Pär-Ove Lindqvist och Moderaterna vill att kommunen ska stötta de lokala företagen.

Moderaterna vill stötta lokala företag

i ETTAN/LINDESBERG/NÄRINGSLIV

LINDESBERG. Oppositionsrådet Pär-Ove Lindqvist (M) och Moderaterna kommer på tisdag, när kommunstyrelsen i Lindesberg sammanträder, att föreslå att kommunen på olika sätt ska stötta de lokala företagen.

– I en ekonomi som tvärstannat så behöver kommunen göra allt den kan för att hindra att företag kommer på obestånd och människor blir uppsagda, skriver Pär-Ove Lindqvist i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är förstås Coronavirusets framfart. Många lokala företag har på kort tid tappad stora delar av sitt kundunderlag och Moderaterna vill att Lindesberg stimulerar för företagen i så stor omfattning som möjligt.

– Förutom den personliga tragedi som en konkurs skulle innebära för både företagaren och de anställda, finns det en stor risk för en negativ spiral i form av minskad samhällsservice och ökad arbetslöshet. Det är viktigt att alla inser att företagen är samhällsviktiga verksamheter, precis som sjukvård, elförsörjning och livsmedel, skriver Lindqvist.

Moderaterna vill därför att kommundirektören får i uppdrag att snabbt vidta åtgärder inom ramen för sin beslutskompetens samt ta fram beslutsunderlag så att politiken snabbt kan fatta kloka beslut för att stötta lokala företag.

Pär-Ove Lindqvist listar en rad åtgärder som skulle kunna göras och hoppas nu få gehör av övriga partier i kommunstyrelsen.

Moderaterna har följande förslag till åtgärder för att stötta de lokala företagen:

Motverka uppsägningar hos företagen

Hyr in företagares anställda för att täcka vakanser inom kommunala verksamheter. Hjälpa till att sammanföra företag som behöver personal med företag som har övertaliga så att personal kan ”lånas över” till det behövande företaget. Anlita gärna bemanningsföretag för uppgiften så kommunen inte konkurrar med dessa. Sök statliga medel och starta utbildningar för kompetenshöjning tillsammans med företagen under friställning så att företagen står starka när konjunkturen vänder.

Stärk företagens likviditet

Kommunen kan ge anstånd eller förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn. Man också ge anstånd eller förlänga betaltiden för hyra i kommunala lokaler eller helt enkelt ge hyresrabatter eller hyresfrihet. Man kan korta ner betaltiden till leverantörer och ha en generös hållning till leverantörer vid inställda konferenser, föredrag, resor genom att dela på faktiska kostnader.

Stärk lokala krögare

Moderaterna vill att kommunen köper in mat från restauranger till skolelever och äldreboenden, samt att man öppnar upp för uteserveringar redan nu och ändrar tillstånden och tar bort tillståndsavgiften för sommaren 2020. Man tycker också att kommunen ska möjliggöra för en större markupplåtelse för uteserveringar. Kommunen kan vidare informera om vilka restauranger som erbjuder take away och hemkörning och Moderaterna tycker att kommunen ska förlägga sina interna möten till externa konferenslokaler.

Frigör tid hos företagen

Moderaterna vill förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt och man vill skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska. Man kan prioritera verksamhetskritiska tillstånd- och tillsynsärenden och säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen. Man vill vidare att Lindesbergs kommun bidrar till samordning av insatser för att hjälpa det lokala näringslivet att klara krisen. Man kan använda en företagslots som hjälp att tolka kommunens åtgärder och regeringens satsningar så att företagen kan få hjälp att ta del av stöd och lån.

Åtgärder för berörda handlare

Man vill förstärka hemsändningsbidraget så att riskgruppen 70 år eller äldre kan få hem sin mat. Folkhälsoinstitutet rekommenderar att de isolerar sig och ej utsätter sig för möjlig smitta av Corona-viruset.

Stimulera affärer

Moderaterna vill också tidigarelägga investeringar och underhåll i kommunen och de kommunala bolagen om det är möjligt, då detta gynnar såväl bygg- och hantverksbranschen som restaurang- och servicebranschen och i viss mån även handeln i stort.

1 Comment

  1. Men eftersom kommunen inte tar ut någon avgift för uteserveringar i Lindesberg och ansökningsavgiften är en avgift polisen tar ut så har kommunen ingen rådighet över den.
    I övrigt har jag lite funderingar om LOU och gynnande av enskild som finns beskriven i kommunallagen satts ur spel pga Corona?

    Så hur tänker moderaterna?

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.