Vad sysslar oppositionen med i Nora

För någon vecka sedan efterlyste Roland Lindh, Nora, livstecken från oppositionen som han inte hört särskilt mycket från sedan S, V och M med kraft tog över Noras politik i somras. Åtminstone var det vad de utlovade. Mycket skulle ske och bråttom var det! Och vi hade oförskämdheten att vilja se till att påbörjade projekt kom i hamn innan vi lämnade våra ordförandestolar. Nej, katapult skulle det vara!  Nåja, nu har nya majoriteten haft åtta månader på sig men det har kanske inte hänt så mycket. En bra oppositionspolitik kräver en aktiv majoritetspolitik och det är väl det vi saknat.

Själv tycker jag att jag legat i ganska bra sedan jag blev oppositionspolitiker på nytt. Det mesta arbetet sker ju i nämnderna och det är inte alltid att det skapar rubriker eller att ens något återges i pressen. Det där med Facebook är inte heller riktigt min grej, men visst, de sociala medierna är viktiga, speciellt som vi inte har särskilt mycket utrymme i vår största dagstidning. Får väl be barnbarnen om en kurs.

Men några händelser där jag varit aktiv och som jag är glad över kan jag berätta om.

Jag är ganska stolt över att Folkbildningens Kulturskola, som jag var med och startade, tar sig och att man aktivt arbetar för att utveckla samarbetsformer mellan studieförbunden för att ge barnen största möjliga utbud. Efter att barnen i Nora under minst tio år inte kunnat få musik- och kulturundervisning till subventionerade priser, bortsett från en kort period för Musikbryggeriet, känns det bra att vi nu kan erbjuda detta.

Tillsammans med mina partikamrater har jag skrivit en motion som gäller behovet av skolbibliotekarie. Det är visserligen lag på det, men vi är lite sena i Nora så jag ville gärna sätta lite fart på den processen. Vi vet att både läsförmåga och läsintresse minskar framför allt hos pojkar, vi vet också att det inte är särskilt jämlikt fördelat när de gäller barns möjligheter att få anpassad och läsvärd litteratur. Eftersom läsförmågan är så central för all utveckling är det viktigt att ta den frågan på stort allvar.

Senast häromdagen var jag mycket aktiv i en debatt om Ljusstråk, vilket ledde till att vi nu får en nyanserad och involverande diskussion om ett av de största publika arrangemang som Nora har. Jag vill verkligen arbeta för att Nora lever upp till sitt rykte som en kulturstad och då är det viktigt att vi hittar ett sätt att samverka med kulturlivet som mer handlar om att bygga partnerskap än att enbart vara bidragsgivare.

Jag har också under föregående år inbjudit till och drivit en studiecirkel med rubriken  Hur värnar vi välfärden i ett liberalt samhälle? Eftersom nu de flesta partier nu anser att de är liberala tänkte jag att frågan måste intressera många. Jag hade kanske hoppats på ett större intresse eftersom en studiecirkel ger möjlighet till engagerade och reflekterande samtal där nya idéer kan födas.

Något jag är mycket missnöjd med är att vi inte nått längre när det gäller satsningen på idrottsanläggningar. Under den korta tid jag var ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden lyckades vi tillsammans med idrottsföreningarna komma fram till en gemensam bild av hur vi ville skapa en samlad idrottsverksamhet vid Norvalla. Vi kunde också presentera en första plan och grov ekonomisk skiss över hur det hela skulle kunna förverkligas. Efter majoritetsbytet har inget hänt i den frågan. Efter påtryckningar lovade nya majoriteten i samband med budgetbeslutat i december att en grupp skulle tillsättas för att påbörja ett planeringsarbete. Men efter ett kvartal har vi fortfarande inte sett till den gruppen.

Länspendeln är också en fråga av stort intresse. Där är det nog så att det inom alla partier finns de som tror på projektet och de som är skeptiska, själv tillhör jag den senare gruppen. Men jag kan säkert övertygas om länspendelns förträfflighet när jag ser att alla invånare i Nora kan få snabbare förbindelser både till Nora och till storstaden Örebro. Naturligtvis till en rimlig kostnad och rejält minskade restider räknat från dörr till dörr.

