Majoritetens budgetsatsningar 2013

i INSÄNDARE/DEBATT

Huvuddelen av våra gemensamma resurser går som alltid till skola, vård och omsorg. Barn- och utbildningsnämnden (Bun) och socialnämnden behöver mest skattemedel och får också mest, för att vi ska klara de viktiga delarna av medborgarnas service.

Men i majoriteten har vi också valt att göra en del särskilda satsningar som vi bedömer är viktiga för Nora som kommun.

Budgetsatsningar för året 2013

För kommunstyrelsen så har vi gett ett anslag på 3 500 000.

Då ingår hyreshöjningar för våra verksamhetslokaler på 2 milj. De övriga verksamhetsförändringar som fanns med i förslag till budgetberedningen tex Business region Örebro, utbildningar, fastighetscontroller etc. får rymmas inom ram för de 3 500 000.

En av våra satsningar är de 776 000 kronor som anslås till BKT. Inte minst för Nora som kultur- och turiststad är det viktigt att kunna visa upp ett välskött offentligt rum.

Under året har vi fått en mängd synpunkter på hur våra parker och strövområden sköts. Det har vi tagit till oss. Vi är med rätta stolta över vår stad och då måste vi också sköta den väl.

Kraven på insatser har också ökat med ett nytt resecentrum och en nyanlagd Icastig, för att nämna några exempel på sådant som har tillkommit under året.

Kultur och fritid har fått en ramökning på 600 000 kronor. Den satsningen handlar i huvudsak om en utökning av personal.

En bibliotekarietjänst utökas från 75 till 100 procent. Bakgrunden till det är den nya bibliotekslagen som träder i kraft den 1 januari 2013. Då måste vi vara rustade för de utökade krav som ställs. Där finns bland annat ett lagstadgat krav på läsfrämjande åtgärder gentemot äldre och utlandsfödda.

Vi har under året också insett att vi har behov av en fritidsassistent eller fritidskonsulent som ska arbeta med kontakter gentemot föreningar och medborgare. Det innebär en utökning från 25 till 100 procent i tjänstgöringsgrad.

Resterande summa kommer att användas för att tillmötesgå föreningslivets behov.

Till socialnämnden får en utökning på 300 000:- för anställning av personal inom omsorgen.

Inom Kommunfullmäktige ökar vi även anslaget till vår gemensamma överförmyndarnämnd med 400 000:-

Inom Bun satsar vi 500 000:- till extra pedagogiska resurser. Det handlar om en satsning för att alla barn ska ha möjlighet att uppnå de uppställda målen.

Kommunerna har även fått krav på att tillgodose skolbibliotek till varje skola.

Ägartillskottet till bolagen på 33 miljoner kronor samt sänkningen av borgensavgiften innebär en kostnad för kommunen på 1 625 000 kronor.

I investeringsbudgeten gör vi en stor och nödvändig satsning på IT till våra verksamheter, framförallt till Bildning och socialförvaltningen. Många måste i dag dela på en dator, vilket inte underlättar arbetet med dokumentation som vi alltmer är ålagda att göra. Länsstyrelsen påtalar vikten om att vara rustade för den digitala tekniken som är en viktig samhällsutveckling

Nora ligger i framkant vad gäller It infrastruktur i kommunen, idag ligger vi på 5:e plats i Sverige. Det är många föreningar och privatpersoner samt företagare som är intresserade av att få möjlighet att få bredband till sig både på landsbygden och i stan. Det ska vi naturligtvis arbeta vidare på.

BKT kommer också att gör en stor satsning på Skolparken och lekparker i kommunen under 2013

Lägg därtill att en ny receptionsbyggnad är på gång till campingen.

Under 2013 kommer vi diskutera vidare om föreningarnas behov av idrottsplats anläggningar. För att se över möjligheten inför 2014 investeringar.

Det är de extra satsningar vi har för avsikt att göra under 2013, utöver all ordinarie verksamhet.

Vi hoppas att du som kommuninvånare kommer att märka att det händer saker i vår fina kommun.

Solveig Oscarsson (S)

Per Andreasson (S)

Tom Rymoen (M)

Camilla Andersson (V)

 

4 Comments

 1. S Anderson tycker inte jag ska vara orolig.
  Men jag tycker både jag och övriga Norabor bör vara riktigt oroliga om det som du skriver stämmer. För minskar intäckterna till kommunen så är marginalen för 2013 års budget endast på drygt en miljon och då kommer kommunen bli tvungen att göra nedskärningar.
  Bättre vore om man från början hade haft en rimlig budget så att nedskärningar kunde undvikas.

 2. hmm intressant att 3,6 miljoner av den där ”satsningen” består av hyreshöjninger för att betala ett eftersatt underhåll av Noras fastigheter.

  Johan Lundqvist behöver dock inte vara orolig. De där satsningarna som extrapengarna till föreningslivet etc kommer att försvinna när man reviderar budgeten i vår. Nya siffror om inkomsterna för kommunen är på gång in och där sjunker inkomsterna en hel del.

 3. Noras befolkning minskar i antal, ekonomin i vår omvärld är i gungning och en varselvåg sköljer över landet och regionen. Är det då läge att göra satsningar eller är det då viktigt att hushålla med de medel man har till sitt förfogande?
  För mig är svaret självklart. Vi bör hushålla med våra resurser. Men den styrande majoriteten i Nora ( s,m och v) är tydligen av annan åsikt. De verkar tycka att det just nu passar utmärkt att satsa på både det ena och det andra.
  BKT får en utökad budget med 100 %! Att BKT kan behöva utökade resurser är mycket möjligt men en fördubbling är inte rimligt.
  Nyanställningar inom kultur och fritid är kanske behövligt i framtiden men är i nuläget i nödvändigt.
  Att till barn och utbildningsförvaltningen skänka 500 tusen utan att de efterfrågat resurserna och utan att politiskt ha ett tydligt mål med pengarna är i det närmaste huvudlöst.
  Receptionen på campingen behöver definitivt rustas upp men för att campingen ska ekonomiskt kunna bära sig så behöver den utökas med flera platser, stugor etc. För att en investering i form av renoverad reception ska vara lönsamt behöver utökningen också vara med i planeringen. Men som det nu ser ut så satsas ett par miljoner på reception utan att det övriga är planerat över huvud taget. Oansvarigt!

 4. Om nu alla siffror vore korrekta !

  Vad jag vet överskrids tillskottet till bolagen.

  Nuab 34 milj, norabostäder 14 milj och sedan finns
  uppgiften om 30 milj till Rådhus.
  Dessutom skall norabostäder låna upp 10 milj
  Kommunens borgensåtagande ökar väsäntligt.

  Bolagens engagemang i ”alkoholbranchen” framgår inte och inte heller vidaresatsningarna.

  Vi stannar där så länge och bryr oss för tillfället inte om svängarna till pendlingstrafiken

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.