Ulla Bergström: Allt måste göras om

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/NORA

INSÄNDARE/DEBATT. I ett inlägg meddelar kyrkorådets ordförande i Nora bergslagsförsamling att hon inte längre är ordförande. Anledningen är att mötet i fullmäktige som beslutade om valet av Bergström, har ogiltigförklarats. Läs Ulla Bergströms reflektioner här.

Information från fd ordförande i Kyrkorådet Nora Bergslagsförsamling

Tomas Källberg hade rätt i sin fundering i fredagskrönika. Jag är inte ordförande i Kyrkorådet längre.

Vi står inför ett kyrkoval om några veckor och valarbetet pågår för fullt i Nora och har så gjort under flera månader på olika sätt.

Den här veckan fick jag information om att det digitala (Zoom) Kyrkofullmäktigemötet som hölls den 12 april i år i Nora Bergslagsförsamling har ogiltighetsförklarats av Svenska kyrkans överklagandenämnd gällande beslut §§11-15 där en paragraf handlade om val av ordförande i Kyrkorådet. Det var jag som valdes till ordförande i Kyrkorådet på det mötet.

En ledamot som deltog på Kyrkofullmäktige hade problem med ljudet och det innebar att ledamoten ofrivilligt uteslöts från sammanträdet, som ledamoten uttrycker det. Ledamoten försöket meddela i chatten och skicka sms, men fick ingen hjälp från ordförande på mötet. När en kallelse går ut till oss ledamöter finns alltid en zoomlänk och sex olika telefonnummer som man kan ringa.

Ledamoten överklagade mötets giltighet till Domkapitlet. Ledamoten hävdade ett flertal felaktigheter i sin överklagan. Domkapitlet fann vid sin prövning att Kyrkofullmäktigesammanträdet i Nora Bergslagsförsamling uppfyllt kraven enligt Kyrkoordningen och därmed inte stått i strid med någon av punkterna som ledamoten anfört.

Ledamoten gick vidare och överklagade Domkapitlets dom till Svenska kyrkans överklagandenämnd men nu reducerat överklagandet till endast en punkt, ljudproblemet.

Svenska kyrkans överklagandenämnd beslutade att samtliga beslut som Kyrkofullmäktige i Nora Bergslagsförsamling fattade vid sammanträdet den 12 april 2021 upphävs.

Det här innebär att alla beslutspunkter på de möten som Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd haft med start 12 april i år måste göras om, eftersom jag valdes till ordförande till Kyrkorådet den 12 april. Valet av ordförande är ogiltigt. Jag har haft både ett antal Kyrkoråd och ett Kyrkofullmäktigemöte och alla beslutspunkter på dessa är idag ogiltiga.

Vad innebär detta? Just nu sammanställs alla beslutspunkter som tagits. Nya möten kommer utlysas där alla val och beslutspunkter kommer beslutas igen. Det är ett gediget arbete. Får det mer konsekvenser? Ja, det påverkar stort. Det innebär bl a att även det beslut som togs gällande kyrkoherdens tjänstledighet upphävs och tillsättande av tf kyrkoherde kommer dra ut på tiden. Även andra viktiga och nödvändiga beslut som var inplanerade till ordinarie kyrkorådsmötet den 13 september kommer flyttas fram.

Naturligtvis mycket olyckligt med fördröjning av kommande beslut men ambitionen är att boka in nya möten inom kort för att få igenom besluten för att sedan kunna jobba framåt och ta nya beslut. Vi måste ta ansvar för församlingen och dess utveckling framåt. Ser behovet av att satsa på utbildning till våra ledamöter. De ska alla känna sig trygga med den digitala utrustningen. Det har varit en resa för oss alla att anpassa oss och lära nytt och ibland krånglar tekniken, för oss alla.

Som stöd i den här processen finns Domkapitlet med all expertis som finna att tillgå.  Det pågår nära kontakter och stöttning med Domkapitlet i det här arbetet.

En personlig reflektion över Svenska kyrkans överklagandenämnds beslut. Vi har under det senaste dryga året suttit i en pandemi och allt vad det inneburit. Det har varit en krånglig tid. Jag har personligen suttit i åtskilliga digitala möten. Oftast har det fungerat bra, men ibland har man tappat kontakten. Det tror jag vi alla har erfarenhet av.

Jag känner en oro för beslutet som Överklagandenämnden fattat. Hur ska man som ordförande våga hålla digitala möten när man vet att det kan ogiltighetsförklaras om en deltagare tappar kontakten? Jag kan förstå om man inte är beslutsmässiga, men det var vi det här specifika fallet. Det är något att fundera över inför framtiden och även för Svenska kyrkans Överklagandenämnd. Framtiden kom snabbare på grund av pandemin och besluten måste anpassas därefter.

Ulla Bergström

Fd ordförande i Kyrkorådet Nora Bergslagsförsamling

5 Comments

 1. Tjena Ulla!
  Jag får lov att börja med att rätta dig på ett par punkter.
  Jag är inte skyllbergsbo, det känns det som att du borde ha koll på om du är från trakten. Jag är heller inte liten, det borde du också ha koll på om du sett det eminenta programmet. Men kul att du tyckte det var spännande! Jag har fått erbjudande att stå med på lista här nere, men tackat nej denna perioden, då jag inte haft tid. Inte helt omöjligt att jag engagerar mig nästa period. Dock känns det som att församlingen här nere fungerar rätt smärtfritt, till skillnad från Nora. Var inte blyg att skriva ut ditt efternamn vid nästa Inlägg, Ulla är så vanligt så svårt å hålla reda på alla.

 2. Men lilla Christian vad är det jag ser när jag vaknar opp? Är du engagerad i Noras Kyrka! Vi i Lerbäcks församling tar med stor glädje emot er Skyllbergsbor i församlingsarbetet, du är så välkommen. Men Christian var det inte dig jag såg här i Askersund på det där tv-programmet tjuv och polis? Det var ju jättespännande. Är det det du leker uppe i Nora? Ha ha.

 3. Jag har suttit som åhörare i något möte man haft, även där var det allt ifrån teknikstrul till att Ordföranden förklarade att hörapparaten saknades och att man därav inte hörde ordentligt. Fullkomligt kaos i en timme. Lösningen hade varit lika enkel som genial. Att helt enkelt bockat av alla vid beslut. Lite mental spänstighet hade löst mycket i församlingen över lag.

 4. Det är uppenbart en förvånansvärd låg kompetens hos våra kyrkopolitiker. Det är mycket märkligt att ordföranden i Kyrkofullmäktige och ordföranden (numera
  f d) i Kyrkorådet inte känner till att i en demokrati får inte en närvarande ledamot uteslutas från omröstningar (bortsett från jäv) även om det inte påverkar beslutsresultatet. Att sammanträdet var digitalt under en pågående pandemi påverkar inte juridiken. Jag håller med Ulla Bergström att det finns ett behov på utbildning.
  Göran Skoglund
  Nora

 5. Det är inte bara vid det här tillfället som det krånglat. Det har krånglat vid varje fullmäktigemöte. Ni har faktiskt tur som bara fått ett möte överklagat.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.