Pia-Maria Johansson.

LPo missnöjda med den politiska styrningen

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/NORA

INSÄNDARE/DEBATT. Oppositionsrådet Pia-Maria Johansson (LPo) skriver i ett debattinlägg att Nora kommuns ekonomi klarar sig enbart tack vare statsbidrag. Den politiska majoriteten har visat en förlamning rörande styrningen av den kommunala ekonomin, skriver Johansson. Läs debattinlägget här.

En förlamning rörande styrningen av ekonomin

Politiskt har vi tagit del av chefsekonom SKR Annika Wallenskog uttalande om kommunernas ekonomiska tillstånd i Sverige.

Efter att många kommuner haft en mycket dålig ekonomi, har vi senaste tre åren kunnat notera en tydlig förbättring. Detta tack vare en massa miljoner i statsbidrag från staten.

Alla minns att Nora skulle spara 35 miljoner för att komma i balans. Vi har långt ifrån nått det målet. Tjänstemännen har sparat en del lågt hängande frukter.

Politiskt finns också en slapphet att följa upp sina mål som leder till stor frustration hos oss i Landsbygdspartiet oberoende. Som exempel har både Solkatten (kommunens billigaste) omsorg lagts ner samt Soltunet, men nästan inga pengar har sparats. Personalen är kvar eftersom vi har nyckeltal i barnomsorgen och lokalerna är kvar. Lite timvikarier har sparats. Det stora resultatet är dock större barngrupper. 16,9 barn i snitt oktober 2021 jämfört med 16,4 2020. (Beräkningen är då gjord på att Soltunet är borttaget, ytterligare en avdelning Sparvugglan (Esstorp) och Järnboås räknas som 1,5 avdelning vilket det gjordes hösten 20, men av någon outgrundlig anledning förändrades till två avdelningar jan 2021 utan att lokalerna ändrats.)

Mellan 2020 och 2021 ökande kommunen sina kostnader Tack vare de extra 11 miljonerna visar delårsbokslutet på ett resultat på 8,8. Enligt budget är det nästan 2 miljoner mer än budgeterar, men utan de 11 miljoner extra hade vi varit på minus.

Majoritetens har till idag visat på en förlamning rörande styrningen av den kommunala ekonomin.

Man har beslutat inför 2021 om 5,4 miljoner i reduceringar. Inför delårsbokslutet hade man klarat 0%. I slutet av november får vi se om resultatet förbättrats något. En orsak är individ och familjeomsorgen som gör kraftigt minus ett annat minus är funktionshinder och hemtjänst.

Basleden i verksamheterna har ofta goda idéer i svåra tider och därför är det viktigt att lyssna till folket på golvet. Det är viktigt att lyssna, ett ledarskap där information stannar eller inte upplevs som transparant är inte ett bra ledarskap.

Vi kan konstatera att de nedskärningar som skett har skett i kärnverksamheter och de satsningar som skett är utanför kärnverksamheter.

Driften som tidigare gick till att spola is på Karlsäng har nu använts för att titta på hur vi kan få utegym och belysning på Norvalla, när det ligger ett medborgarförslag på att få träningsmöjligheter på Digerberget och utveckla det. 

Enligt delårsbokslutet har vi överkostnader i skolan utifrån anställningar som skedde 2019 men en annan del som sväller är samhällsbyggnad bergslagen som önskar allt mer pengar och använder allt mer konsulter. Det faktum att kommunstyrelsen helt saknar kontroll huruvida förbundet klarar fina funktionsbeskrivningar eller ej verkar helt ointressant för majoriteten, det räcker att förbundet ber om mer pengar för resurser. Vi i Lpo vill nog se en bättre redovisning och mindre konsultstöd. Kompetensstöd var själva tanken med SBB, inte ett mellan led för konsultköp.

