Styrelse splittras efter förtroenddekris

INSÄNDARE/DEBATT. En storkonflikt inom styrelsen för kommunägda Hällefors Bostad AB ledde vid ett extra styrelsemöte på tisdagen till att oppositionens samtliga ledamöter avgick. I ett debattinlägg presenterar oppositionens ledamöter sina skäl. Läs debattinlägget här.

Hällefors Bostad AB: Oppositionens ledamöter avsäger sig sina styrelseuppdrag med omedelbar verkan

Vid extra styrelsemöte den 11 augusti gällande förtroendekris mellan styrelseordförande (V) och bolagets VD reserverade sig undertecknade på samtliga punkter på agendan. Processen runt samtliga ärenden har frångått praxis att inkludera hela styrelsen. Ordförande har gett sken av att hela styrelsen redan godkänt förslagen som redovisas på dagordningen och utan mandat från styrelsen agerat för att ställa följdpunkter på dagordningen.
Styrelsen kom till en dagordning som framställde att den var överens om att entlediga VD.

Det är särskilt allvarligt att ordförande på eget mandat även har samrått med tilltänkta tf VD med nuvarande personal vid BOAB.

Vid ordinarie styrelsemöte i juni var styrelsen enig om en extern organisationsutredning och ordförande fick i uppdrag att söka möjliga utförare. Vid det extra styrelsemötet i augusti saknades upphandlingar och de olika offerter som borde ha tagits. Ordförande hade endast tagit in en offert mot praxis att jämföra tre offerter. Åter har styrelsen fått serverat ett beslut att tacka ja till utan alternativ.

Det är respektlöst mot samtliga ledamöter att bjuda in till ett styrelsemöte där besluten i princip redan är tagna. Ordförande har brustit i sitt uppdrag eftersom vi är ledamöter i ett AB och inte en kommunal nämnd, vilket innebär att styrelsen gemensamt ska fatta de beslut som är till gagn för företagets bästa.

Ordförandes beslut kommer att drabba företaget mycket hårt ekonomiskt, i en situation där ägaren (Majoriteten i KF: S + V) redan fattat beslut som påverkar bolaget negativt, bla att flytta ut verksamheter ur BOAB:s lokaler. Koncernnyttan fallerar totalt. Att därutöver betala 15 månaders avgångsvederlag, kostnader för rekrytering av VD och en organisationsutvecklingsutredning är medel företaget kan använda bättre.

Vårt förtroende för Hällefors Bostads AB:s ordförande är förbrukat.
Då majoriteten utser styrelseordförande, inser undertecknade att lägga förslag på att entlediga ordförande inte röner framgång. Därför avsäger sig undertecknade sina styrelseuppdrag med omedelbar verkan.

Hällefors 2020-08-11

Christina Johansson (M)                                  

Tobias Nygren (C)

Jaco Neeerings (M).                                            

Vivianne Pettersson (M)

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.