Länstyrelsen upphäver BMB-beslut

i LINDESBERG/NORA/Okategoriserade

LINDESBERG/GYTTORP. En fastighetsägare i Gyttorp, som av Bergslagens miljö- och byggförvaltning fått ett vitesföreläggande med anledning av en nedskräpad tomt, överklagade och har nu fått rätt.

Länsstyrelsen upphäver nu BMB-beslutet.

Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade i april i år att förelägga en fastighetsägare i Gyttorp med ett vite på 20000 kronor om han inte inom två månader vidtagit de åtgärder som behövts för att förhållandena på den aktuella tomten skulle bli acceptabla.

Klagomål har inkommit till BMB angående tomten och tjänstemän besiktade densamma i april 2011. Då konstaterades att åtta bilar, en husvagn och diverse andra lösa föremål fanns på tomten och fastighetsägaren uppmanades att iordningställa tomten till acceptabelt skick. En ny besiktning gjordes i mars i år och därefter beslutade BMB om vitesföreläggande.

Så långt gick allt rätt.

Men fastighetsägaren överklagade och ansåg att han gjort vad han kunnat. Han hade påbörjat borttagandet av bilar och husvagnen fanns på annan ort. Att tomten inte till fullo var rensad hade enbart med tidsnöd att göra.

När så Länsstyrelsen, som tillsynsmyndighet, tittade på hanteringen av det aktuella fallet fann man en rad brister.

Dels måste ett vitesförläggande ställas till en fastställd fysisk eller juridisk person och dels måste i beslutet anges specificerat vad som fastighetsägaren måste göra.

BMB-föreläggandet är ställt till ”fastighetsägaren” och istället för att precisera vad som ska åtgärdas har man skrivit ”vidta de åtgärder som behövs för att förhållandena på tomten blir acceptabla”.

Länsstyrelsen menar att föreläggande inte riktar sig till en namngiven person och dessutom inte är tillräckligt tydligt utformat, och upphäver därför BMB-beslutet.

BMB kan överklaga Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.