LPo reserverar sig mot köpeavtal

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/NORA

INSÄNDARE/DEBATT. Maria-Pia Johansson och Landsbygdspartiet oberoende reserverar sig mot det köpeavtal som nu ska möjliggöra byggnation på Hitorp. Pia-Maria menar att flera detaljer i avtalet sticker ut.

Mycket i avtalet ”sticker ut”

Så är troligtvis markaffären uppe på Hitorp klar.

Landsbygdspartiet oberoende reserverar sig i kommunstyrelsen mot det köpeavtal som nu det ska tas slutligt beslut om på tisdag den 7 juni i kommunfullmäktige, men det är väl inte troligt att majoriteten ändrar sig,

Vi menar vi att priset som är satt ligger alldeles för lågt och värderingen skett allt för tidigt i processen. Till och med innan detaljplanen var klar (2019), vilket vi menar är fel enligt riktlinjerna. Det innebär att jämfört med exempelvis vad bolag som byggt ute vid Dalsta fått betala, så sticker satt pris ut.

Köpet går till ett bolag som saknar muskler att bygga enligt sajten alla bolag. Syftet med riktlinjerna är att ge marköverlåtelse till bolag som kan bygga på ett sätt som kommunen önskar och dessutom undvika spekulationssyfte. Dessutom står i markanvisningsavtalet som skrevs med byggherren att bolaget ska presentera en eller flera skisser för kommunen om hur man tänker bygga, vilket ej skett.

Antalet rekommenderade bostäder har dessutom ökat vilket kommer minska attraktiviteten på grund av en tätare bebyggelse, som även ”sticker ut” mot nuvarande område (Sundsberget). Och detta i ett av kommunens finaste områden sett till läge, kommunikation, skolor etc.

Kostnad för detaljplanen och andra kostnader och ansvar har inte heller reglerats i köpekontraktet vilket står i marköverlåtelsenatt så ska ske. Beslut har tagits om att sälja en fastighet, men en VA anslutning och byggherren ska sedan bekosta dragningar inom fastigheten. Inget av detta regleras i köpeavtalet. Risken är att marken eller del av den säljs vidare, med hänvisning till uppgifterna från webbsidan alla bolag. Det innebär i sin tur att man går ytterligare går emot riktlinjerna utifrån spekulation. 

Med andra ord är flera punkter inte förenliga med de riktlinjer som antogs 2018. Man kan fundera över varför vi antar riktlinjer om intentionen i dem inte följs vare sig från majoritet eller tjänstemän. I ett närliggande beslut om ev byggnation från en annan byggherre var riktlinjer oerhört viktiga att följa, Vi i Landsbygdspartiet ser gärna att det byggs mer i Nora, men när vi säljer av mark ska det ske på ett korrekt, enligt de riktlinjer och detaljplaner vi har. Samt till ett skäligt pris

För den som önskar fördjupning: från riktlinjerna tagna iför Nora kommun den 13 juni 2018, §55.

Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska alla kommuner som genomför markanvisningar anta riktlinjer för detta. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.

De riktlinjer som togs för Nora kommun 2018 syftar till att skapa en tydlighet vid försäljning av kommunens mark och vid exploatering av annans mark. Det ska i riktlinjerna framgå för byggherrar/exploatörer vilka förutsättningar och krav som kommunen ställer.

Syftet med riktlinjerna är att skapa ökad tydlighet i byggprocessens inledande skede.

Kommunen svarar normalt för de planläggningskostnader som uppstår. Om markanvisning resulterar i markförsäljning regleras kostnader för detaljplan i köpeskillingen.

Markanvisningsavtal ger byggherren ensamrätt att under en period om högst två år därefter är kommunen fri att åter gå ut på marknaden

Nora kommuns syfte med markanvisningsavtal är att ge möjlighet för kommunen att påverka ett områdes innehåll, byggnaders utformning och bostäders upplåtelseform. Avsikten är även att undvika markspekulation.

Priset på den mark som avses överlåtas ska minst motsvara ett rimligt ortspris. Vid utvärderingen ska en bedömning göras som inkluderar en avvägning av om priset riskerar att understiga marknadspriset och markanvisningen på så sätt kan komma i konflikt med kommunallagens regler om stöd till enskild näringsidkare samt EU:s statsstödsregler.

