Tolv (12) läkare överens om framtiden

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/LINDESBERG/NORA

INSÄNDARE/DEBATT. Det kokar i den politiska frågan om Lindesbergs lasaretts framtid som ett fullvärdigt akutsjukhus. Läkarna Ingemar Engstrand och Peter Jilke har fört en skrivande strid under flera år och i detta debattinlägg har man med sig tio andra läkare. LÄS debatinlägget här.

Vi måste rädda Lasarettet i Lindesberg

Varför Andreas Svahn och Karin Sundin skapade ni ett problem som inte fanns?

År 2018 var ett betydande år för Lindesberg. I den återkommande nationella patientenkät som Sveriges regioner i samverkan genomför fick Lindesbergs lasarett högst poäng. Resultatet används för att förbättra och utveckla vården ur ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning. Samtliga regioner deltar.

Samma år kom vårt lasarett på femte plats av 46 sjukhus i den rankning som Sveriges Yngre Läkares Förening gör varje år. Den granskar med ett stort antal variabler kvaliteten i den tjänstgöring som läkarna under sin utbildning gör för att kunna få legitimation. Anställningen benämns Allmäntjänstgöringen (AT). Läkarnas egen mätning är den enda kvalitetsmätning av denna utbildning som görs. Mätningen ska ses som ett konstruktivt verktyg för arbetsgivarna. Tjänstgöringstiden varierar mellan 18 och 21 månader. Den görs sedan den blivande läkaren genomgått en 5 till 5,5 år lång utbildning på ett universitets läkarprogram. Därefter vidtar en specialistutbildning som tar fem år. Den totala utbildningstiden är således cirka 12 år.

Dessvärre är det en brist på utbildningstjänster och väntetiden på en AT kan vara ett år. Behovet av allmänläkare är stort i Sverige. Alla regioner bör medverka till en ökning av denna utbildning.

Av 2018 års mätning av lasarettets produktion framgår att 13 543 besök gjordes på dess akutmottagning. 6 497 undersöktes av medicinjouren och 7 046 av den gemensamma kirurg- och ortopedjouren. Ser vi på tiden mellan 17.00 och 07.00 hamnade 2 487 på medicinsidan och 2 585 på kirurg-/ortopedsidan. Mellan 24.00 och 07.00 kom 1 272 till medicin och 1 175 till kirurg/ortoped.

Man tycker att arbetsgivaren så långt borde ha varit synnerligen nöjd. Men så startade ett förändringsarbete som visade sig vara deletärt för lasarettet i Lindesberg. Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd beslöt den 25 september 2019 att minska jour- och beredskapslinjer. Tjänstemännen beslöt att lägga besparingarna på primärjouren i kirurgi/ortopedi i Lindesberg. Motiveringen var att det endast gjordes 26 operationer nattetid per år. Vi har talat med många nämndledamöter. Det visar sig att de hade bibringats den uppfattningen att dessa 26 operationer var det enda som jourhavande kirurg-/ortopedläkare sysslade med. Ingen i ledande ställning hade talat om övriga besök och vilka åtgärder dessa hade krävt. En del hade lett till inläggning. Inget hade sagts om bevakningen av inneliggande patienter. Det finns en ursäkt för okunskapen. Materialet till mötet omfattade 2 040 sidor. Att tillgodogöra sig dessa är orimligt att begära. Den tänkta besparingen skulle bli 2 miljoner kronor.

Indragningar på lasarettets akutmottagning och kirurgiska klinik har diskuterats upprepade gånger sedan 1980. Vi har i denna omgång deltagit i en intensiv debatt under två år. Ledande politiker och tjänstemän har efter hand presenterat nya argument för reduceringen. S, C och KD har stått fast vid beslutet om en indragen primärjour i kirurgi nattetid.

Lasarettets enastående framgångar i vård och utbildning har lämnats utan hänsyn. Under den senaste helgen har man i Örebro haft en fredsvandring. Årets tema var demokrati. Enligt Julia Grafe i NA den 20.10 är ett sätt att se på demokrati ett forum där allas röster blir hörda. I februari 2021 skrev Socialdemokraternas partisekreterare att allas engagemang spelar roll och att varje namnunderskrift har betydelse. PRO i Lindesberg samlade namnunderskrifter till förmån för kirurgakuten i Lindesberg. På tre dagar fick man 13 000 underskrifter.

I företagsrankningen 2020 kom Lindesberg på plats 283 av 290 företag. Fler än 1 500 företag har gemensamt framfört behovet av att ha en fungerande kirurgakut dygnet runt. Vare sig PRO´s namnunderskrifter eller företagarnas åsikter har kommenterats i Örebro.

Våra påpekanden att bilkörning i vårdsammanhang är kostsamt och producerar mycket koldioxid har inte varit intressant. Men nu har Andreas Svahn med sträng min i TV den 14.10 påpekat att nu måste bilåkandet minska. Den 19.10 berättade Karin Sundin att regionpersonalens minskade bilåkande sista året har sparat 25 miljoner kronor. Det stöder vår uppfattning att den goda vården som har givits i Lindesberg ska fortleva.

