Lokala politiker motsätter sig besparingarna

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/LINDESBERG

INSÄNDARE/DEBATT. I ett brev till ledamöterna i Regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd på torsdagsmorgonen kräver sex av kommunfullmäktiges partier att akutmottagningen vid Lindesbergs lasarett blir kvar. De två partier som inte skrivit under brevet är Socialdemokraterna och Centerpartiet. Läs brevet här.

Vi kräver att akutmottagningen blir kvar

Till Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Örebro län 2023-11-16

Som representanter för lokala partiföreträdare i Lindesbergs kommun uppmanar vi Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter att avslå de reduktionsförslag på Lindesbergs lasarett som presenteras i Utvecklingsplanen för Hälso- och sjukvården i Region Örebro län.

Förslaget att ta bort all akut kirurgi och att akutmottagningen endast ska ta emot medicinska akuta sjukdomsfall innebär en stor och omvälvande förändring i bassjukvården för norra länets invånare, som inte länets övriga delar behöver utstå. Ambulanstillgängligheten minskar och biltrafiken ökar som följd, i hela länet. Att dessutom minska eller ta bort specialistmottagningar kommer även att öka trafik/transporter till USÖ. Dessa är oftast korta besök, men ack så viktiga för många kroniska äldre sjuka. Norra länsdelen har störst andel äldre i länet och därmed en större sjuklighet. Därför medför förslagen att ett stort antal invånare kommer drabbas svårt av de föreslagna förändringarna. Den reducering av verksamheterna på laboratorier, röntgen och IVA medför försämrade möjligheter att bedriva optimal och god vård.

Detta ständiga hot om lasarettets existens påverkar i hög grad personalens vilja att stanna kvar eller för nya att söka sig till sjukhuset. Det leder till en ond spiral med personalflykt som följd. Att förlora en så viktig samhällsaktör som Lindesbergs lasarett påverkar naturligtvis kringliggande näringsliv, möjlighet att rekrytera kompetent personal för företagare, boendemarknad och in- och utflyttning inom kommunerna i norra länsdelen. Det påverkar även möjligheten för länet att ha den beredskap för de kriser och katastrofer som vi idag behöver ta på allvar och planera för att kunna möta. Ett fullt dugligt lasarett med operationsmöjligheter och IVA- platser kan behövas snarare än vi tror eller hoppas. Med pandemin i minnet så vet vi att snabb ”uppskalning” av hälso- och sjukvården är viktigt att vi klarar.

Tidigare utvärderingar vid stängning av akut kirurgisk mottagande på akutmottagningen har visat att ingen besparing görs. Nu anges svårigheter att lösa jourläkarbemanning, men akutmottagningen klarar sin planering utan hyrläkare. Den enda gång det funnits hyrläkare vid akutmottagningen i Lindesberg är efter att flera läkare slutat i protest efter ett sådant här beslut tidigare. Behöver vi göra samma misstag igen? Varför skall möjlighet till bassjukvård begränsas för norra länets invånare när ”närsjukvård” är det nya ledordet och helhetssyn på människan eftersträvas? Varför skall fungerande verksamhet nedmonteras när det förmodligen kommer behövas byggas upp igen pga. en större andel äldre-äldre?

Som företrädare för undertecknande politiska partier i Lindesbergs kommunfullmäktige, kräver vi att akutmottagningen vid Lindesbergs lasarett behåller akutkirurgi och fortsätter vara öppen dygnet runt för att ta emot både medicinska och kirurgiska patienter. Då intensivvården tillsammans med övriga enheter i många fall är helt beroende av specialistkompetens, vill vi även att en utredning med konsekvensanalys presenteras innan beslut om omorganisation gällande specialistmottagningarna tas.

Moderaterna, Tomas Klockars

Sverigedemokraterna, Tom Persson

Kristdemokraterna, Marcus Lundin

Vänsterpartiet, Ulf Axelsson

Landsbygdspartiet, Anders Persson

Liberalerna, Nils Detlofsson

Miljöpartiet de Gröna, Stefan Andersson

1 Comment

  1. Bengt Storbacka, var är du?
    I vanliga fall är du ute och har synpunkter hur andra styr. Är det en tjänst inom Regionen som du trånar efter och därför tiger som muren.
    Jag tycker att det är fegt och anstår inte en kommunalpolitiker när vår region står inför drastiska förändringar.
    Kom fram ur grottan!

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.