Majoriteten tycks också ha en tro på att om vi bara samverkar med fler kommuner och låter Samhällsbyggnadsförbundet (SBB) växa kommer vår ekonomi att bli bättre. Så tror inte vi, tvärtom behöver vi ta hem vissa verksamheter

Landsbygdspartiet menar att vi måste behålla verksamheter inom kommunen, vissa delar behöver vi dock samverka i och ha kompetens, inte lämna ifrån oss dem.

Besparingar måste i första hand ske i de verksamheter som inte är kärnverksamheter.

Pia-Maria Johansson

Oppositionsråd

Landsbygdspartiet oberoende

13 Comments

 1. Håller med. Du har otur när du tänker, Anna. Ofta när jag läser dina inlägg undrar jag om Socialdemokraterna i Nora håller med dig i det du skriver….
  P-M.J är påläst när hon uttalar sig. Det gäller att vara insatt i sak, för att bemöta hennes inlägg, inte bara komma med påståenden som dessutom inte stämmer.
  Politik är svårt. Det går att rösta på ett parti i Nora, som ser till Norabornas bästa och ett annat i riksdagsvalet. Det börjar bli självklart för mig.

 2. ”Jag tror inte att en enda Norabo som röstade på sossarna i sin enfald trodde att en röst på sossarna också var en röst på moderaterna och vise versa” – Håller med Ari om att det är ett tämligen osmakligt samarbete. Det är dock, hur man än vrider och vänder på det, så att det är väljarna som har röstat fram detta inom de demokratiska ramarna vi har.

 3. Svar till Anna K. Jag vill bemöta dina påståenden:
  1. Att LPO tillsammans med andra använt minoritetsåterremiss på de flesta större besparingar. Stämmer på grund att ni skulle spara i kärnverksamhet som redan var billig. Oavsett det har ni nu gjort det och då visade sig att de större besparingarna knappast var större utan mindre och långt från vad som behövs. Nu satsar ni ytterligare på en redan dyr ishall UTAN att se till den helhet som var meningen dvs att omklädningsrummen skulle delas med fotbollen. Nu får ni troligtvis renovera eller bygga nytt vid Karlsäng utifrån era beslut om konstgräs där – Inte smart
  2. Du skriver rörande barngruppernas storlek i förskolan ”16,9, du kan börja med att byta ut sexan mot en femma” Nix nu ligger vi dessutom på 17.0 i snitt om vi räknar Järnboås som vi gjorde nov 20.
  3. Du säger ”Nora-bor ni som röstade fram” …..Ingen röstade fram ert samarbete ! Man har inte heller röstat fram er ”plattform” som det tog ett år att komma fram till för er. Ni skapade detta efter valet utan att först gå ut och säga att ni skulle göra det. Så du kan glömma att folk har röstat fram ert samarbete och er plattform
  4. Jag ljuger om bildandet av SBB säger du utifrån att jag säger det skulle vara ett kompetensstöd. Sedan beskriver du just ett sådant som skäl. Kompetensstöd är just kompetensstöd, vilket innebär att det bör finnas kompetens hos förbundet, inte att man köper in kompetensstöd i form av konsultstöd i så stor utsträckning som görs idag Jag håller däremot med om att vissa saker bör ligga kvar, medan annat kan tas hem
  Slutligen Anna. Du inleder ofta dina anföranden med ”Så här tänker jag…”, men nu har du haft otur när du tänkt

 4. Anna K.
  Detta skrev du ”Nora-bor ni som röstade fram samarbetet i kommunen, till Er vill jag säga att Demokratin i gruppen fungerat utmärkt. Viljan om Nora’s bästa är vi överens om”.
  Jag tror inte att en enda Norabo som röstade på sossarna i sin enfald trodde att en röst på sossarna också var en röst på moderaterna och vise versa.
  Samarbetet mellan sossar och moderater kom fem i tolv. Det fanns inte en diskusion om politik utan bara om poster. Posterna eller tjänsterna var viktigare än politiken. Ska vi tolka det till kommande val att ni går ut med ett gemensamt valprogram? Jag som röstar i Nora vill väldigt gärna veta .

