Skoglund om hävningen av NNBS avtal

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/NORA

INSÄNDARE/DEBATT. Debattören Göran Skoglund går i ett debattinlägg igenom turerna när Nora kommun hävde Nitro Noras avtal, en inte alltför skön historia. Läs Skoglunds inlägg här.

Bättre om kommunalråden bemödat sig att träffa föreningens styrelse

Att Nora kommun har rätten att återta den mark bandyplanen tidigare låg på råder ingen som helst tvekan om. Det är ju kommunens mark och det finns regelverk för en sådan uppsägning.

Nitro Noras styrelse blev kallad till sammanträde den 15 nov 2021 på Norabostäders kontor där bl a kommunchefen och Norabostäders chef fanns. Vid sammanträdet presenterade kommunchefen en skrivelse rubricerad ”Hävning av avtal med Nitro Nora Bandysällskap”.

Som hävningsgrund kan man läsa följande: ”Nitro Nora Bandysällskap inte fullföljt åttaganden i enlighet med avtalet, varför det anses förverkat.

Avtalet ska anses hävt från och med dagens datum. Samtliga åttaganden och upphör därmed att gälla med omedelbar verkan.

Nycklar ska återlämnas till Nora Fastigheter och lokaler och förrådsutrymmen ska tömmas på föreningens tillhörigheter enligt överenskommelse, dock senast

2022-02-28. Därefter tillfaller kvarvarande egendom Nora kommun” (Stavfel och den dåliga svenskan i citatet är direkt citerat från skrivelsen).

Nitro Nora avvisade skrivelsen beroende på formella och juridiska brister i handlingen.  En ny skrivelse med samma innehåll tillsändes då styrelsen.  Denna skrivelse var rätt firmatecknad av kommunen men för övrigt fanns samma brister kvar.

Efter kontakt med föreningens advokat i Örebro besvarade föreningens styrelse skrivelsen 2021-12-03 med att begära förtydligande om vad som inte fullgjorts i avtalets §8 där bandyklubbens åtaganden regleras.  Denna paragraf är ca en och en halv A4-sida lång. Vidare begärde styrelsen att få uppgift om vilket lagrum som åberopas som gör att kommunen kan konfiskera föreningens egendom efter

2022-02-28.

I kommunens svar dagtecknat 2021-12-15 skriver kommunen följande:

”Skrivelse från Nitro Nora Bandysällskap.

Nora kommun har mottagit Nitro Noras Bandysällskaps skrivelse daterad

2021-12-03.  Nora kommun återkommer när frågan utretts juridiskt”.  Brevet är undertecknat av förre kommunchefen.

Redan här kan man konstatera att kommunen inte har kunskap om juridiken i de brev och skrivelser som man producerar och inte kan svara på frågor runt dessa. Det visar hur rättsosäkert kommunens handlande är.

Nästa skrivelse från kommunen är daterad 2022-02-20, d v s efter mer än två månaders utredande menar kommunen att Nitro Nora inte har någon egen nyttjanderätt till fastigheten.  Detta är något helt annat än den tidigare hänvisningen till ”bristande åtgärder”. Vidare säger kommunen i brevet att ”för säkerhets skull meddelat att avtalet 2008-10-22 hävts per den 10 november.”

(d v s fem dagar före den första träffen med styrelsen för NNBS). Men återigen är man tillbaka till avtalet ”Under alla omständigheter har inte NNBS utfört de åtaganden som åligger verksamhetsutövaren enligt 2008 års avtal, varken själv eller genom dotterbolaget.” Återigen åberopar kommunen ett avtal som de själva säger inte gäller och där man inte kan precisera vari föreningens bristande åtgärder ligger.

Avtalet från 2008 är tecknat mellan Nitro Nora BS, Norabostäder och Nora kommun.

Delar av avtalets rättigheter och skyldigheter har senare flyttats över i ett avtal mellan Karlsängs IP AB och Nora kommun utan att det ursprungliga avtalet skrivits om och det är väl fullt kart att detta avtal förfaller i och med konkursen. Nora kommun anser att även avtalet från 2008 kan hävas då villkoren om att hålla is inte längre går att uppfylla på grund av konkursen d v s ett villkor som flyttats till det nya avtalet med Karlsängs IP AB. Det nya avtalet reglerar själva isbanan.

Vidare ger kommunen Nitro Nora ytterligare en veckas respit för flytt, trots att man behövde ha mer än två månader på sig att svara på föreningens enkla frågor och  utan att kunna lämna några svar. I brevet har dessutom hotet om konfiskering ersatts med att kommunen kan erbjuda ”flytthjälp”.

Att en kommun gör juridiska uttalanden utan grund och inte kan redogöra för sin talan är både skrämmande och häpnadsväckande och som jag kallar rättsosäkert.

Hade det inte varit betydligt bättre att en av våra två kommunalråd hade bemödat sig att ta lite av sin dyrbara tid och träffa bandyns styrelse och göra upp om en avveckling av fastighetens disposition, en avveckling som alla var medvetna om skulle komma. Och hur väl rimmar kommunens handläggning med kommunens ”idrottspolitiska program” fastställt av fullmäktige 2015-11-06, §120.

Göran Skoglund

Nora

3 Comments

  1. Konstgräs på Karlsäng.
    Det är du som gör bedömningen om det är gubbhaverister och det får stå för dig. Fantasier eller koka soppa på småspov eller någon egen amsagor är det inte. Det Skoglund redogör är precis så som det gick till. Till det första mötet blev jag själv kallad då kommunen skulle ge mig svar på mina frågor som idag är två år gamla.. De svar jag fick redogöres ovan. Dock så var det inte svar på en enda fråga fast det var andemeningen från styrande. Men de gör väll som vanligt och stoppar huvudet i sanden.

  2. Ytterligare en som gömmer sig och inte vågar skriva sitt namn.
    Kan du förklara vad det är han fantiserar om? Det är fakta om hur illa skött både isbanan och kyrkan varit.

  3. Är det inte dags att lägga ned nu Skoglund. Du uppvisar i såväl denna debatt som den du bedriver om kyrkan alla tecken på ha trillat ned i haveriträsket. Som alla gubbhaverister som driver frågorna lite för länge och för långt så börjar du nu fantisera ihop saker, koka soppa på småspik och tro på dina egna amsagor.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.