Byggandet – det är vad jag förstår fortfarande svårt att hitta ekonomi i den delen. Men med Norabostäders nya VD känner jag hopp inför framtiden. Beskedet vi fick häromdagen att endast ett ”stort” projekt kan byggas känns ganska nedslående. Nora uppfattas ju av många som en fantastisk boendeort, med eller utan länspendeln tror jag. Här gäller det också att vi är rädda om de verksamheter vi har som skapar ett aktivt samhälle. Det handlar både om affärslivet i Noras stadskärna om näringslivet och det civila samhället med all föreningsverksamhet.

Men – allt är inte nattsvart i Noras politik och väldigt ofta kommer vi faktiskt överens. Två bra saker har nyligen hänt. Dels har kommunfullmäktige tillsatt en tvärpolitisk grupp som ska se över och föreslå en mer aktiv organisation för politiken vilket förhoppningsvis kommer att medföra både mer medborgarinflytande och ökad effektivitet. Dels har en beredningsgrupp inrättats, i detta fall för att ta fram direktiv till en miljöplan, där alla partier och också civilsamhället är involverade. Kanske detta medför mindre öppen debatt och mer samarbete men det kanske gagnar alla som vill att Nora ska vara en plats där många  vill bo och verka. Vi får väl se.

Birgitta Borg (fp)

Nora

19 Comments

 1. Åsa Leek mfl.

  Vad ska man säga!
  Var finns relevansen i att kommentera ett inlägg, antingen är det personangrepp eller också personligt på gränsen till privat.
  Lite mer substans och innehåll kunde vara av intresse för oss andra som läser för att hålla oss informerade om vad som händer i Kommunen.

 2. S Johansson. Var inte orolig. Övriga partiledamöter finns inte I Nora, men flytta inte till Örebro,Stockholm eller Arboga,för då kan det va kört!
  Det är en ingift som ingår i den politiska sfären i Nora. Vi andra är,eller har varit vanliga kommunslavar med varsin blygsam månadslön.

 3. Det här med oppositionen.

  Nu tycks en styrande klan genom Åsa Leek, ha blivit identifierad. Min teori att man bör följa upp bindningarna inom Nora styre och politik stämmer alltså !

  Åsa Leek pekar också på en annan ”klan” med Titti och Helena, ev m fl. Kanske värt att kolla upp.

  Gruppen runt kommunchefen ett annat ”kollaobjekt”.

  Det blir nog grant att rösta, vilken ”klan” skall man ge ett förtroende ?

 4. Kan inte låta bli att kommentera Camilla Sörman.
  I de familjeträffar som vi har förlagda hemma hos Din syster, min andra dotter,är de olika partierna säker lika väl representerade som i Noras nämnder. En felkatighet,när Du precis hade tagit Din examen,tom strax innan, ringde Nora kommun och bad Dej söka en fritidspedagogtjänst som var ledig i Nora kommun. Du hade tagit sovmorgon så jag svarade i telefonen.

 5. Hehe jag anställdes i Nora kommun 1989 på mina egna meriter. Min syrra kanske 10 år efter det även hon på sina egna meriter. Morsan kom att anställas betydligt senare – som en headhuntning eftersom hon har sina meriter som kommunen behövde. Vi är en stor familj med mycket att diskutera på våra kalas men det är inte alls säkert att ni kan lista ut partitillhörighet på alla. Min man blev invald nu på utsatt post för den han är. Åsikter har vi alla och alla står för sina. Jag kan både se och höra skillnad på familjemedlemmarna i en annan åsiktmaskin till familj där Helena och Titti ingår och där de också står var och en för sina åsikter… Lite okunnigt att inte veta att svågerpolitik handlar om att föra politik som felaktigt gynnar en släkting inte att ha för mycket åsikter. Läs Kings berömda tal om att döma utifrån hudfärg… Men till Birgittas insändare-bra att politiken syns det behöver nog alla politiker göra mer och att tycka olika är en av det viktigaste i en demokrati för att kunna komma överens om olika beslut – det tackar vi för!

