Pia-Maria Johansson.

Landsbygdspartiet har alternativ till nedläggning

INSÄNDARE/DEBATT. Landsbygdspartiets Pia-Maria Johansson i Nora är inte nöjd med den politiska majoritetens hantering av nedläggningen av en avdelning på Soltunets förskola. I ett debattinlägg presenteras flera alternativ. Läs inlägget här.

Det finns andra sätt att spara

På onsdag ska majoriteten ta beslut om man ska lägga ner en avdelning på Soltunets förskola och splittra ut barnen till andra förskolor. Solkattens barn har redan drabbats av ett sånt beslut.

Det innebär att drygt 30 barn ska fördelas ut på kommunens förskolor. Snittet på antal barn per pedagog var i oktober 2019 var 5,4 barn enlig Kolada (ett jämförelseinstrument nationellt som bygger på kommunernas inrapporterade statistik). Det är jämfört med övriga landets kommuner fler barn per pedagog i genomsnittet

Ett annat mått är kommunens egen statistik i form av antal barn/avdelning. Enligt den var det i genomsnitt, oktober 2019: 16.1 barn per avdelning, oktober 2020 var det i genomsnitt 16,4 barn per avdelning. I april 2021 är vi uppe i 17,6 barn per avdelning och så ser det ut varje år att antalet barn i grupperna ökar under våren, för att sedan minska på hösten när 5-åringarna börjar skolan och nya barn ska skolas in i förskolan

Ett argument som majoriteten använder sig av för att lägga ner avdelningar är att barnantalet i kommunen kommer att minska, därför behöver man minska antalet avdelningar (det föddes färre barn i kommunen 2020 än tidigare år, vilket inte är ovanligt i pandemier), men vi upplever just denna slutsats som kortsiktig.

Orsak till det är att kommunen står fast vid målet 13 000 invånare 2030. Vi i Lpo utgår från att man vill ha barnfamiljer till stan. Det förpliktar menar vi. Det vill säga att barnperspektiv och attraktionsvärde måste tillgodoses för denna målgrupp, två oerhört viktiga faktorer för barnfamiljer. Att ha nära till sin förskola, samt att ens barn på förskolan inte möter många vuxna och många barn – även om lokalerna är lite slitna bör prioriteras framför nybyggd förskola med många avdelningar och många barn på lekgården. Att öka barngrupperna innebär ökade slitningar på personal, ökat behov av städ och långsiktigt negativa konsekvenser för barnen.

Att minska avdelningar idag för att om typ fyra år när vi har kö få bygga ny förskola är kortsiktigt och oekonomiskt. Eftersom nya förskolor är betydligt dyrare än äldre. Inte heller finns något cirkulärt miljötänk i en sådan planering. Idag är dessutom 129 barn inte placerade i kommunen enligt egna statistiken. Tänk om de i morgon vill ha plats i förskolorna?

Vi menar att det finns andra sätt att spara än att lägga ner och sälja ut fungerande lokaler.

Antingen kortar man öppettider på vissa förskolor som på så vis minskar behovet av personal sen eftermiddag, – medan man på andra har öppet senare. Det ger föräldrar möjlighet att välja – gå ner i tid, eller inte gå ner i tid beroende på hur situationen ser ut för var och en.

Alternativt tittar man på en förskola i anslutning till en skola (som generellt har billigare lokaler) och då när och om antalet barn minskar ser hur man kan samordna förskoleavdelningarna med eventuell annan verksamhet för att på så vis snabbt kunna återställa nedlagd avdelning när invånarantalet ökar (utan att bygga om för flera miljoner).

Eller så använder man de statliga medel vi fått tillfälligt, senarelägger viss kompetensutveckling och använder dessa för att möjliggöra att ha Soltunets förskola kvar, satsa på en rejäl marknadsföring av kommunen på mässor och ser om barnafödandet skjuter fart.

Ovan är tre lösningar som vi tycker är tre lösningar som är betydligt bättre än att öka barngrupperna.

Pia-Maria Johansson Landsbygdspartiet oberoende

1 Comment

 1. Barnantalet kommer enligt Nora kommun att minska, därför flyttar man ihop
  ungar till andra dagis.

  Vad jag fick lära mig i naturläran, så går det åt två vuxna för att framställa ett barn,
  följaktligen kommer det att ske en minskning av innevånarna totalt.

  Att blanda in 13 000 i befolkningsökning är nog en skröna. Tittar man dessutom på
  tomma butiker blir det löjligt. Dagens notering är en butik som skickar inredningen i container

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.