Pia-Maria Johansson.

Pia-Maria Johansson om Nora kyrkokör

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/NORA

INSÄNDARE/DEBATT. Kyrkopolitikern och politikern Pia-Maria Johansson (LPo) har fördjupat sig i problematiken kring Nora kyrkokör. Johansson menar att det är fullkomligt obegripligt att kyrkoherden försöker ta bort en kör hon inte styr över. Läs Pia-Maria Johanssons debattinlägg här.

”För mig blev hela frågan märklig”

Vi som sitter i kyrkofullmäktige och kyrkoråd blev uppmärksammade i mars av kyrkokörens medlemmar att de fått indikationer på att kören skulle läggas ner – av kyrkan

Frågan togs upp av Vår kyrkas ledamot Håkan Kangert, eftersom den här typen av fråga hör hemma politiskt då det finns avsatt pengar i budget för Nora kyrkokör.

Efter uppmaning kom frågan upp på sista mötet i juni. Brukligt är att det finns underlag till frågor som kommer upp, vilket inte var fallet här.

Ordförande redovisade muntligt tjänstemännens skäl (ekonomiska) och även ett bristfälligt underlag där siffror var tagna direkt från budget. Kontot som kören tillhör uppgår till 600 000 kr, medan den andra kören som ett konto är kopplat till redovisar 98 000 i kostnader.

Jag är ersättare i kyrkorådet och får därmed inte yttra mig, eftersom man tagit från oss den rätten. Så jag fick lyssna på när ledamoten för Vår kyrka, som enda ledamot, ifrågasatte denna ”utredning”. Därefter har jag gjort kompletterande efterforskningar.

Kontot med högre belopp avser Fem körer Minikören, Ungdomskören, Barnkören, Nora oratoriekör (sjunger vid större verk inkl. artister utifrån) samt Nora kyrkokör.

Vidare rymmer kontot noter för dessa fem, artister på Ljusstråk, Noranatt och renodlade konserter. Dessa kostnader för artister ska dras in via entré eller kollekt antingen i dessa sammanhang eller i lunchorgelsammanhang. Intäkterna uppgår till ca 100 000 vilket minskar nettokostnaden Detta har inget med Nora kyrkokör att göra.

När Nora kyrkokör sjungit med artister typ Tommy Nilsson är det andra som producerar än kyrkan och då tas ett annat inträde. Kostar inte kyrkan något och hyra betalas.

Utöver detta rymmer kontot stämning av orgel, vaktmästeri som kommer alla körer till del, men debiteras detta konto. Oavsett hur många körer man har finns dessa kostnader.

Utöver detta kommer personalkostnad: Nora kyrkokör och Nora bergslags kyrkokör tränar båda 1 gång i veckan/2 timmar (Nora kyrkokör tisdagar ca 50 medlemmar i församlingshemmet och Nora Bergslagskör ca 25 personer i kyrkan (som då måste värmas upp extra på torsdagar).

Nora kyrkokör är en fristående förening med eget organisationsnummer. Medlemmarna betalar medlemsavgift som går till vissa kringkostnader. Eftersom kören är fristående handlar det inte om att kyrkan kan lägga ner kyrkokören. Det handlar om vilket bidrag och utrymme som Nora kyrkokör ska få i kyrkans budget

På mötet kom även upp, att kyrkoherden ansökt hos Patent-och registreringsverket att få registrera namnet Nora Kyrkokör. Att kören är en egen registrerad förening hos Bolagsverket och namnet därmed är upptaget verkade inte bekymra. Kyrkoherden skulle inte använda namnet och hade inte vidtalat kören Argumentet var att ”namnet hör till församlingen”. Men det gör det ju inte. Det finns flera kyrkor i Nora och kören skulle ju exempelvis kunna ansluta sig till Bergslagskyrkan. Fristående kör och kyrka som kyrka.

Det är fullkomligt obegripligt att kyrkoherden vill ta bort något hon inte kan ta bort – och även vill att namnet byts ut. Kören är duktig, populär och en bra reklampelare för Noras kulturliv och kyrkan. Vi ska vara glada för den marknadsföringen.

Jag som ersättare blir beklämd när man presenterar underlag till siffror som inte är korrekt jämförbara. Sammanhang kring kostnader och intäkter ska belysas objektivt Som kyrkopolitiker måste jag kunna lita på det. Jag måste kunna lita på att tjänstemän inte agerar innan politiska beslut fattats och att frågor som hör hemma politiskt lyfts politiskt.

För mig blev hela frågan märklig, med bristfälligt underlag och oetisk förhållningssättet till kyrkokören. Det kändes som hastigt påkommet och missunnsamt. Tyvärr tror jag inte frågan heller kommit upp politiskt om Håkan inte påmint.

Slutsatsen från detta möte: Socialdemokraterna och POSK förhåller sig lindrigt sagt svala. Det vill säga att både verksamhetens inriktning och besparingar är beslut som är fastlagda i riktlinjer och budget och att förändringar ska fattas politiskt. Men det verkar inte vara något som de anser viktigt.

Vi behöver spara men då undrar jag stilla varför Nora Bergslagskör inte tränar i församlingshemmet utan i kyrkan som måste värmas upp extra – vilket gissningsvis kostar ca 40 000 kronor extra/år. Det är inte ens ett politiskt beslut utan kan ske omgående – redan igår.

Kanske ska vi börja i änden mellanchefer och lokalöversyn. Inte att försöka lägga ner något som bidrar till att behålla medlemmar och – som vi dessutom inte styr över.

För Nora bergslagsförsamlings fortlevnad och demokratins bevarande behöver vi en ny EPOK!

Pia-Maria Johansson Ersättare kyrkorådet

2 Comments

  1. Så vi kommer aldrig att få reda på vad man anser att Nora kyrkokör faktiskt kostar? Är det seriöst, att kyrkoherden lägger ner något för att spara pengar men inte kan redovisa hur mycket? Skulle det inte bli mer ordning och reda med ny ordförande?

  2. Maria Lang, visste vad hon sysslade med !

    Den här kyrkohistorien verkar direkt hämtad från billigast tänkbara kiosklitteratur.

    Nu är det bara att vänta på mer gråpapper, ifall barnen (konfirmanderna) inte
    klarar att dra ihop till elräkningarna

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.