 6. Svar till Birgitta Borg (FP):

  Visserligen ett livstecken men det var inte din personliga ”självdeklaration” som jag efterlyste i min insändare.
  Jag undrade var oppositionen finns i Nora!
  Gick KD ”i graven” när Anna M. slutade? MP?

  Vad som avhandlas i nämnder etc. får vi Norabor väldigt sällan veta något om.
  Om nu inte pressen självmant återger vad som sker i Norapolitiken, gå ut själva med programförklaringar om vad ni vill göra för oss i Nora. Berätta hur ni tänker inför valet nästa år. Har ni i oppositionen någon gemensam strategi? Vad kan vi Norabor förvänta oss inför, under och efter valet?
  Säg nu inte som en nuvarande nämndordförande svarade på samma fråga; ”Det är lång tid kvar till valet”.
  Tiden går fort, inte bara när man har roligt!

 7. Jag har många intressen och många av dem sammanfaller med mina barns och släktingars intressen. Det är helt sant. Jag besvistar kommunstyrelsemöten,nämndmöten, debattkvällar om bland annat glasstorg,läser protokoll, pratar med Jan Norlund i telefonen, likaledes med Rolf Nielsen,,Elin Sörman,Camilla Sörman,Per Andreasson, Tom Rymoen m,många fler.
  Men fortfarande tänker och anser jag helt efter mitt eget huvud.
  Ring mej gärna så kan vi ha en diskussion där vi vet vem vi pratar med.

 8. Aha,är DET svågerpolitik! Men jag är ju inte politiker! Jag tillhör inte ens något parti. Men jag är skriven och medborgare i Nora och jag är som person engagerad och kommer troligtvis aldrig att hålla inne mad mina åsikter.
  Delar av Birgittas inlägg handlade faktiskt om kulturen i Nora. Det var den delen som jag debatterade.

 9. VI har inte yttrat oss om kulturchefens lämplighet. Det är ju du som har gjort. Handlade Birgittas debattinlägg om det? Eller gjorde du precis samma sak som du själv nu tycker är olämpligt?
  Vill du jag ska vara tydlig med vad jag menade så är det svågerpolitik om man har en massa tillsynes intresse för och informationer om verksamhet där ens barn eller nära släktingar jobbar.

 10. Det är märkligt att de anonyma kommentarerna handlar om mina kommentarer istället för att kommentera Birgitta Borgs insändare.
  ”Åsa Leek tycker inte om den nya kulturchefen”. Hur vet Du det? Jag känner henne inte,jag har bara tagit del av hennes CV och haft synpunkter på hur hennes meriter stämmer mot att inneha en tjänst som kulturchef.Jag har synpunkter på hur hon blev tillsatt. Det är ytterst ovanligt och olämpligt att man tillsätter en så pass hög chefspost utan att ulysa tjänsten. Där är Nora kommun unik. Det är oförskämt mot mej medborgare. Även om arbetsgivaren har sista ordet om vem som hen vill anställa så är det klart att jag som medborgare vill och bör få veta vilka som var medsökande. Svågerpolitik? Hur då? Jag har varit verksam inom Barn-och utbildningsnämnden. När jag blev tillfrågad om jag kunde tänka mej att komma till Nora för att verka som enhetschef, så var politiken närvarande. Efter en lång betänketid tackade jag ja till att komma till Nora kommun. Dessförinnan hade jag under många år arbetat i Örebro kommun där jag trivdes förträffligt bra. Jag trivdes i Nora också, till största delen beroende på att mina medarbetare i Resursen var så kunniga, engagerade, trevliga och lojala mot Nora kommun Jag är i behov av kultur för mitt välbefinnande,tror på att andra människor är i behov av kultur. Enligt min mening och utifrån forskning på området, så är kultur hälsobefrämjande. Ni som vill lämna mer synpunkter på mej kan gärna ringa mej. Jag befinner mej inte i Nora, så jag kan inte be Er att besöka mej. Annars har jag även en mailadress asa.leek@yahoo.se. Mitt tel. nr 070 3714255. I övrig tycker jag att man i det här forumet fokuserar på insändarens debatt.

