Pia-Maria Johansson om plattformen

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/NORA

INSÄNDARE/DEBATT. Landsbygdspartiets Pia-Maria Johansson beklagar sig i en debattartikel om den politiska plattform som den politiska majoriteten i Nora presenterade på måndagen. Johansson menar att plattformen tyder på en oerhört svag politisk ledning. Läs debattartikeln här.

Gör om, gör rätt eller avgå!

Nu är majoritetens politiska plattform för Nora kommun 2019-2022 beslutad. Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna tillsammans uppger att de med stolthet presenterar den. Fyra månader efter valet. Två månader efter att budget skulle ha lagts i kommunfullmäktige för att få halvårseffekt 2019. Alla vet att vi ska spara 35 miljoner på 3 år, såvida man politiskt inte hittar på nya saker som kostar pengar.

Vi är många som varit oerhört nyfikna på plattformen som majoriteten hela tiden hänvisat till. Nyfikna på vad majoriteten kommer att prioritera och VAD man skall spara på

Fick vi då svar på det i nya plattformen? Majoriteten vill bevara de mindre skolorna och förskolorna i Noras ytterområden för att säkra landsbygdsperspektivet, vilket vi i Landsbygdspartiet oberoende gläds åt.  Som politiker skrivs vidare att man vill agera professionellt i sin roll och peka ut riktning, samt fokusera på VAD som ska göras och överlåta till tjänstemännen HUR detta ska ske.

Till detta VAD hör då att ha en budget i balans och som politisk majoritet inte öka skattetrycket under mandatperioden. Majoriteten pekar ut ett antal områden som man vill satsa på. Vi får utgå från att det rör mandatperioden eftersom plattformen rör aktuell samverkan.

·     Majoriteten avser att forma nya enheter i centrala Nora rörande förskolor.

·     Man ska öka digitaliseringstakten i skolan så att den på ett modernt och ändamålsenligt sätt ge Noras elever bästa möjlighet till digitala verktyg och metoder.

·     Hösten 2019 öppnar nya kulturskolan och man fortsätter planerna på byggande av ny högstadieskola.

·     Man ska fortsätta utvecklingsarbetet med Strandpromenaden och Norvallaområdet, verksamheterna i och kring Allaktivitetshuset och ängarna liksom Alntorps Ö och teaterbiografen. Allt ska utvecklas

·     Man ska låta Läns gården bygga nytt äldreboende, Rosen.

·     Slutligen vill man fortsätta satsa på länspendeln

Detta är saker som är fullständigt omöjlig att genomföra eftersom vi saknar pengar att investera för, efter att ha byggt Nya Karlsängskolan. Bygger någon annan åt oss eller renoverar blir hyreskostnaden högre och därmed måste vi spara ännu mer.

Den här plattformen kan liknas vid en önskelista som tomten skulle haft till jul.

Frågan är VAD man avser att spara på?

Eller ska vi tolka att ovanstående saker är det som majoriteten tycker är viktigt att prioritera? Att vi kan spara på annat i kommunen som hemtjänst, äldre och resurser i skolan? Var ska de 17 miljonerna sparas 2019?  I plattformen kan vi bara utläsa saker som kostar pengar och ett par önskningar om ökad folkhälsa och ”andra metoder på hemmaplan” inom socialtjänsten som ska minska missbruk.

Anser den politiska majoriteten att detta är att ta ansvar för kommunens ekonomi, att inte peka ut ett enda sparförslag. Eller avser man att överlåta det till tjänstemännen genom det berömda ”HUR”?

Vi kan läsa: ”De politiska besluten ska kvalitetssäkras genom att de värderas mot en checklista som beaktar ekonomisk, ekologisk, miljömässig och social hållbarhet beroende på vilken grupp av medborgare beslutet berör”. Besluten ska visa hur man använt de ekonomiska resurserna mest kostnadseffektivt och med största möjliga samhällsekonomiska nytta.

Plattformen är så allmänt hållen och innehåller många vackra ord, samtidigt som den går emot precis de beslut man nyligen tagit.

Allaktivitetshuset, äldreboendet Rosen, utveckla Strandpromenaden, länspendeln. Är det beslut som är kostnadseffektiva och har största möjliga samhällsekonomiska nytta, som det står i plattformen?

Slutsatsen är att den politiska plattformen tyder på en oerhört svag politisk ledning och är ett hån mot ett ansvarstagande rörande kommunens bristfälliga ekonomi. Nej gör om och gör rätt eller avgå!

Pia-Maria Johansson Landsbygdspartiet oberoende

14 Comments

 1. Nu skall vi inte deppa, bara för att Norapolitiken klafsar omkring i tunga lerstövlar,
  i sina utskott.

  Tänk positivt !

