Svar på tal om BMB, BUN och Grindgruvan

Åsa Leek tar alla tillfällen hon kan att kritisera Centerpartiet i Nora och den politik vi driver. Nu i ett nytt ärende, som egentligen hör hemma i BUN. Vi som är Centerpartiets ledamöter i BUN tackar för tillfället att, förutom i fullmäktige, förklara ärendet och föra ut vår politik.

Frågorna som ställdes till ordförande i BUN handlade om pedagogisk omsorg, som verksamheten i Striberg kallas, och huruvida majoriteten stödjer alternativa former av barnomsorg.

En följdfråga var hur framtiden för Grindgruvan ser ut efter kökets stängning.

Centerpartiet motsätter sig formuleringen i BUN-ordförandens svar som lyder: Nämndens ordförande kan inte på några villkor ställa sig över ett beslut som en myndighet tar.

Vad menas med det? Att myndigheter ALDRIG gör fel? Bevare oss för politiker som tänker så! Vi menar att det första BUN ordföranden skulle ha gjort var att kritiskt granska beslutet. Hade så gjorts, hade det kommit fram på vilka felaktiga grunder beslutet fattats på. Ordföranden hade själv kunnat överklagat beslutet och begärt inhibering , och under tiden hade man tillsammans kunnat komma fram till en lösning. Till exempel. Om viljan hade funnits. Någon annan kunde naturligtvis överklaga beslutet också, men vi menar att BUNordföranden både har ett extra ansvar i sin roll och har mer tid att granska ärendet än vad t ex en förälder har.

Och, Åsa Leek, vi tackar för alla lektioner i kommunallagen, förvaltningslagen m.m. som vi inte bett om. Men de har ingen betydelse för diskussionen på fullmäktige. För övrigt överklagas ett ärende som detta till länsstyrelsen. De lagar som har mest betydelse i det här fallet är miljöbalken som reglerar miljötillsynen och skollagen som föreskriver att kommuner SKA erbjuda pedagogisk omsorg.

Exempel på felaktigheter/tolkningar i BMB:s beslut är flera. Besluten måste vara anpassade för den verksamhet som bedöms. Man kan alltså inte bedöma Grindgruvan i Striberg på samma sätt som t.ex. Lingårdens dagis. I den efterföljande lokalinspektionen granskades Grindgruvan som förskoleverksamhet. Vad har BUN ordföranden gjort åt det? Det är ingen förskola, det är en pedagogisk omsorg som därmed har andra krav!

I BUN ordförandens svar på interpellationen sägs att Nora kommun idag erbjuder förskola och dagbarnvårdare. Ett direkt fel av ansvarig politiker. Begreppet dagbarnvårdarverksamhet försvann 2009 och ersattes med pedagogisk omsorg. Och vet ni…  man FÅR ha tygmattor på golvet i en pedagogisk omsorg! Det är bara en av alla hysteriska detaljer som myndigheten haft åsikter om.

Centerpartiet gick i bräschen för ett rimligt tänk när samma myndighet gjorde inspektion på Tullbackens kök. Om inte Socialnämndens dåvarande ordförande Helena Vilhelmsson envist hade stritt för att köken på Tullbacken skulle vara öppna och tillgängliga så hade de gamla idag knappt fått sätta sin fot där.

De som har sina barn på Grindgruvan är mycket nöjda med sin barnomsorg. Det borde räcka för att Per Andreasson skulle slåss för verksamheten på samma sätt som gjordes på Tullbacken. Det är nonchalant mot alla medborgare att säga att man inte kan ifrågasätta myndigheten när han vet allt det vi skrivit här ovan.

Och än värre, verksamheten på Grindgruvan har pågått i många år. Personalen har inte fått en enda dags utbildning kring köks- och livsmedelshantering! Det har all annan personal inom förskolan fått. Snacka om slag i magen när myndigheten tar beslut om omedelbar stängning…

Föräldrar är inte intresserade av att bollas mellan BMB och BUN.  BMB är myndigheten men BUN är ansvarig för verksamheten. Ingen annan.

Eva Stenkvist och Titti Hansson

Ledamöter av BUN för Centerpartiet

6 Comments

 1. Centern och miljöpartiet är dom som tappar flest väljare, och de är dessa 2 partier som tappat sina rötter. Dessa 2 partier som har varit grönast har helt bytt ut sin färg och politik. Partier och politiker idag har glömt att dom blir folkvalda och ska driva samhället i en positiv riktning åt invånarna. Idag slåss man om sin karriär och klättra på stegen.

 2. Skrev ett felord; Länsrätten ska vara Länsstyrelsen. Dit man INTE ska överklaga.

 3. Livsmedelslag 2006:804 11 paragrafen,reglerar kontrollen som utförs av Livsmedelsverket,Länstyrelserna och andra statliga myndigheter och kommunerna i enlighet med vad regeringen bestämmer.
  BMB har enligt Livsmedelslagen 2006:804, befogenhet att exempelvis meddela förelägganden om förbud 22 paragrafen.
  Jag utgår ifrån att BMB har erhållit utbildning i livsmedelsmetodik och förvaltningsrätt.
  Man överklagar INTE till Länsrätten! Överklagande av beslut enligt delegation överklagas enligt 22 paragrafen, Förvaltningslagen.

  Resten av inlägget vill jag poängtera att jag INTE debatterar om!
  Jag kan dock hålla med om tolkningen som har gjorts om Grindgruvans dagis kan betraktas som förskola? Är det rätt? Njae? Det kan nog vara en felaktighet. Nu har den tydligen tolkats så och DÅ gäller de lagliga förhållandena som jag har påpekat. Överklaga den delen vetja!

 4. Jag kan tänka mig att det finns en hel del substans i artikeln.

  Överheten besitter inte kompetens för den här sortens verksamhet och makten vill inte diskutera sina beslut, med de som har kompetensen.

  Det som händer, när makten alltför hårdhänt hävdar sin makt, är att befolkningen blir (förbannad) och häver ut makten
  Kan till och med hända i lilla avfolkningsorten Nora.

 5. Har Ni några tankar om varför det är fler än jag som inte har förtroende för Centerpartiet i det här landet?
  Enligt olika mätningar så ligger ju partiet under riksdagspärren!
  Vore Ni inom Centern i Nora lite självkritiska så kanske Ni skulle fundera på att byta ut någon av Er själva mot en annan centerpartist som har flytta in utifrån! Det skulle säkert generera fler väljare i Nora till ert parti. Det mitt eget tyckande som jag har all rätt till i ett demokratiskt land.

 6. Jag har svarat på att Per Andreasson INTE kan ändra på ett beslut som annan delegat har fattat!
  Resten har jag överhuvud taget inte lämnat några åsikter på. Det har jag också noga skrivit.
  Era politiska diskussioner partierna emellan få Ni ha för Er själva.
  Jag fortsätter att ha mina åsikter som jag bland annat delger här.
  Mina kunskaper i rättskunskap och de lagar som jag har nämnt är jag känd för att ha goda kunskaper i.
  Utöver min socionomutbildning så har jag läst juridik. Dev var också Nora kommuns skäl till att man valde att övertala mej att komma till Nora som chef för Resursen. Mitt CV finns på kommunen.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.