Svar på Politiskt spel drabbar bar och unga

Svar till Camilla Andersson Larsson och Therese Hoikkala ”Politisk spel drabbar barn och unga”.

Socialdemokraterna spelar inget politiskt spel som drabbar barn och unga!

1. Ensamkommande flyktingbarn

Majoriteten föreslår att frågan delas upp i två delar.

a/ en övergripande överenskommelse med Migrationsverket att ta emot 15 ensamkommande flyktingbarn, ålder 16-17 år. Den överenskommelsen tas på kommunfullmäktige den 11 december.

b/ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att organisera mottagandet, det vill säga att ta fram lämplig lokal (uppdrag till Fastighetsbolaget) informera medborgarna, undersöka om det finns familjer som är intresserade av att ha barn hos sig, om det finns personer som vill ställa upp som gode män.

Att detta skulle innebära att barn och unga ”får stryka på foten” eller ”vara en bricka i spelet om ordförandeposter” får stå för Vänsterpartiet.

Ja, det kan komma barn tidigare än överenskommelsen (2 juli) säger. Då måste vi lösa det. Vänsterpartiet vet dock lika väl som vi att det problemet hade funnits även med det förslag till beslut som fattades i barn- och utbildningsnämnden. Det finns i dag ingen lokal färdig att använda!

I beslutet står inte heller något om att det är en privat aktör som ska sköta mottagandet.

Socialdemokraterna i Nora har på medlemsmöte beslutat att inriktningen ska vara ett mottagande i egen regi, liksom ett medlemsmöte har beslutat att ha ett samarbete med Moderaterna fram till valet 2014.

Det beslutet fattade vi för att få en stabil majoritet i Nora, inte för att några personer måste få ordförandeposter.

2. Insatser för barn och unga i missbruk

Det finns inte resurser avsatta under 2014 att ge föreningar medel för att ha aktiviteter fredag- och lördagkvällar. Det hindrar inte att föreningsassistenten i sina samtal med föreningar kan undersöka om intresse finns och i så fall till vilken kostnad.

Det är viktigt, som sägs i motionen, att offentlig och ideell sektor samarbetar.

Däremot föreslås i budget för 2014 en satsning på 600.000 kr för att utveckla förebyggande åtgärder för att motverka beroendet och missbruket av droger. Om det kallas oförmåga att agera, får vara Vänsterpartiets tolkning.

3. I april 2012 skrevs en gemensam ”Plattform” mellan S, M och V som innehöll olika frågor att genomföra fram till och med valet 2014. I april 2013 reviderades ”Plattformen”, en gemensam genomgång och uppdatering med samtliga tre partier.

Nu i december 2013 har vi haft en uppföljning av de frågor som finns med. Av cirka 25 punkter är många klara, i några pågår utredningar och i två punkter finns inte medel avsatta för 2014: Lämplig möteslokal för kultur- och föreningsliv samt inrättande av medborgar/servicecentra.

En del återstår alltså! Om det beror på handlingsförlamning får andra bedöma.

Socialdemokraterna i Nora kommer att, i god tid inför valet, presentera vad de prioriterade frågorna jobb, utbildning, välfärd, innebär för Sverige, regionen och kommunen.

Vår målsättning är att ingå i en styrande majoritet i landet, regionen och i kommunen. I Nora för vår del gärna tillsammans med Vänsterpartiet.

Gerd Erlandsson
Ordförande, Socialdemokraterna i Nora Arbetarekommun

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.