Moderaterna Conny Ärlerud och Tomas Klockars slår vakt om Storå vårdcentral.

Moderater säger nej till avveckling

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/LINDESBERG

INSÄNDARE/DEBATT. Moderaterna Tomas Klockars och Conny Ärlerud säger i ett debattinlägg nej till planerna på att avveckla Storå vårdcentral. Nu hoppas man på ett motförslag. Läs debattinlägget här.

Regionstyret monterar ner landsbygden!

Moderaterna i Lindesbergs kommun säger nej till avvecklingen av Storå vårdcentral och sänder genom detta inlägg ett klart ställningstagande gentemot regionen i frågan.

Vi var lika förvånade som resten av invånarna i norra länsdelen när besked kom i torsdags: “Storå vårdcentral läggs ned”.

Informationen kring hur regionstyret S, C och KD tänkt genomföra sin besparing på 414 miljoner kronor inom hälso- och sjukvården har varit sparsmakad. Utvecklingsplanen för hälso- och sjukvården som ska genomföras med hjälp av ett antal färdplaner har inte någonstans presenterat någon som helst beskrivning av konsekvens, samhällsanalys eller ens en förväntad effekt rent ekonomiskt.
Det är inte konstigt att till och med vi som har förtroendeuppdrag ens inom Region Örebro län blir något tagna på sängen när pressmeddelanden likt denna presenteras utan förvarning.

Förslaget som nu ligger på bordet är i linje med färdplansuppdraget att utarbeta samarbetsområden och utbudspunkter inom primärvården med fokus på norra länsdelen. Det innebär i korta drag att det endast kommer finnas en vårdcentral i Lindesbergs kommun, nämligen Lindesbergs vårdcentral. Freja vårdcentral och Storå vårdcentral föreslås bli utbudspunkter som i bästa fall kommer bemannas av sjuksköterskor och läkarbesök genom digitala samtal eller läkarbesök då och då från vårdcentralen i Lindesberg.

Trots skattehöjningen som trädde i kraft vid årsskiftet som gör att vi är i toppen av högst beskattade regioner har vi i norra länsdelen under en tid varit föremål för minskad service i form av indragna busslinjer på landsbygden men snart även avvecklad akutkirurgi och nedlagda specialistmottagningar på Lindesbergs lasarett. Nästa steg i nedmonteringsivern är att ge sig på vårdcentralerna. Den fasta läkarbemanningen på vårdcentralen i Storå har kommit patienter både norr om Lindesberg och även invånarna i Ljusnarsbergs kommun till stor nytta med dess kontinuitet och expertis och har även varit en stor trygghet för det intilliggande serviceboendet Grönboda.

Verkligheten är nu att hälso- och sjukvården behöver effektivisera sina arbetsmetoder och minska sina kostnader. Ett underskott på drygt en miljard trollar man inte bort med knäna. Regeringen skjuter till ca 181 miljoner kronor till Region Örebro län men regionen bär själv ansvaret för att ha den bästa och mest effektiva organisationen för att möta behovet av sjukvård, inte staten.
Likt kommunen räknas pensionskostnaderna upp med inflationen vilket är en del i det stora underskottet som aviserats men sanningen är också den att organisationen sväller mer för varje år. Trots anställningsstopp så växer administrationen med nästan 40 nya medarbetare årligen som inte har en koppling till det vårdnära arbetet. Vi föreslår att man börjar här!

Vi Moderater har svårt att se en besparing när fler ska behöva åka mer och längre för sina vårdbesök. Med en redan låg turtäthet i kollektivtrafiken rimmar det inte heller väl med arbetet med omställningen till nära vård.
Anders Berg som är tidigare verksamhetschef och distriktsläkare på Storå vårdcentral uttryckte sig väl i NA där han menar att primärvård är en del av att känna bygden, människorna, familjerna och hela strukturen i samhället. Man kan som genom god patientkännedom märka skillnad på patienters hälsotillstånd bara genom att fysiskt träffa patienten kontinuerligt. Det här är en stor trygghet för kroniker som är i behov av just denna kontinuitet och har varit en bidragande faktor till varför så många från Ljusnarsbergs kommun valt att lista sig på just Storå vårdcentral där tillgången till läkare varit konstant.

