Nytt styre i Nora bergslagsförsamling sedan EPOK vann kyrkovalet i stor stil.

Socialdemokraterna om kyrkovalet i Nora

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/NORA

INSÄNDARE/DEBATT. Sent i valrörelsen inför kyrkovalet vaknar Socialdemokraterna. I ett debattinlägg pekar man på sitt valprogram och ställer frågor till EPOK om värdegrundsfrågorna och kvinnliga präster. Läs debattinlägget här.

Var står nomineringsgrupperna i kyrkan?

Vi Socialdemokrater står upp för att kyrkan ska vara öppen för alla. Det innebär att kyrkan inte ska behandla dig annorlunda för att du har ett visst kön eller sexuell läggning. Ta inte detta för givet! Det finns nomineringsgrupper som uttryckligen vill motarbeta detta.

Vi Socialdemokrater vill att kyrkan:

• Ska vara jämställd, motverka diskriminering och ha fler kvinnor på ledande befattningar.

• Ska fortsätta vara en plats för alla att vigas, oavsett sexuell läggning, och att alla präster ska vilja viga alla.

• Ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal, även för underleverantörer.

• Ska ta sitt ansvar för klimatet och aktivt bidra till omställningen.

Vi Socialdemokrater har ett komplett valprogram för såväl lokal nivå (kyrkofullmäktige) som stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Vi har en tydlig riktning framåt och en lokal politisk plan med vallöften om:

Alla människors lika värde

Hur vi vill värna kyrkans traditioner

Hur vi vill värna kyrkans kulturliv

Kyrkans barn- och ungdomsverksamhet

Hur vi vill att kyrkan ska ta ett socialt ansvar

Kyrkbodens verksamhet

Miljöarbete på lokal nivå

Kyrkan som arbetsgivare

Hela vårt politiska program finns att läsa på vår hemsida.

Vi kan inte finna någonting om värdegrunder i till exempel EPOKs politiska program, där nämns den ”kristna grunden” och ”upprätthålla traditioner och stå för tillit och trygghet i en föränderlig värld”.

Nu uppmanar vi EPOK att svara på nedanstående:

Var står EPOK i värdegrundsfrågorna?

Hur ser EPOK på samkönade äktenskap och kvinnliga präster? Arbetarepartiet Socialdemokraterna Nora

16 Comments

 1. Till Matti J.
  Jag vet inte varför du fått för dig att jag är EPOK-anhängare? Jag ställer frågor för att jag fortfarande är medlem i Svenska kyrkan och jag vill ha svar från ansvariga i den”föreningen”!
  Men min upplevelse är att det har jag inte fått, varken här eller i något annat media.

 2. Blanda inte ihop mig med EPOK. Jag har under detta år haft kontakt med EPOK en gång när jag fick frågan om jag villa stå med på deras lista. Det tackade jag nej till och sedan har jag aldrig haft någon mer kontakt. Jag har en lång erfarenhet av att vara företagsledare och jag har deltagit i diskussionen eftersom jag tycker att majoriteten har skött Arbetsmiljön, arbetsrätten, trackaserier och nidskrift på ett så dåligt sätt att jag har svårt att tro att det skulle kunna upprepas i den privata sektorn. Sedan har det blivit något stickspår på grund av anhängare till majoriteten sysslat med direkt olagliga förtal för att med alla medel försöka tillfoga EPOK skada. Jag vet inte vilka Agda, Elisabeth och Elin är och jag har heller inte bemött deras kommentarer men jag har bemött Dig. Enligt min uppfattning skriver man ut sitt namn i annat fall är man inte trovärdig. Det gäller alla. Men jag förstår att Du ingår i majoritetens propagandadepartement. Svara på mina sju frågor från min insändare 10/9 – det törs tydligen ingen i majoriteten eller dess svans. För att avsluta med hoten så accepterar jag inga hot men vet heller inget om hoten mer än två och dessa två är inte hot enligt svensk lag. Vet man vem som utdelar hoten och tycker att polis/åklagare gör för lite kan man ju väcka talan i svensk domstol så slipper man polisutredningen.
  Göran Skoglund
  Nora

 3. Ojoj. Flera passivt aggressiva svar. Bra att ni inte är arga.
  Göran, angående folk som inte skriver under med sitt riktiga namn: gäller det bara såna som inte håller med dig och Epok? Jag kan inte se att du går till angrepp när ”Agda”, ”Elisabeth”, ”Elin” m fl epokanhängare kommenterar. Konstigt att de inte behöver få skit från dig när de skriver under falskt namn. Men det är förstås skillnad på folk och folk!?

