LPo kritiserar majoritetens informationsflöde

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/NORA

INSÄNDARE/DEBATT. Landsbygdspartiets Anna Berggren och Pia-Maria Johansson i Nora kritiserar i ett debattinlägg den politiska majoritetens sätt att kommunicera. Ovarsamt och onyanserat, skriver LPo. Läs debattinlägget här.

Ovarsamt och onyanserat

Det är inte oppositionens roll, att vid möten med byalag eller näringslivsråd, gå i polemik med majoritetens företrädare. Vi måste dock reagera på något vis, när vi anser att man hanterar information/kommunens ställningstagande, mycket ovarsamt och onyanserat.

Under senaste veckorna har det varit möte med samtliga byalag och ett näringslivsråd som kommunen kallat till.

1. På Näringslivsrådet undanhöll man det ICKE kritiska svar man lämnat i sin remiss rörande eventuell ny organisation för Samhällsförbundet Bergslagen och förvaltningen för bygg och miljö. Övriga kommuner i norra länsdelen var betydligt mer ifrågasättande än Nora kommun.

Ett seminarie hade hållits tidigare på ett kommunstyrelse sammanträde där kommunens ställningstagande utifrån Noras perspektiv skulle tydliggöras. Svaren där var betydligt ”spretigare” och mer kritiska än vad det sammanställda svaret blev. Att socialdemokraterna i de flesta fall vurmar för centraliseringar är mycket tydligt för oss. Moderaterna är mer ”svajiga” beroende på situation

Landsbygdspartiet oberoende reserverade sig mot remissvaret just av den anledningen att svaret inte tydliggjorde kommunens tveksamheter utan enbart kraftigt generaliserats och snarare blivit positivt. Trots det förde man fram information till Näringslivsrådet, som om kommunen bidragit till att ifrågasätta förbundet och förvaltningen, vilket man alltså inte gjort.

Trots Noras svar är man nu i norra länsdelen överens om att förändra kommunalförbundet och se över vilka verksamheter som ska ingå, då övriga kommuners svar mer speglat de tveksamheter som alla mer eller mindre talar om internt, men Nora inte vågar stå för i beslut.

2. På mötet med byalagen framförde man att man ansåg att förvaltningen och förbundet stod för 50 procent av det dåliga resultat näringslivsrankningen visar för 2022. Vi ligger där näst sist av 290 kommuner. Vidare kritiserade man Sunds Gård för att inte medverka till gång- och cykelväg runt Norasjön, genom att släppa till åkermark. Det hör till saken att LPos representant tillika ägare av Sunds Gård, var närvarande på mötet. Sunds Gård ser gärna att man lägger en cykelväg genom gårdens allé, vidare ut på Källarhalsvägen, för att människor som vill cykla runt sjön, ska slippa cykla på väg 244. Att däremot släppa till brukad åkermark, som behövs för djuren för att sedan för dyra pengar anlägga en cykelväg, är inte aktuellt. Det faktum att kommunen kom runt begreppet åkermark, i Svea Hovrätt, genom att kalla det i översiktsplanen, för park- respektive naturmark och därmed på pappret, ändrat markens karaktär/användming, ändrar vare sig det faktum att marken är brukad åkermark i verkligheten eller Lpo s inställning att vi ska bevara åkermark i Sverige. Att majoritetens representant uppger att marken inte är åkermark är både stötande och ohederligt. Vi anser att man kunde levererat en förklaring som beskrev den reella sanningen.

Landsbygdspartiet oberoende

Anna Berggren

Pia-Maria Johansson

5 Comments

 1. Svar till ”Lola” Nej Lola vi har inte föreslagit äldreboende vid Åkerby, däremot i Järnboås. Rörande det alternativ till väg handlade om ca 1000 kvm av åkermark som skulle tas i anspråk det vill säga motsvarande 1 tomt. Dessutom tyckte vi egentligen inte själva det var en så bra ide. Bästa iden är den ursprungliga. Rörande bostadsbyggandet beklagar bristen på insikt hos dig och vad det betyder för en verksamhet som långsamt begränsas och byggs in. Brukad åkermark har redan i omgångar tagits från Sunds Gård, och som du säker vet behöver djur både mat och utevistelse vilket kräver olika typer av mark. Det handlar inte om egenintressen. Vi liksom många organisationer som ser vikten av ökad självförsörjningsgrad driver just frågan om att inte bygga på åkermark. Det framgår dessutom tydligt i vårt program och kan knappast undgått någon. Sedan finns det situationer där alternativ inte finns och det är vi medvetna om.

 2. Jag beklagar misstaget och ber om ursäkt Jan Rylander. Landsbygdspartiet och landsbygdspartister ska det naturligtvis vara.

 3. Jag beklagar artikeln som ”Lola” skrivit, det är inte Norapartiet som skrivit insändaren utan är Landsbygdspartiet Oberoende observera detta.
  Om Lola vill ”skjuta” på något parti så vill det till att skriva korrekt namn.
  För Norapartiet Jan Rylander

 4. Vad som också är stötande är dessa två norapartisters totala avsaknad av integritet. Vem tror att Norapartiets engagemang i frågan om utnyttjande av produktiv åkermark egentligen handlar om något annat än dessa två norapartisters egenintresse?

  När beslutet om bostadsbyggandet Hitorpsgärdet överklagades exempelvis. Alla vet ju att den ena norapartisten arrenderar marken för jordbruk och den andra inte ville ha nya grannar för nära sin egen vräkiga villa.

  Driver norapartisterna samma ”principiella” frågor när det inte rör dem personligen? Nej verkligen inte. Bär Norapartiet för något år sedan föreslog en ny bilväg från Gyttorpsvägen till Esstorp så skulle den gå över just åkermark, dessutom betydligt mer produktiv åkermark än vad som skulle krävs för bygget på Hitorp och förbi Sunds Gård.

  Har Norapartiet varit emot byggandet av villor vid Åkerby? Har de inte till och med föreslagit att det ska byggas äldreboende vid Åkerby på, just det, åkermark…

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.