MP vill stoppa kalavverkning på Alntorps ö

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/NORA

INSÄNDARE/DEBATT. Angrepp av granbarkborre på Alntorps ö i Nora ska bekämpas genom kalavverkning följt av återplantering, åtminstone om den politiska majoriteten i Nora får igenom ett förslag i kommunstyrelsen på onsdag. Miljöpartiet vill istället skapa ett naturreservat. Läs ett debattinlägg från MP här.

Kalavverka inte på Alntorps ö

Nora kommun planerar, genom beslut i kommunstyrelsen den 7 sep, att avverka skogen på stora delar av Nora kommuns stolthet; Alntorps ö. Det framgår av handlingarna utskickade inför sammanträdet. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen tillsammans med kommunens ekolog förordar istället att skogen på ön bevaras orörd och att ett naturreservat bildas. Bildande av ett naturreservat, skulle ge en intäkt på nära 2 miljoner kr till kommunen. Men de styrande i kommunen vill i stället kalavverka en stor yta för att sedan återplantera.

I beslutsförslaget förespråkas också. mot all expertis på området och mot gällande naturvårdshänsyn i skogsvårdslagen, att gamla döda träd skall ” städas ” bort i samband med avverkningen. Hade kommunen läst på Skogsstyrelsens föreskrifter hade man fått veta att död ved alltid ska sparas, då det innehåller flera tusen arter av insekter, lavar, svampar och mat till fåglar. Detta gäller all form av avverkning.

Varför vill kommunen då göra kalhyggen på Alntorps ö? Det beror på att delar av skogen är angripna eller har varit angripna av granbarkborre. Problemet med granbarkborren kan lösas kortsiktigt med att avverka all gran. Men den naturliga bekämpningen av borrarna, sker lika bra genom att låta död ved och torrgranar stå kvar då de innehåller insekter som är granbarkborrens naturliga fiende. Att låta torrgranar stå kvar för att bekämpa framtida angrepp är den metod som expertisen förordar.

Nettointäkten för avverkningen blir noll då kommunen beräknat att försäljningen av virket ska bekosta själva avverkningen. Summa summarum så blir hela åtgärden en förlust för alla. Ingen biologisk mångfald och kommunen säger nej till de nära 2 miljoner kr som kunde användas till utveckling av verksamheten på ön.

Miljöpartiet vädjar nu till kommunstyrelsen att tänka om. Följ expertmyndigheternas rekommendationer och därmed visa att ni menar allvar med att Agenda 2030 är den plattform, ni hävdar styr er politik.

För Miljöpartiet i Nora

Jonatan Sandberg, ordf 

Monika Aune, fullmäktigekandidat och skogsägare

Petra Käller, skogsägare

Jan Larsson,  skogsägare

Jasmine Ivarsson, styrelsemedlem

Erna Jansson, fullmäktigekandidat

Therese Rikner, fullmäktigekandidat

6 Comments

  1. Det framgår inte vad som hänt sedan sep 2022. Här fanns lite information om donationen men mer om vad donationsurkunden hade att säga hade varit intressant. Det framgår inte heller vilka naturvärden som finns. Man får ett intryck av att det skulle bli ett fritidsreservat snarare än ett naturreservat. Jag antar att de två miljoner kommunen skulle kunnat få vi reservatsbildning ändå skulle komma naturvården till del genom reservatsbildning eller reservatsskötsel någon annanstans. Själv gissar jag att det kan finnas andra områden som borde ges högre prioritet som äkta naturreservat snarare än fritidsreservat, men jag är förstås inte insatt i de lokala förhållandena och tydligen var det ju ändå någon naturvårdshandläggare på länsstyrelsen som ville prioritera detta. I ett fritidsreservat kan nog en satsning på löv (särskilt om det är ädellöv) bli fin förutsatt att det inte är alltför märkvärdig skog som ersätts. Visst finns det fin granskog, och särskilt om den är naturlig kan den ju gärna få stå kvar, men det finns också mycket gran som gärna kunde få försvinna, särskilt sådan som planterats på olämplig mark. Man får hoppas på att granbarkborren kan få dem som enkelspårigt satsar på gran att tänka om.

  2. Det är säkert någon ”expert” som gett dem rådet att kalhugga beståndet. Man ser ju hela tiden, nästan vad det än gäller, att olika ”experter” uttalar sig och då ofta med helt skilda men ändå tvärsäkra uppfattningar om att man har rätt. Så att göra om och göra rätt är inte lätt när det kan ses på så olika sätt.

  3. Anledningen till att kommunen är ägare till ön är väl att man ville undvika att den köptes av någon utsocknes som skulle kalhugga den och därför överbjöd på auktionen och till slut fick den i gåva av Sågbladsfabriken? Nu vill man alltså sabba rekreationsområdet? Hur påverkar det övriga växt- och djurlivet? Hur mycket ökar risken för vindfällning av de träd som finns på övriga fastigheter på ön? Skulle vara trevligt om de bjöd in t ex stugägarna på ön till samråd innan de tar så stora beslut i smyg mot experters rekommendationer.

  4. Under Kommunstyrelsens sammanträde idag behandlades frågan om kalavverkning på Alntorps ö i Norasjön. Den politiska majoriteten och stora delar av oppositionen valde att rösta för förslaget att låta kalavverka delar av skogen på Alntorps ö. Ett beklagligt beslut i strid med vad som förordats av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Som vänsterpartist och ledamot röstade jag för att man skulle satsa på alternativet att istället inrätta ett kommunalt naturreservat och därmed stödja den biologiska mångfalden. Även mitt förslag att låta föra ärendet till Kommunfullmäktige avslogs av majoritetspartierna (S, C, M, Kd och L,). Vänsterpartiet beklagar dessa beslut. Kommunstyrelsens sammanträden är stängda (efter beslut av den politiska majoriteten) för såväl allmänhet som press.

  5. I den här frågan håller Vänsterpartiet med Miljöpartiet, kommunekologen och Länsstyrelsen dvs att i stället för att låta kalhugga Alntorps ö, bilda ett kommunalt naturreservat.

    Vänsterpartiet kommer att under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrka att frågan lyfts till kommunfullmäktige då vi anser att ett eventuellt kalhygge eller bildande av ett naturreservat på ön är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

    Kenneth Larsson/Vänsterpartiet i Nora

  6. Så både Skogs- o Länsstyrelsen och kommunekologen tycker att man ska göra ett naturreservat för granbarkborren? Som privat skogsägare har man ju haft ”blåslampa”i röven för att skyndsamt plocka ner och forsla bort angripen skog. Men det gäller ju inte för naturreservat, tydligen. Det är ju ingen tröst för markägare med angränsande skog. Men eftersom det här är en ö så räknar man kanske med att de inte sprider sig…..

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.