Administration och beslut Markanvisningsavtal godkänns av kommunstyrelsen. Markanvisning får inte överlåtas utan kommunstyrelsens godkännande. Detta gäller även överlåtelse till närstående bolag.

För Landsbygdspartiet oberoende

Pia-Maria Johansson

10 Comments

 1. Svar till Anna Karlsson
  Du skriver ”Den är dessutom skyddad av diverse olika myndigheter, var då och är nu.” Anna i översiktsplanen som senast gjordes ville ni bygga på båda åkrarna, så kom inte och säg att de är skyddade. Det var tack vare stora protester från boenden som den ena åkern togs bort. Rörande detaljplanen som vann laga kraft 1990 handlade om hela området. Som du vet växer skog upp varför den ena åkern idag inte har samma utsikt som den stora. I detaljplanen kan man läsa att då kommunen bjöd ut Hitorps Gård till försäljning 1987 ansågs det att i framtida detaljplaner ”angeläget att ta med naturmarken mellan Hitorpsvägen och Norasjön som allmän platsmark för att markera att någon framtida bebyggelse ej kommer ske i detta område.” Handlade alltså inte bara om en av åkrarna.

  Till fd partikamrat tror jag knappast du är en Centerpartist då de brukar vågar stå med namn och någon fd LPo:are i Nora finns inte i dagsläget. För drygt 20 år sedan då vi köpte ladan låg den ute på anbud tillsammans med gamla pensionärshemmet i Ås och flygel byggnaden där orienteringsklubben tidigare huserat i Pershyttan. Alltså fanns möjlighet för alla att lägga anbud.

 2. Det är nog väldigt bra att oppositionen granskar avtal som skrivs under. Det verkar ske lite hipp som höpp. Beslut överhuvudtaget verkar tas utan större framförhållning. För ett halvår sedan la man ner två förskole avdelningar med buller och bång. Nu har man akutmöte för att man kommit på att det FATTAS två avdelningar… och i underlaget pratas det om vikten av att ta långsiktiga beslut. Har man ingen självkritik alls?

 3. Till Pia-Maria Johansson och Lpo och Norapartiet (NP) eftersom ni tillsammans inlagt reservation i ärendet.
  Den mark som du hänvisar till med 90-tal och vad du påstår stå i text, där köptes in till kommunens ägo långt innan av Arne P Ericsson och Bengt Carlsson mfl. och jag är lycklig i dag att jag fick vara med då. Åkrarna som är angivna att inte bebyggas är den Turistvy som vi alla värnar om. Den är dessutom skyddad av diverse olika myndigheter, var då och är nu. Däremot den mark som nu ska bebyggas, det har kommunen haft intentioner sedan dess att där ska byggas. Precis som annan mark kommunen samtidigt övertog där det i dag har byggts och kommer bygga såsom Fibbetorp, Esstorp, Marsstrandshagen och Stensnäs. Du skriver Vi och då är min fråga Vilka är Vi? Är det ni som överklagade detaljplanen? Som bl.a. inneburit att detta ärende pågått sedan 2019! Eller är Vi LPo och Norapartiet som reserverade sig mot beslutet? Det sistnämnda är ju intressant eftersom representanter från det gänget först ifrågasatte vilken firma som låg bakom köpeavtalet. När den vägen inte gick så frågades det efter vem på firman som gjort avtalet.(Kommunfullmäktige 2022-06-07). Jag håller fast vid min utsaga Ni är företagsfientliga! Dessutom så tycker jag att du och en till från LPo borde ha anmält Jäv i frågan om inte annat för Försiktighetsprincipen både i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Du avslutar ditt svar med att vi skänker bort mark och att kommunen inte följer markanvisning och kommunala riktlinjer. Återigen sluta att svamla om dåtid som nutid. Att jag som fullmäktigeledamot hör en manlig skara skratta i ett besserwisserskratt på sista fullmäktige om vad som gäller avtal och underskrift, riktat till kommunens nya kommunchef är horribelt eftersom ett bindande avtal redan är påskrivet sedan länge. Projektet Nya Karlsängskolan blev ju överklagat av ett då trovärdigt byggbolag, tyckte de som gladdes åt deras vinst i domstol. Jag vet fortfarande inte om konkursförvaltaren är klar? Jag vet bara att kommuner, privata och inte minst det allmänna kommer få vara med att betala denna dyra nota! Så jag dömer hunden efter håret, äger man en stor del utav Nora’s innerstad så tror jag att de vill gott för vår kommun! Så för mig är det självklart att det pris som marken värderades till när avtalet slöts är det som gäller. Så påstår du Pia-Maria ett annat pris så är det den mellanskillnaden du kostade den här gången!
  Anna Karlsson (S-Kommunfullmäktige)