 4. Ja, Du Matti J. Återigen en skribent som inte törs skriva under med sitt riktiga namn för då måste Du ju också stå för det Du skriver. Kyrkans vanskötsel kan ringas in till Arbetsmiljöverkets engagemang i över fem år, avskedandet av organisten , avskaffande av Nora kyrkokör och nidskriften. Jag sker ju ett problem hos majoriteten. Det är de som tydligen inte har en genomtänkt agenda eftersom de inte ens kan svara på min insändare den 10 sept med sju enkla frågor. Det är nog så att majoriteten känner ett stort hot från EPOK och att mista makten i kyrkan för i annat fall skulle man inte ta alla medel och tillfällen i akt för att svärta ner EPOK, men man kan ju se att taktiken går igen på riksplanet. Man börjar ju till och med undra om majoriteten har en propagandaansvarig.
  Göran Skoglund
  Nora

 5. Matti J.
  För det första ser jag inte en enda medlem i EPOK som har varit arg över frågorna. Engagerar man sig som politker så får man vara beredd på att svara på frågor. Helt sant. Nu är det så att Socialdemokraterna (och moderaterna) INTE svarar på frågor vilket jag har egen erfarenhet av. Om du har följt skriverlserna så är det fler som önskar svar men ej erhåller dem. Skriverierna gällande kyrkovalet och kyrkan i allmänhet är något som de styrande (Socialdemokraterna och POSK) har skapat själva. Sen att personer engagerar sig beroende på detta tycker jag är bra. Annars hade det aldrig kommit till kännedom. Att gömma huvudet i sanden som en struts gagnar inte varken sossar eller POSK. Som jag har skrivit tidigare. Man kanske ska sopa sin egen trapp innan man ger sig på andras. Ilskan tycker jag Anna K står för.

 6. Matti J.
  Inga Epokare har blivit arga över frågorna som S ställde. Vi har svarat i ett annat inlägg. Vi tycker att det är jättebra att S äntligen yttrar sig, även om det inte är om de problem som vi anser absolut viktigast, dvs arbetsmiljöproblemen, orättfärdigt avsked, negligering av fackliga rättigheter och demokratiproblemen i kyrkorådet.

 7. Fattar inte varför epokarna blir så arga av de här frågorna? Om man engagerar sig politiskt får man väl vara beredd på att svara på frågor? Har man en genomtänkt agenda finns det väl ingen anledning att ta det som ett påhopp. Tycker det verkar som om Socialdemokraterna är ett stort hot mot Epok, eftersom de inte kan svara sakligt, utan istället ilsknar till…

 8. Svar till ”Rita R” Jag antar att du lyssnat på mötet i efterhand för jag kan inte minnas att vi fick någon info om att även utomstående närvarade på det digitala mötet. Men du har helt rätt!

  På det mötet fick vi inte alls svar som passar oss. På frågan om de skulle göra någon barnkonsekvensanalys svarade de att de inte tänkte göra det förrän efter att beslut var fattat, och på frågan hur de då skulle kunna säkerställa att barnets bästa hade beaktats när beslutet fattades svarade de inte alls. Dessa svar passade inte oss föräldrar, men för att få gehör krävdes att vi skrev ett öppet brev undertecknad av 133 föräldrar från samtliga Noras förskolor. Då reagerade kommundirektören och konstaterade att kommunen gjort fel och att det var tack vare oss föräldrar som det uppmärksammats. Nu är beslut på väg att fattas i frågan med en inaktuell, ofullständig barnkonsekvensanalys som grund. Detta, bland annat, har vi försökt att få svar på hur man resonerar kring. Men de styrande med S i spetsen tiger som muren.