 5. Men LPO och Pia-Maria hur har ni mage att prata budget och ekonomi och besparingar på det sätt som ni gör i ovanstående insändare? Varje läskunnig person som orkar ta reda på fakta kan ju i Kommunfullmäktige/ Kommunstyrelse och eller utskottsprotokoll se att LPO tillsammans med andra använt minoritetsåterremiss på de flesta större besparingar. En demokratisk rättighet som fördröjer resultatet!
  Du frågar om ett resultat som du själv varit med att ”förhala”?!
  Du försöker också insinuera att barntätheten per grupp ska ha ökat? Du skriver 16,9, du kan börja med att byta ut sexan mot en femma så kommer du närmare sanningen. Om någon med behov av barnomsorg inte är nöjd med detta så finns ju privata alternativ även här i Nora. LPO ni som vet så mycket ni kanske vet procenten på deras gruppstorlek/ barntärhet?
  Ni skriver om fotfolket/ basfolket och lyssnande och ledarskap i svepande och populistiskt enkelt. För mig som Socialdemokrat i kommunfullmäktige så blev jag inte överraskad eftersom jag tycker att ni ofta uttrycker er nedlåtande, föraktfullt och slarvigt om tjänstemän i kommun. Men ni åsyftade antagligen på våra två kommunalråd i ert svepande uttryck? Det är ju i så fall inte första gången ni försöker utmåla dem till Envåldshärskare! Nora-bor ni som röstade fram samarbetet i kommunen, till Er vill jag säga att Demokratin i gruppen fungerat utmärkt. Viljan om Nora’s bästa är vi överens om.
  Ni sveper från skola till förbundet. Så var det SBB- Samhällsbyggnads Bergslagen! Dels består den av gata/ park, Va, Miljö/avfall, trafik, lokalvård och ekolog. Den andra delen av SBB är en bygg och miljönämnd.
  Pia-Maria och LPO ni ljuger om vad upprinnelsen var till bildandet av samarbetet mellan kommunerna i Norra delen av länet, Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesberg.
  De avdelningar som jag beskrivit i första delen av SBB var avdelningar som ekonomiskt varit marginaliserade i många år i våran kommun, och likadant i alla landets kommuner. Välfärdsområden som skola, vård och omsorg är de stora utgiftsposterna, det som är över ska resten av behoven dela på. Så därför fanns det stora brister inför samarbetet med de andra, att samarbeta skapar nya brister och stora ekonomiska brister från respektive kommun. Ekonomiska brister= att kommunens pengar inte räckt till för att byta avloppsnät och asfalterat alla gator i perfekt tillstånd. Ska vi klara framtidens utmaningar måste små kommuner ingå samarbete! Därför bildades SBB! Det handlar om att få personal med rätt kompetens som tillsammans i grupp möter komplexa frågeställningar/ teknik/lösningar som det moderna samhället kräver. Maskinparken som varje kommun ska bekosta? Alla som köpt en lastbil vet! Samutnyttjandet är ett måste.
  SBB använder enormt många lokala Entreprenörer till bl.a snöröjning, det har vår kommun gjort sedan 60-talet. Hela er konsultbeskrivning är ytlig populism samtidigt som ni misstror chefer och ledare inom SBB! Nora-bor låt Er inte luras, allt vi plockar hem kommer att påverka vår budget negativt!
  Dä va int bätter förr!
  AnnaK S-kommunfullmäktige

 6. Och av vilken anledningen är inte följande räknat på: ”Då är inte vinsten med att satsa på öppenvård på hemmaplan med genom minskade placeringar alternativt tid som barn och unga placeras. Inte heller är den ökade förvärvsfrekvensen beräknad”?