 4. Man kan ju undra om Maria Pia klev på någon ömtålig tå i frågan.
  Nu börjar skitkastningen på riktigt när man ifrågasätter hennes egna inköp av tomten för många år sen. Och försöker att misstänkliggöra henne för mygel.
  Men man behöver inte gissa varifrån skitkastningen kommer..
  Hoppas att hon täpper igen käften ordentligt på fd partikamrat som inte verkar gilla Lpo:s framgång.
  Nu i valtider kommer sådana här påhopp att hagla. Låt oss hoppas att väljarna verkligen på riktigt tar reda på vad politikerna och partierna står för, många har inte en aning om vad partierna vill som dom röstar på. Dom TROR att dom vet, men då är man ofta ute o snedseglar ordentligt. Så läs på, du kommer att bli förvånad. Och tro inte på allt som sägs, det är få som talar sanning, det brukar vara sanning med modifikation.

 5. Vad betalade Pia-Maria för tomten där hon bor när hon köpte den av Nora Kommun?

 6. Inköpet av marken som du hänvisar till och stod som klausul i detaljplan från 1990 var att det INTE skulle byggas på åkrarna ! Vi överklagade då det även handlade om att bygga på jordbruksmark. Som du skriver förlorade vi i högsta instans efter att kommunen överklagat mark och miljödomstolen . Är tämligen säker på att flertalet ortsbor håller med om att det inte utsikten vid Hitorp ska byggas bort.
  Nu är det ärendet avgjort och det ska byggas på den lilla åkern närmast Christinelund. Så är det. Vi böjer oss för det beslutet eftersom det kommer bli ett jättefint område att bo i för de som har råd och under förutsättning att man inte ”trycker” in för mycket hus.
  MEN att man i stort sett skänker bort marken, att man inte använder intentionerna i riktlinjerna, att man inte fullföljer det som finns beskrivet i markanvisningen , att man inte reglerar kostnader och ansvar i köpekontraktet vänder vi oss starkt emot. Det är två skilda frågor Anna Karlsson

 7. Vilket bolag handlar det om?
  Vet vi det kan ju vi medborgare kolla om uppgifterna som Lpo ger oss stämmer eller inte. Att ge ett sånt avtal till ett företag som inte har kapital att bygga är väl inte särskilt smart. I slutändan blir väl det i så fall ett lika uselt avtal som det avtal som skrivits med ägaren till ”allaktivitetshuset”. Ett avtal som borde ha prövats i domstol.

 8. Helt sanslöst, man vill alltså helt förstöra en av dom vackraste infarterna till en ”turiststad” i Sverige med bebyggelse! Och till vilka riktar man sig, månne som vanligt välbeställda äldre medelålders utan barn, igen!BYGG BILLIGA BOSTÄDER FÖR ÄLDRE OCH UNGDOMMAR, JEEEZZZZ!!! Nu är det väl iofs inte kommunen som äger byggnaden där R.O.O.M 55 huserar men tänk ett flervåningshus där al la Krämarhuset, vilken utsikt. Kanske slänga in ett litet supermarket där oxå.

