenadvägar, en-planshus med stora och rymliga lokaler skulle lämpa sig mycket väl för ett äldrecenter. Här skulle kunna finnas olika boenden, lägenheter, demensboenden, trygghetsboenden m.m.

Lokaler för gymnastik, arbetsterapi, olika sysselsättningar, gemensam matsal, lokaler för personalkonferens/utbildning, cafeteria, kiosk m.m skulle kunna rymmas.

Kristdemokraterna i Lindesberg

Markus Lundin

Ordförande KD Lindesberg