Moderaterna tar ansvar för Nora nu såväl som tidigare

i INSÄNDARE/DEBATT/Okategoriserade

I ett antal kommentarer i olika sammanhang framkommer synpunkter och information som man stark kan ifrågasätta från partier och personer som säger sig jobba för Noras bästa.

Partier som valt att ställa sig utanför allt vad samarbete och samverkan innebär.

Moderaterna har alltid sett fördelar i att civilsamhället och näringslivet kommer att behövas i en allt större utsträckning i samverkan med det offentliga, för att på så sätt klara välfärden i framtiden.

Det finns inget i dagsläget som pekar på att det offentliga klarar sitt välfärdsuppdrag baserat på endast skattebetalarnas insatser.

Vi måste bli mycket mer innovativa i vår hantering av den gemensamma välfärden där vi måste få fler aktörer att förstå sin roll i välfärdsfrågorna och bjuda in desamma till olika dialoger för att vara med och utveckla den lokala, välfärden vilket också sker.

Vi behöver bli alltmer öppna för goda ideer och nytänkande inom detta område då vi ser att vi är i stort behov kompetensförsörjning i framtiden.

Rutföretagandet är ett exempel på nytänkande som tidigare varit en het potatis som det idag finns en stor acceptans för. Det har i sig skapat jobb och ett helt nytt nätverk av företag som tidigare inte funnits på marknaden.

LOV är också ett sätt att bjuda in externa aktörer för att komplettera servicetjänster hos vår hemtjänsttagare i dagsläget. Varken mer eller mindre än det är vad fullmäktige beslutat.

Vi behöver där analysera vilket behov vi har i Nora.

Vilken former av utveckling vi vill se inom det området?

Vi bör därför förhålla oss till vad den beslutade utredningen kommer fram till passar bäst för Nora, ur framförallt kund/brukarperspektiv.  Vad är bäst för kunden/brukaren?

Jag tror inte att det i Nora idag finns något parti som tror att det offentliga skall klara av skola vård och omsorg på egen hand utan samverkan i olika former.

Exempel inom skolan är till exempel den dialog som påbörjats med näringslivet för att få med dessa i sin roll att bidra till skolans utveckling genom samverkan inom Entreprenörskap i skolan eller Komtec som är en extern aktör inom skolan idag. Vi arbetar kontinuerligt med dialog med näringslivet i bland annat dessa frågor.

Vi måste också bli mycket duktigare på att använda oss av modern teknik inom såväl skola som omsorg. Det är därför som vi tydligt i vårt budgetförslag såväl i investeringsbudget som i driften avsätter medel för att utveckla It-tekniken på ett antal områden, något som vi kommer att dra stor nytta av i framtiden såväl praktiskt som ekonomiskt.

Sverige är etta i världen vad gäller digital utbyggnad och Nora på femte plats i Sverige.

Det är dags att vi börjar använda oss av de förutsättningar vi har.

I den nya samverkan som uppstod efter den tidigare 6 partisamverkans sönderfall ser vi Moderater oss som en viktig part i att på ett ansvarsfullt sätt vara med och utveckla Nora även i framtiden. Gärna tillsammans med så många som möjligt på den politiska arenan i samförstånd.

Man påverkar inte spelet särskilt mycket från läktarplats.

Så ni som har valt att sitta på läktaren – kom med i matchen.

Tom Rymoen, Nya Moderaterna.

3 Comments

 1. Talet om att det är partier som valt att ej deltag som uttrycker åsikter i en del frågor är rent struntprat.

  Vi i Norapartiet var delaktiga i kommunfullmäktiges beslutet att införa LOV inom hemtjänsten. Och beslutet i kf gäller ett INFÖRANDE av LOV och inte som du Tom vill antyda en utredning av LOV. Vi har sedan varit delaktiga i både socialnämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige för att se till så att fattat beslut genomförs.

  När det gäller de 500 tusen till pedagogisk verksamhet så var den frågan aldrig uppe för diskussion i barn och utbildningsnämnden vilket gjorde att de politiker som är aktiva i BUN inte fick möjlighet att delta i diskussionen hur mycket de änn velat. Frågan kom sedan upp i kommunstyrelsen och där var vi flera som deltog aktivt i debatten och framförde våran kritik till att dela ut pengar utan att veta riktigt till vad. När budgeten sedan var uppe i kf så var vi också där flera som var kritiska. Så även i denna fråga har vi varit så aktiva som vi haft möjlighet att vara.

  Så ett råd till dig Tom, försök att i fortsättningen hålla dig mer till fakta och mindre till fiktion.

 2. Din sista kommentar !

  Hur skall vanligt folk ”komma med i matchen”, när Ni gör egna manövrar, som sekretesstämplas, dvs döljs för insyn. Exv de sk ”bolagens” affärer.

  I möten kan inte vanligt folk göra sig gällande, eftersom ”proffsmötesfolk” tar över.

  Hur Ni skall lyckas att umgås, med dem som betalar Era löner, är nog Ert problem. Men att vara dryga och stöddiga, är säkert fel väg.
  Ödmjukhet kan vara en väg.
  Att tal om ”vi”, är att tala om politiker och tjänstemän, inte om Noras befolkning.

 3. Tom resonerar som en socialdemokrat då han skriver ”Vi bör därför förhålla oss till vad den beslutade utredningen kommer fram till passar bäst för Nora, ur framförallt kund/brukarperspektiv. Vad är bäst för kunden/brukaren?”

  Hela vitsen med LOV är just att det är brukaren som är den som skall avgöra vad som är bäst. Inte några politiker! Oroväckande att Moderaternas representanter börjar bli så integrerade inom vänstern.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.