  Så jag tänker att vi båda har rätt. Vi har inte fått svar som passar oss när vi fått svar, och i mångt och mycket har vi inte fått svar alls. Därför vill jag gärna höra hus S ser på dialoger med kyrkomedlemmar, för mig är det en mycket relevant valfråga.

 9. Socialdemokraterna skriver bl a: ”Ska vara ett föredöme som arbetsgivare…….” och ”Kyrkan som arbetsgivare”.

  POSK skriver i ett blad som jag fick i min brevlåda under gårdagen bl a: ”Att den goda arbetsmiljön i kyrkan bibehålls och förstärks” och ”Det sedan flera år pågående förtalet, hotet och hatet mot anställda och förtroendevalda”.

  Dessa två nomineringsgrupper är samarbetspartners och utgör majoriteten. Jag förstår nu varför man inte kommer någonstans med problemen i kyrkan. Majoriteten har bevisligen inte förstått orsaken till problemen. En mer än fem år lång insats av Arbetsmiljöverket på grund av den internt dåliga arbetsmiljön och ledarskapet när Arbetsmiljöverkets resurser så väl behövs i sektorer med fysiskt farliga arbetsmoment som t ex tung industri, byggnads- och transportsektorerna. Dessutom en pågående arbetsrättslig process och en kyrkoherde som inte tagit avstånd från nidskriften.

  Göran Skoglund
  Nora

 10. Verkar som EPOK är ett stort hot mot Socialdemokraterna. Allt inom kyrkan och den konflikt som finns har startat långt innan EPOK bildades. Konflikter som skulle kunna behandlats på ett helt annat sätt. Senaste stora konflikt går att lösa på andra sätt än att låta ärenden vandra hela vägen till AD. Ni har hanterat det ärendet fruktansvärt dåligt så här långt. Ändå försöker Socialdemokraterna få det att framstå som om det vore EPOK som har ställt till med allt. Tycker mig se att man försöker använder samma taktik som på regeringsnivå där man försöker få andra partier att framstå som svarta fåret. Vad är det för värdegrund som ligger bakom det.
  Om Socialdemokraterna bara läser det som har skrivits tidigare så har ni svaret på era frågor.
  Er egen förmåga att svara är under all kritik.

 11. Elisabeth, jag ställde ingen fråga till dig, så du behöver inte svara mig på något.
  Att Socialdemokraterna inte frågar vad POSK tycker kanske beror på att de redan vet vad POSK står för, då de redan har ett samarbete. Vad POSK anser i denna fråga kan man också lätt hitta information om på nätet.

 12. Rita R
  Jag tycker faktiskt att det är en relevant fråga!! Socialdemokraterna riktar frågan till EPOK men inte POSK i sin insändare. Din fråga till mig däremot lämnar jag obesvarad…… Tyck vad du vill om min fråga!

 13. Alexandra, att ni inte fått några svar på era frågor stämmer väl inte riktigt. Handlar det inte egentligen om att ni fått svar som inte passar er? Jag lyssnade på ett möte mellan kommunalråd, rektorer och Soltunetföräldrar i våras där du och andra föräldrar fick komma till tals och uttrycka era åsikter både länge och väl. Vet du hur representativ demokrati fungerar?

 14. Elisabeth, du som är med i Epok, jag tycker att du kan svara på frågan om vad NI tycker istället för att ägna dig åt whataboutism.

 15. Varför inte ställa frågan till POSK som ni samarbetat med i så många år? Jag hörde på radion idag, ” Människor och tro” i P1 att POSK var emot samkönade äktenskap i kyrkan!!

 16. Hej Socialdemokraterna!

  En fråga – hur ser ni på dialog med kyrkomedlemmar? Jag ser att många namn på er lista är samma personer som representerar er i kommunfullmäktige. Dessa politiker har under det senaste halvåret i ärendet om nedläggning av Soltunets förskola tydligt visat att de inte har något intresse av att föra dialog eller ens svara på brev från sina kommunmedborgare – det känns spontant som att risken är stor för samma behandling av oss ”vanliga människor” inom kyrkan, eller har ni någon plan för hur ni ska arbeta annorlunda där mot vad ni gör inom kommunpolitiken?

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.