Pia-Maria Johansson om vargfria kommuner

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/NORA

INSÄNDARE/DEBATT. Landsbygdspartiet oberoendes ordförande Pia-Maria Johansson förklarar i ett debattinlägg varför LPo i dagarna lämnar in motioner om vargfria kommuner. Läs Pia-Maria Johanssons inlägg här.

Oacceptabel vargstam

Landsbygdspartiet oberoende lämnar i dagarna in motioner och medborgarförslag om vargfria kommuner runt om i landet. Samt att löshundsjakten bevaras och att vi verkar för utökad viltstam och tamdjursskötsel. Motioner och medborgarförslag lämnas i protest mot kravet från de stora skogsbolagen på avskjutning av älg som på sikt riskerar att vår älgstam rödlistas. På några håll har fackeltåg arrangerats. Detta sker från norr till söder i vårt land. Så även i vårt län.

I mellersta Sverige har vargstammen under en lång rad av år varit helt oacceptabel.

I en tid då ökande självförsörjningsgrad i Sverige diskuteras borde husdjursskötsel och utnyttjande av det klimatsmarta viltköttet gynnas och stödjas i stället för som nu med olika satsningar på ekologiskt importerade varor i kommunala budgetar. En skenande vargstam, och de stora skogsbolagens krav på ökad avskjutning av älg kommer att leda till att älgen rödlistas om det fortsätter.

Husdjursskötseln är hårt drabbad genom angrepp på framför allt fårbesättningar. Löshundsjakten som är klassat som ett kulturarv och ett världsarv är i klart minskande. Livskvaliteten för medborgarna har sjunkit genom att det bekymmersfria vistandet i naturen inte längre är en självklarhet för många.

Att det ursprungliga svensk-norska vargbeståndet, som utrotades före år 1970, bidragit genetiskt till det nuvarande beståndet, skriver NTNU Vitenskapmuseet i ett pressmeddelande 1 december 2021 inte är sannolikt. Det är snarare så att den varg vi har här kommer från syd västra Finland Vargen är en av världens vanligaste rovdjursarter och finns i 100 000 tals. Den ”gren” av arten som vi hade, har vi alltså inte idag.

Erfarenheten visar tyvärr att har man inte problemen, så är det svårt att förstå hur allvarliga konsekvenserna blir. Många liknar till och med vargen vid en hund och romantiserar bilden av den.

Inget av det som nu händer i varg-Sverige skulle hända. Vi skulle ha 170 – 270 vargar för bevarande, vilka ska ha invandrat från Norge. Djuren skulle spridas över landet, förtätning undvikas, social hänsyn skulle tas till människors vardagsliv liksom ekonomisk hänsyn. Tamdjurshållning skulle inte försvåras Urgammal nordisk kultur som jakt med lös hund skulle värnas.

Idag har vi 39,5 revir och runt 400 vargar utöver mörkertalet. Vi konstaterar att antalet kullar som föds ökar stadigt. Riksdagsbeslutet som togs innehöll 13 delmål och endast ett är, sju år senare, uppfyllt. Nämligen det om antal vargar.

Naturvårdsverket är de som praktiskt ska genomföra riksdagens beslut har helt och hållet negligerat, och förbisett alla delar av beslutet. Av bevarande själ behöver vargen inte finnas Nackdelarna är alltför stora för de som tvingas härbärgera vargar i sin närhet. 2020 konstaterades att vi med vargstammen fått tillbaka den utrotade dvärgbandmasken, vilket veterinärer och andra kunniga varnade för. Dvärgbandmasken ska ej förväxlas med rävens, som är en helt annan parasit med en annan sjukdomsbild hos människa.

Landsbygdsbefolkningen och framför allt småbrukarna har helt övergivits trots att riksdagsbeslutet stipulerat det motsatta. LRF har uppvaktat staten. I städernas kolonilotter skjuts både harar och kaniner som äter upp invånarnas grönsaker utan att diverse naiva föreningar protester – men vargen som hotar vår nationella självförsörjningsgrad, hotar vår älgstam och människors hälsa verkar man tycka är helt okej.

Pia-Maria Johansson

Ordförande för Landsbygdspartiet oberoende

6 Comments

  1. För mig är det istället den galopperande ökningen av vildsvinsstammen som är oacceptabel. Om nu viltköttet är så miljösmart varför inte lägga ner lite mer tid och ork på att jaga vildsvin? Eller räknas inte det köttet? Det var någon som kom med förslaget att för att jaktlaget skulle få jaga älg krävdes också att de skulle fälla ett antal vildsvin. Varför inte? Men det är väl för jobbigt. När det är dags att få skjuta varg då finns det gott om jägare, minsann. Enl uppgift förorsakar vildsvin skador för 1,1 miljarder/år. Men det är ju i jordbruksbygd och inte så mycket här. Men ändå. Men man blir inte glad av deras framfart här i skogen/trädgårdar heller.

  2. Skulle kunna kommentera en mängd saker om detta inlägg, men jag nöjer mig med att instämma i Gregers kommentar + att skratta gott åt lögnen att älgen på sikt är på väg att rödlistas.

  3. ”Hotar vår nationella självförsörjningsgrad, hotar vår älgstam och människors hälsa”, men vilket kvalificerat BS =D! Låt alla som behöver få sina rovdjursstängsel betalda, man ska inte behöva söka ”bidrag/ersättning” i efterhand utan det ska vara betalt redan innan.

  4. I denna text finns det väldigt många faktafel och direkta påståenden som borde bemötas med just evidensbaserad forskning.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.