  Ute vid 50-an kunde man sätta upp skyltar, med pil, ”Nora fornminne”.
  Vad jag vet, gjorde några gubbar, den varianten för många år sedan och lyckades
  utomordentligt.

  Sen om vägarna är kass, så kan man göra som i andra u-länder, man åker karavan
  Plogbil först och sen bilar, med en bärgare på tampen. Obs inga nya dieslar, eftersom dom inte går när det är kallt. ( -11 grader)

 2. Till ”inte politiker”
  Så typiskt att du ska använda dig av ordet populist för att smutskasta någon/några som vill något annat än det ”gamla beprövade” som inte har fungerat på många år.
  Det du kallar för populister är dom som vill ta tag i nutidsfrågorna som är viktiga att lösa för hela vårt samhälle och välfärd. Ja frågor som ekonomi, migration, integration, sjukvårdsköer, skolresultat, våld, skjutningar, bostadsbrist osv.
  Ett litet tips om du svarar. Försök inte ens att ge mig en politisk tillhörighet, för det kommer du inte att lyckas med.
  Sen så borde du väl ge egna förslag på vad du anser behöer göras istället för att gnälla på andra….

 3. Svar till Inte politiker.
  För att inte behöva skriva ner precis alla positiva konsekvenser så är du välkommen hem över en köp kaffe så ska jag gärna förklara mer. Vi kanske inte tycker lika men trevligare att diskutera detta med någon som man kan se. Du vet säkert vem jag är och vart jag bor så meddela gärna när du vill komma.

 4. till ”inte politiker”

  skräna är väl det enda ? några konkreta förslag ger du inte.

  men kanske du är inne på ”återvinningen” ? tyskarna lanserade ju den modellen för länge sedan.

  äldreomsorgen med byggfirman kunde ju ges statusen av ”hospis” i kommunal regi. vilka pengar det skulle ge i återvunna metaller.

  Mannerström sa för en tid sedan; ”kommer ag till ett sådant ställe, skut mig”.

 5. LPO har visat sig vara ett parti med mycket ord och lite verkstad. Att kräva en massa saker och föreslå helt ogenomförbara åtgärder är inget annat än ordbajseri för att väcka personlig uppmärksamhet. I inte en fråga kan jag se det minsta konsekvens tänkande. Att tro att man kan styra och få igenom sina krav, när man är ett litet parti med marginellt väljarunderlag, är bara patetiskt. LPO i Nora är inget annat än ett populistiskt missnöjesparti vars mål är att ställa till så mycket oreda som möjligt. Ett konservativt parti som gärna samarbetar med Sverige demokraterna. Inte minst med valtekniskt samarbete. Hoppas verkligen att Noraborna har insett detta.

 6. Sällar mig till Ove och Hitorpare !

  Järnvägspendeln, liknar mest historien om bonden, som gjorde avdrag för sin bevattningsanläggning. När skattemyndigheten kom för inspektion, hittade dom en gammal trätunna.

  Här finns det pengar att spara. Det sitter folk och plitar på reseräkningar, arvoden
  och annat roligt i ”pendelns” anda.
  Sätt dom i äldrevården, så får vi nått för pengarna.

  Nej gör som Finnarna. Ishavsjärnvägen lönade sig inte, så den begravde man i en låda, kanske trätunnan bakom lagårn, duger i Nora.

