Fredrik Dahlberg (SD).

SD vill värna den kommunala vetorätten

INSÄNDARE/DEBATT. Sverigedemokraterna, genom bland annat Fredrik Dahlberg från Hällefors, vill värna den kommunala vetorätten vid etablering av bland annat vindkraftverk, något som regeringen aviserat att man vill avskaffa. Läs Sverigedemokraternas debattinlägg här.

Värna det kommunala vetot

Vid etablering av större tillståndspliktiga vindkraftverk finns det idag krav på att etableringen aktivt måste tillstyrkas i den aktuella kommunen, även kallat för det kommunala vetot. Detta har inneburit att det definitiva beslutet kring stora vindkraftsetableringar har fattats så nära medborgarna som möjligt, vilket är angeläget ur ett demokratiskt perspektiv. Men nyligen aviserade regeringen att man nu vill avskaffa det kommunala vetot och att förslaget nu ska snabbutredas. Något som Sverigedemokraterna vänder sig starkt emot.

Vid etablering av miljöfarlig verksamhet, såsom vindkraftverk utgör, har kommunerna idag ett direkt inflytande över etableringen genom det kommunala vetot. Man bör även komma ihåg att innan de nya bestämmelserna infördes 2009 prövades uppförandet av vindkraftverk enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. När förenklingar genomfördes och dubbelprövningen avskaffades, infördes just det kommunala vetot för att ett kommunalt inflytande skulle kvarstå och med syftet att det uttryckligen inte skulle minska.

Uppförande av stora vindkraftverk för med sig betydande lokala konsekvenser såsom fördärvade natur- och kulturvärden, estetiska samt landskapsbildsmässiga värden. Ofta annekterar man också mark som kan komma i konflikt med framtida markanvändningsintressen. Många av de som har oturen att ha bostadsfastigheter på fel ställe när vindkraftverken byggs upp kan dessutom drabbas av oljud och solreflexer.

Sverigedemokraterna anser att det kommunala självbestämmandet här är angeläget att värna och att det är de lokala politikerna – och i förlängningen kommunernas invånare – som är bäst lämpade att fatta beslut i frågan. Vi vänder oss därför starkt mot regeringens ingång att slopa det kommunala vetot och därmed minska det demokratiska inflytandet.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Energipolitisk talesperson

Helena Ståhl (SD)

Kommunalråd Örebro kommun

Fredrik Dahlberg (SD)

Gruppledare Hällefors kommun

Jonas Bygdèn (SD)

Gruppledare Askersunds kommun

4 Comments

  1. Är väl bara att läsa på så mycket man kan om vindkraften och dess ”biverkningar”, samt hur dom ”förvaras” när deras bäst före datum gått ut så kanske fler inser att vindkraften inte är det bästa ut miljö- och natursynpunkt. Men som vanligt så anser dom flesta att vindkraft är fin fint, dock så länge dom slipper skiten på sin egen bakgård.

  2. Lika patetiska som vanligt. Centralt skriven Sverigedemokratisk insändare som publiceras i tidningar runt om i Sverige men med lite olika lokala lakejer som skrivit under tillsammans med partiets energipolitiska taletsperson.

    Slappt och korkat.

  3. Bra tanke då klimatet enbart är en lokal fråga och solreflexerna har säkert stört många..så det klart att kommuner ska kunna stoppa liknande förslag.
    Dessutom från ett parti som röstar mot gemensamma klimatsatsningar i Europa.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.