 9. Svar till LPo och Pia-Maria Johansson.

  Jag håller med om att ni vill att det byggs i Nora, bara det inte byggs nära er egen trapp eller områden där några av Er har särintressen.
  Många delar utav insändaren påminner om Thore Skogmans ”Storfiskarvalsen”, fiskar’n som skarvar och lägger till så inte armarna räcker till! Och att påstå att markanvisningsavtalet är det som sticker eller sticker ut mest är ju ett verkligt förskönande. Det stämmer att LPo och Norapartiet reserverade sig i senaste samhällsbyggnadsutskottet och sista kommunstyrelsen.
  Ja, kära Nora-bor i dag 7 juni ska vi äntligen ta beslut i kommunfullmäktige ang. del av fastighet 4:1. Nora kommun tecknade ett markanvisningsavtal 2018 med en intressent. 2018 stod inga byggherrar på rad för att bygga i Nora, varpå kommunen enligt riktlinje 2018 använde delegation till kommunchef att sluta markanvisningsavtal. Detaljplan beställdes för området och våren 2019 värderas området i en regelrätt värdering, hösten 2019 är detaljplanen antagen. I de bästa av världar så skulle det bara ha varit att sätta i gång att bygga. Då sker överklagande av detaljplanen från sakägare som gör att ärendet fördröjs i närmare tre år. Sakägare är den som har mark/boende eller på annat sätt har med ett ärende att göra. Historiken om området är att Nora kommun för över 40 år sedan köper in Herrgården med omkringliggande byggnader och mark, för att del av mark ska bebyggas i framtid. Två sakägare har blivit sakägare efter avstyckning och försäljning av kommunal egendom och där ni vetat vid köp att det skulle byggas, varav du Pia-Maria Johansson är den ena. Det blir väldigt löjligt när sakägare privat överklagar ett ärende som blev rejält fördröjt och i beslutsprocessen använder sitt parti som täckmantel för att fortsätta driva sitt särintresse. De flesta jag känner skulle tycka att en jävsituation är solklar. Men inte LPo och du Pia-Maria! Om du inte kommit till sans om detta innan mötet, vilket jag hoppas! Det är ju du tillsammans med två andra som med Ert överklagande som gjort att ärendet fördröjts. Kommunen vann den iscensatta striden och nu försöker ni i insändaren ta till det sista halmstråt till att vilseleda Nora-borna ännu en gång från dåtid till nutid. Jag hoppas och tror att många håller med mig om att: har kommunen slutit ett avtal så fullföljer man avtalet som det var när avtalet slöts. Så kloka tror jag människorna i Nora är?
  I din debattartikel beskriver du riktlinjerna som antogs 2018 av kommunfullmäktige som att majoritetspartierna och tjänstemän bryter mot dem. De är vägledande och inte bindande. Du nämner VA-avtalet som inte står i kontraktet, det behövs inte för det är redan reglerat i diverse lagar. Så nämner du att kommunen ska se ritningar och utseende på byggnader. Ja och det görs eftersom vi har en Bygg och Miljönämnd med Statsarkitekt och Bygglovshandläggare och de är en del av kommunen. Citat från din text; I ett närliggande beslut om ev. byggnation från en annan byggherre var riktlinjerna oerhört viktiga att följa och i nästa mening så ser LPo gärna att det byggs mer i Nora, men när vi säljer mark ska det vara korrekt, enligt de riktlinjer och detaljplaner vi har. Du/ ni snurrar med riktlinjer och detaljplaner så ni nästan låter trovärdiga. Var det inte så här i fallet ”I ett närliggande beslut” att det handlade inte om riktlinjerna? Eftersom den intressenten ville bygga i del av Drottning Kristina parken som inte var detaljplanelagt för bostadsbyggande ( markerad som park och grönområde) så fick de pröva med ett Förhandsbesked enligt PBL ( plan och bygglagen) som de fick avslag på. PBL är en lag och riktlinjer är riktlinjer. Om det ska byggas där, det skulle jag vilja folkomrösta om.
  Så till sist: I dessa tider med krig som rasar runt knuten, en lång period med Covid som vi inte riktigt vet fortsättningen på och en världsekonomi som ingen kan berätta bestämt om! Vi vet att räntor höjs och att bostadspriserna börjar sjunka. Det talas om -10% innan årets slut och ett värstingscenario om några år på -30%? Blir detta en sanning så kommer många fastighetsägare få nya problem att lösa! LPO ni kanske kan titta i er kristallkula och se hur det kommer bli? Den kula ni tittat i innan ni skrev insändaren är nog det mest företagsfientliga jag mött i Nora på länge!
  Det är ju val i år och nu visade ni verkligen upp er rätta sida!
  Anna Karlsson ( kommunfullmäktige-S)

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.