 7. Svar ”inte politiker”Jo vi har och har redovisat förslag
  Här är delar av vårt förslag vi la i december.
  Besparingar vi föreslog 40% kommunalrådsposterna, 10 % opposition, och 10% presidiet
  LPo ansåg att vi behöver se över de medlemskap vi har i kommunen och gå ur där vi kan. Vi kan inte heller i en tid som denna satsa på en kulturskola 3,5 miljon eller ett allaktivitetshus med kostnadsökning för troligtvis en miljon/ år.
  Vi ville även ta bort föreningsassistenttjänsten 0,5 då tjänsten inte blev som det var tänkt, fastighetsstrateg och kommunikationsstrategi, samt ingen tillsättning av miljö och klimatstrateg.
  Landsbygdspartiet oberoende förslog vidare reducering 2,5 tjänst på integrationen. Kostnadsökningarna inom socialtjänsten, funktionsstöd och området ensamkommande är mycket oroande. Det är viktigt att omgående få ordning på de systemfel som idag orsakar kostnader som övertidsersättningar, ineffektivitet, effektivare satsning mot ungdomar i missbruk, stegförflyttningar inom funktionsstöd som ej blivit av etc.
  Landsbygdspartiet oberoende tycker inte heller att det är rimligt att riva en skola som är 50 år, samtidigt som vi har andra lokaler som inte är ändamålsenliga. Det handlar även om att återanvända.
  Vi ville se en utveckling och satsning på kärnverksamheter och ideella krafter via byalag, föreningar och idrotten då de gör ett viktigt förebyggande arbete. Vi ville satsa på näringslivet och en livskraftig kommun inte bara i de centrala delarna av kommunen
  LPo hade ett fåtal satsningar och desto fler besparingar. Renovering av reningsverket och ledningsnätet var två viktiga investeringar, medan länspendeln inte var det. Svensk mat, anpassad till målgrupp var andra delar som vi tyckte var och är viktiga. Detta ur flera aspekter både ökad självförsörjning och krisberedskap. Vi lägger nu en motion där.
  En satsning vi även ville göra var att ändra näringslivsutvecklaren tjänst till 100 %.(vilket skett). Detta för att satsa på näringslivet och dialogen och tillgodose kompetensbehovet där
  Den sociala dagvården och demensdagvården är viktiga investeringar som behöver prioriteras, LPo vill även att personalen där långsamt börjar arbeta med uppsökande verksamhet för personer över 75 år.
  Tillsammans med de besparingar som tjänstemännen redan gjort (3,5 milj) hade detta uppgått till ca 10 miljoner på halvårseffekt.

 8. Håller med Rolf Karlsson, tåg finns det ingen fördel med. Åka på 19 minuter, ja visst men alla ska ju ta sig ner till stationen på morgonen och hem på eftermiddagen, så någon tid finn inte att vinna på detta ! Bussen stannar ganska nära för de allra flesta pendlare. Jag tror heller inta att det går att ta in över 1000 pendlare inom 2 timmar till Örebro. Det vore bra om politikerna lyssnade med pendlarna om de tänker åka tåg eller buss !

 9. Svar till ”inte politiker”

  jag tycker det är mycket konstruktivt att använda högsta hönset till jakt
  på hälare och langare och på det sättet dra in pengar till kommunkassan.

  Ut och jobba nattetid i verkligheten

 10. Kverulantpartiets ordförande S Johansson har fått en trogen anhängare i LPO. Dom bara gnäller och kommer med de mest tokiga påståenden om allt som dom tycker är fel. Aldrig kommer dom med egna förslag på vad man skulle gjort i stället. Dom borde komma med konstruktiva förslag och samtidigt förklara konsekvenserna av förslagen. Att inte fått följa med på kryssningen verkar vara svårt att smälta. Det är lätt att vara i opposition och inte behöva ta eget ansvar. Nej kom med skarpa förslag i stället för obstinat svammel. Det är totalt ansvarslöst att bara obstruera alla frågor bara för att bli uppmärksammad för sin egen skull

 11. Citat NA idag:Kommunen måste spara eller effektivisera 35 miljoner kronor på tre år för att komma i ekonomisk balans. Hur ska det gå till är inget som framgår av den politiska plattformen.
  -Men vi får tänka i en tre-femårsperiod, förklarar Birgitta Borg, så allt behöver inte sparas första året utan på sikt.
  Detta är det mest häpnadsväckande uttalande från en styrande. Ställer sig även de andra partierna upp på detta uttalandet? Ja då kommer skattehöjningen som ett brev på posten. För med plattformen/önskelistan som grund finns ingen kommunal ekonomi som klaras av.
  Uttalandet från Birgitta Borg Liberalerna har redan brutit mot de styrandes egen kvalitetssäkring i sin plattform. Detta var den första som bröt mot plattformen.
  Var så säkra det kommer säkert mer, som i slutändan blir ett sammanbrott=avgång!
  Jan Rylander Norapartiet

 12. Typiskt svammel alltihop.Kan inte ”de styrande” fråga oss norabor om LÄNSPENDELN ,jag har ite träffat någon som äe för att kasta bort flera hundra miljoner.Bussarna fungerar vad jag vet !
  I övrigt håller jag med Pia Maria !

 13. Det här är alltså vad vi fick ut av Rigakryssningen. Ett trött avslaget papper.
  Typiskt bakfyllereaktion.
  Håller nog med om att ledningen inte är mycket att ha och det bådar illa ör framtiden.

  Den enda, som verkligen visat framfötterna, när det gäller att dra in pengar, är kommunchefen. Låt vara att det inte blir några stora pengar på uteblivna boklån, men i alla fall.

  Däremot skulle den här resursen kunna sättas in mot Noras svartsprit knarklangare och hälare. Där finns det pengar att hämta.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.