Vi Moderater står inte bakom förslaget så som det framställs idag utan uppmanar våra vänner i regionfullmäktige att arbeta fram ett motförslag som vi hoppas resterande opposition ställer sig bakom för att fälla styrets planer på en nedmonterad landsbygd!

För Moderaterna i Lindesbergs kommun

Tomas Klockars, kommunstyrelsens ordförandeConny Ärlerud, ordförande Moderaterna i Lindesbergs kommun

4 Comments

 1. Angående vårdcentralen i Storå
  Dags att skrota den så kallade utvecklingsplanen!
  I dagarna har förslag om förändringar i primärvården i norra länsdelen presenterats och diskuterats i media. Det kan vara värt att notera att den ansvariga politiska nämnden inte har fått någon som helst information än så länge. I den budget som nämnden har beslutat finns inte heller något riktat uppdrag att minska primärvårdens budget, som det uppges i mediarapporteringen.
  För Vänsterpartiets del är det som presenterats runt vårdcentralen i Storå helt oacceptabelt. Den fungerar som vi vill att alla vårdcentraler ska fungera, med fast anställda läkare och ett rimligt antal patienter att ta hand om för dem. Kanske är tanken att jämna ut läget så att läkartid flyttas dit tillgången nu är sämre. Den vägen vill vi inte gå. Det lär finnas risk att berörda väljer att lämna sina anställningar så att alla blir förlorare.
  Vår hållning är att primärvården behöver tillföras resurser och att nya grepp måste tas så att arbetssituationen för personalen på alla vårdcentraler blir rimlig. En del av läkarbristen idag beror på att många inte orkar jobba heltid, vilket naturligtvis är helt galet. Läkarföreningen i länet har fört fram en del intressanta förslag som regionen borde titta närmare på.
  Vänsterpartiet har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att det tas fram en utvecklingsplan för primärvården. Vi föreslår också att primärvårdens andel av sjukvårdens resurser ska ökas från 21% till 25% på sikt. Det skulle vara möjligt genom att sjukhusläkare på olika sätt blir delaktiga i primärvårdens arbete.
  Regionledningen pratar mycket om “nära vård”, men i realiteten gör de tvärtom. Detta trots att en väl fungerande primärvård är nyckeln för en sjukvård som svarar mot människors behov, ökar jämlikheten och dessutom är ekonomiskt effektivare.
  Förslagen rörande Storå är ytterligare ett tecken på att den så kallade utvecklingsplanen till stora delar är feltänkt och börjar i fel ände! Det är nog dags att skrota den och börja om från början!
  Vänsterpartiet

 2. Regionen har under hela sina verksamhetsår misskött sig. Märkvärdigt att det finns personer som röstar på S styret. Även om man är trögtänkt borde ju tiden av misskötsel på verka

 3. Varför lägger regionen inte ner en eller två vårdcentraler i Örebro?
  Här är det bara någon eller några kilometer mellan Haga, Varberga, Karla, Mikaeli och Olaus Petri vårdcentraler. Likaså mellan Brickebacken, Tybble, Ängen och Adolfsberg.
  Här behöver inte läkare åka 4 mil för akutbesök på kommunens vårdboenden. (Förutom helgjour som omfattar hela kommunen.)
  Hur många arbetstimmar kommer att gå enbart till förflyttning mellan Lindesberg och Storå? Dessutom tillkommer kostnader för tjänstebilar.

  Anna
  Bosatt i Örebro kommun

 4. Hur kan man bara ha tanken att lägga ner Storå Vårdcentral Den bästa vårdcentralen
  i hela kommunen och länet. Så många från olika platser som registrerat sig vid Storå Vårdcentral. Finns alltid läkare att tillgå och dessutom mycket bra läkare. Är man gammal (86 år) så är det i de flesta fallen mycket svårt att ta sig till vårdcentraler som ligger längre bort. Tänk lite på den lilla människan också och inte bara pengar.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.