Vid våra träffar med politiker de sista åren har många hållit med om att problemet på akuten måste lösas. Men på ett annat sätt säger de. Men de har inte talat om vilket problemet är.

Det är vår övertygelse att trixandet med akutmottagningen ytterst syftar till att lägga ner akutsjukhuset såsom har varit fallet för 47 andra sjukhus i landet under några årtionden.

Det förslag till förändring som ska tas av Hälso- och sjukvårdsnämnden den 28.10 syftar inte till att återställa den funktion som sjukhuset hade 2018. I beslutsunderlaget påpekas om och om igen att det bara gäller enklare problem. Bland oss som undertecknat denna skrivelse finns flera med erfarenhet som klinikchefer och i andra ledningsfunktioner såsom anmälningsläkare.  Vi har inte haft problem beroende på att vi haft AT-läkare i jourlinjen.

Vi vill inte att folk ska behöva sitta hemma och fundera på om åkomman är enklare eller ej. Det avgörs vid telefonsamtal, i ambulansen eller på akutmottagningen. Vid behov sänds patienten vidare såsom det alltid varit. Det är ett relativt litet antal patienter som opererats i Lindesberg på natten. Det beror på personalens goda omdöme och borde prisas av politikerna – inte tvärt om.

Vi är införstådda med att all verksamhet, även den på sjukhuset måste kunna genomgå förändringar. Förändringar på sjukhuset ska diskuteras i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 28.10. Ett utökat antal vårdplatser är bra, men måste innebära ett reellt tillskott. Det får inte innebära att man döper om befintliga men kraftigt underbemannade resurser. Samma gäller förslaget om ett mobilt team.

Det lagda förslaget leder i övrigt till en ytterligare splittring av sjukhuset. Det blir därmed lättare att läggas ner. Vi tror inte på till intet förpliktigande ord. Vi tror på verkligheten först när vi ser den.

Ingemar Engstrand, Peter Jilke, Fredrik Krook, Anders Berg, Birgitta Sternberg, Göran Ermedahl, Marie Brix Schou, Mars Ericson, Mogens Brix Schou, Per Zetterlund, Staffan Sternberg och Göran Falck. Alla pensionerade läkare som tjänstgjort i Bergslagen.

6 Comments

 1. Välformulerad debattartikel!
  Vad som regionledningen bör beakta är det förhållandet att det vid vårdcentralerna i norra länsdelen, som har Lindesbergs sjukhus som remissinstans, där saknas enligt media ordinarie distriktsläkare på alla vårdcentralerna, men där Nora vårdcentral är det stora undantaget. Vårdcentraler bemannas av sk hyrläkare, som stannar 1-2 veckor. Kontinuiteten går förlorad!
  Man vet enligt undersökningar, att läkare efter sin grundutbildning stannar kvar på den ort där de genomgår sin vidareutbildning, eller söker sig till närliggande vårdcentraler. En fråga är hur regionen tänker i den frågan då sjukhusets framtid är hotad och man samtidigt värnar om en välfungerade primärvård i hela länet!?

 2. Så imponerad av de jobb ni gör för att bevara Lindesbergs lasarett.
  Vill tacka er o alla andra som kämpar.

 3. Mycket bra skrivet , kämpa på, Det regionledningen skryter med nu blev bara en tumme, Ortopederna får ta ut en sticka i foten eller en stukning, Kirurgerna sy sår.
  Tycker vi fått nog av tunnelseende politiker som bara ser Regionstaden byggas ut, länsgränsen går vid mogetorp, At läkarnas ranking från topp 5 , störtdyker till 35, något måste vara fel, Kämpa på Peter o Ingemar.

 4. Uppenbarligen är uppfattningen hos Region Örebros ledning att de är tillsatta för tjänstemännen och deras önskan att få ett bra avlönat arbete. Detta tycks gå före viljan att regionens patienter skall få en god omvårdnad och att kunna ge sjukhuspersonalen goda arbetsvillkor så att de i lugn och ro kan utföra sina livsviktiga arbetsuppgifter. Tjänstemän i region och även kommun tycks ha glömt att de är just ”Tjänstemän” som avlönas av oss skattebetalarna och vi kommer att ha sista ordet.

 5. För vår del i Vänsterpartiet stöttar vi våra pensionerade läkare från bergslagen. Detta inlägg måste tas på fullaste allvar av regionsledningen och, som Redar PRO påpekar, bemötas av regionen.

 6. En mycket belysande och välskriven artikel , skulle gärna se att man från Regionsledningen bemötte den punkt för punkt för att klargöra var/vad man anser om de olika påståendena som här ovan anförts. Jag anser och tror att KOMPETENSEN är större och trovärdiga av DE som står bakom denna insändare än ” våra förtroende valda regionpolitiker”.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.