 7. Jag kan hjälpa dig Pia-Maria, det är inte lågt hängande frukt. Det är mest bara absurt..

 8. Svar till Thomas Jansson och NM.
  Totalt sparar vi lite drygt 4 miljoner samtidigt som vi satsar 6,5 miljoner. Då är inte vinsten med att satsa på öppenvård på hemmaplan med genom minskade placeringar alternativt tid som barn och unga placeras. Inte heller är den ökade förvärvsfrekvensen beräknad. Utan dessa har vi ett resultatmål på 3,2 procent. Avgiftsfinansierade kaffet är beräknat till en halv miljon, om det är en paprika eller en ”lågt hängande frukt” för att få ekonomin i balans får andra bedöma.

 9. ”Vi vill avgiftsfinansiera kaffe” – Lite som när man tog paprikan på mackorna efter födsel? Snyggt 🙂

 10. Vad betyder då de besparingar ni föreslår i kronor Pia-Maria?

  Satsningarna du nämner lär väl också ha en prislapp så det vore intressant att höra vad den föreslagna nettobesparingen landar på. Hur stort överskott visar ett budgetförslag.

 11. Svar till Thomas Jansson: Vi gör i budget 2022 flera satsningar men väljer här att berätta vad vi föreslår för nerdragningar. Vi gör budgeten tillsammans med Norapartiet .
  Vi är medvetna om att nedan kan få vissa reaktioner men föredrar politisk transparens framför att lämna över till tjänstemän.
  Landsbygdspartiet oberoende vill ta hem flera funktioner från SBB, bland annat städ, park, idrott, praktikplatser och vinterväghållning. Vi vill avgiftsfinansiera kaffe. Vi ser en samordning av turismavdelningen liksom drift av kommunens reception som även kan fungera som servicekontor för besökare Lokaler blir då lediga i stationshuset vilkas möjlighet för framtida bruk ska ses över. Vi ser det möjligt att spara 1,0 tjänst här
  Genom naturlig avgång halvårsskiftet 2022 samt en omorganisation av kommunens verksamheter ser vi att effektiviseringar kan ske
  Vi kan inte heller i en tid som denna satsa på en kulturskola i full utsträckning, vi kan inte heller lägga ner då många miljoner redan satsats. Vi destinerar verksamheten till eftermiddag och kvällar och till barn från åk 3.Samarbete med övriga civilsamhället ska ses över för att komplettera.
  Inom barnomsorgen vill vi i större utsträckning samordna mornar och kvällar i större grad än vad som sker idag. Samtidigt vill vi minska barngrupperna
  Det saknas resurser i skolan, samtidigt har vi haft statliga medel till skolan. Vi har höga sjukskrivningstal på vissa skolor. Vi föreslår ett uppdrag kring omstrukturering av skolan
  Stegförflyttning av brukare inom funktionsstöd genom att ta hem brukare som vi idag har placerade samt stegförflyttning av brukare som kan gå till egen lägenhet med hjälp av boendestöd Ovan bör kunna friställa en gruppbostad
  Inom individ och familj vill vi tydliggöra arbetet med placeringsnära ungdomar. 50% av fältassistenternas arbete bör destineras till detta. Arbetsuppgifterna som sker med placeringsnära familjer är av stor vikt att de behålls och utvecklas
  Vi behöver även effektivisera och satsa på förstärkt familjearbete i hemmet för att förhindra placeringar
  Tiden som vuxna är placerade kortas i så stor utsträckning som möjligt, men minst en månad
  Vi satsar på ökad förvärvsfrekvensen för de som står utanför arbetsmarknaden för att minska försörjningsstöd.

 12. Vad vill då Landsbygdspartiet och Johansson spara på? Det duger ju inte att bara säga att man ska spara i verksamheter som inte är kärnverksamheter eller att hänvisa till sådant som redan gjorts.

  Vilka konkreta besparingsförslag i verksamheterna vill man genomföra 2022 och om man kommer till makten efter nästa val?

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.