Vad ska Nora kommun göra med sin skog?

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/NORA

INSÄNDARE/DEBATT. Miljöpartisterna Jonatan Sandberg och Jan Larsson vill se Nora kommun ställa om sitt skogsbruk till hyggesfritt. De båda skriver att kalhyggen har förbjudits i flera länder i Europa och nu vill man skapa en plan tillsammans med medborgarna. Läs debattinlägget här.

Ställ om skogsbruket till hyggesfritt 

Den svenska skogen är en del av vår folksjäl och något som de flesta invånare i vårt land har en relation till. Det kan vara blåbären, en solig augustidag, en vandring på Bergslagsleden eller kvällsdoppet i Dammsjön. Skogens betydelse för vårt fysiska och psykiska välmående går knappast att överskatta. Skogen är en samhällsnytta som sträcker sig långt längre än den enskilde skogsägarens äganderätt.

Vi i Miljöpartiet har en bakgrund i miljörörelsen och har därför alltid värnat skogens mångfald i samklang med den vanlige skogsägarens rätt till ett skonsamt och hållbart skogsbruk. Vi är dock starkt kritiska till dagens kalhyggesbruk och som skogens lobbyister kallar för föryngringsavverkningar. Förutom negativa effekter på folkhälsa och friluftsturism så visar en betydande mängd forskning att det inte är hållbart för klimatet och den biologiska mångfalden. 

Många länder i Europa har insett detta och förbjudit kalhyggesavverkning. I detta perspektiv ter sig Sverige som en skövlarnation som till och med lobbar för att försvaga naturskyddslagstiftningen på EU-nivå för att tjäna de stora skogsföretagens kortsiktiga vinstintressen.

Dagens kris, i form av global upphettning och utarmning av biologisk mångfald, kan aldrig lösas med den typen av metoder som storskogsbruket arbetar med i dag. Det har till och med Konjunkturinstitutet konstaterat i en rapport så sent som för ett år sedan. Sverige måste framför allt bevara och skydda mer skog. Miljöpartiet har målet att avsevärt mycket mer gammal skog skall avsättas till skydd, än idag. Det är nödvändigt både för biologisk mångfald och som kolsänka för att fånga koldioxidutsläpp.

Nora kommun, alltså vi kommuninvånare, äger en ansenlig areal skogsmark. Vi från Miljöpartiet i Nora vill sköta denna skog precis som vi skulle vilja att all skogsmark borde skötas i Sverige. Vi vill bevara det som är skyddsvärt och återväta myrar, mossar och sankmarker som är en betydande del av att begränsa koldioxidutsläppen. Men framför allt vill vi helt övergå och ställa om brukningsmetoderna till hyggesfritt.

Det här betyder att vi behöver en plan, ett planeringsunderlag för brukandet och som innehåller ett mål om vilka klimatnyttor skogen kan bidra med. Vi vill också bjuda in allmänheten till dialog om hur du i Nora vill att skogen skall skötas utifrån vad som är viktigt för dig. En remissomgång till Naturskyddsföreningen och Biologiska föreningen med flera föreningar kompletterar medborgarinflytandet. Vi i Miljöpartiet i Nora har nämligen som rättesnöre till nästa mandatperiod att ”Din röst ska höras ”.

För Miljöpartiet i Nora

Jonatan Sandberg, ordförande
Jan Larsson, skogsbrukare

4 Comments

  1. Alf Göransson , den som följer forskningen på området och den intensiva debatt som förs kring hur skogen kan brukas , vet att det behöver göras mer långtgående insatser i skogen än det som skogsvårdslagen föreskriver idag . Lagen är från 1990 talet , vetenskapen kan mycket mer idag . Och Mp vill göra Nors egna skogar till en förebild för moderna metoder som skyddar biologisk mångfald och den bästa klimatnytta .

  2. Sverige har redan i skogsvårdslagen fastslagit: ”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.” Den lagen som är lika för alla reglerar hur man får sköta skog för att uppfylla det.

    Som jag förstår följer de som sköter den skog som Nora kommun äger skogsvårdslagen utan anmärkning.

    Vad jag läser är Jonatan Sandberg aktiv i de mer extrema delarna av miljörörelsen och ägnar sig åt civil olydnad. Kanske vore det lämpligast att han började med limma fast sig själv på Jan Larssons dieselbil?

    Jag ger för övrigt min röst till det partiet som driver frågan om att återöppna hagbyhemmet. Antalet vårdplatser för vuxna med utvecklingsstörning är enligt läkartidningen eftersatt, där Sverige nu är ett av länderna i västvärlden med minst antal tillgängliga vårdplatser för detta.

  3. Den exakta arealen produktiv skogsmark är svår att ange i antal hektar . Då , precis som du säger mycket är tätortsnära och en del är reservat . Men tex Alntorpa ö och stora delar av skogen runt Pershyttan och Digerberget inte har något sådant syfte du nämner . Principen vi vill arbeta efter är att dessa delar ska avverkas med naturnära metoder dvs hyggesfritt

  4. Kommunen har väl inte ansenliga areal i sin ägo? Är inte det mesta redan naturreservat eller tätort och bostadsnära skog som förhoppningsvis ska exploateras och bebyggas för att kommunen ska kunna växa?

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.