 11. Men snälla Birgitta!

  ”En bra oppositionspolitik kräver en aktiv majoritetspolitik och det är väl det vi saknat”.

  Visserligen är det dåligt med information från majoriteten men skyll inte på dom för att ni i oppositionen inte ska ”ut på barrikaderna”!

 12. Det kanske finns orsaker till att Åsa Leek har så mycket åsikter om just kulturområdet OCH barn-och utbildningsområdet. Sådant brukar kallas svågerpolitik.

 13. Kommunens organisation är under utredning. Den utredningen kan mycket väl landa i att det inte skall finnas någon kulturnämnd eller kulturchef och då vore det dumt att anställa en ny sådan chef permanent. Åsa Leek tycker inte om den nya tf kulturchefen och ondgör sig över att den förre ej blev tillfrågad om förlängning. Det kanske är då att Åsa Leeks syn på kompetens och lämplighet inte delas av andra, hon kanske t.o.m. är helt ute och cyklar. Det kanske finns en orsak till att man anställde en tf chef istället för att be den gamle sitta kvar.

 14. Jag måste korrigera fel i mitt tidigare debattsvar. Jag har fått ett mail från Jan Norlund som meddelar att lagen om att en kommun måste informera om en ny tjänst på kommunens anslagstavla, har tagits bort. Kommunen kan välja att utlysa en visstidstjänst extern eller internt. Den lagen är enligt svar som jag har fått fortfarande vid liv.(egen kommentar)
  Ändå måste det vara viktigt och riktigt att utlysa en så viktig anställning som en kulturchef.Viktigt med flera sökanden och viktigt att kontakta referenter. Risken är stor att kommunen annars anställer”fel” person. Vilket till en del redan har visat sej,enligt min uppfattning.

 15. Hej Hmmm!
  Du frågar var pengarna ska tas för de verksamheter som jag beskriver i min insändare.
  Som du kanske minns har det under flera år varit en diskussion om kulturskola i Nora. Vi är en av få kommuner i landet som inte har en kommunal kulturskola vilket är en stor brist.
  När bildningsförbunden meddelade att de ville starta en egen verksamhet tog vi i sexpartisamverkan kontakt med dem och tillsammans med bildningsförbunden lyckades vi starta en Folkbildningens kulturskola i Nora inom en budgetram på 500 tusen kronor. Medlen går främst till att betala lärarna en rimlig ersättning oberoende av hur stor barngruppen är. Maxavgiften för barnen är 300 kronor per termin. En ganska acceptabel kostnad. Kanske inte ett fullgott alternativ till kommunal kulturskola men en bra början.
  Den föreslagna skolbibliotekarien skulle kunna betalas med de medel som S-M-V avsatte i årets budget för ett icke specificerat ändamål. Det finns således ett utrymme i årets budget som inte är ianspråktaget, för att tala byråkratsvenska.
  Idrottsanläggningarna kommer inte att kunna byggas detta år, men en planering kan börja. Där skulle man behöva få fram t ex reella kostnader, om samarbete kan ske med något bolag etc. Det är utifrån min information inte ett helt omöjligt projekt.
  Man kan ju också föra en helt annan diskussion. Vad händer i en kommun där man inte kan erbjuda barn en kultur- och musikskola, där idrottsanläggningarna är slitna och i vissa delar föråldrade. Är det bara pendeln som har betydelse för inflyttning. Hur mår barnen som inte får möjlighet till en aktiv fritid såvida inte föräldrarna kan betala avgifter och resor till grannkommunerna? Det svåra när man beräknar samhällskostnader är att man främst har tillgång till kostnader av det som inte fungerat. Hälsan tiger still säger man och det är mycket svårt att räkna på vad samhället sparar genom att våra medborgare erbjuds ett rikt kultur- och fritidsliv.
  Birgitta Borg

 16. Jag märker att bokstäverna hoppar fel i mina kommentarer. Jag får antingen skylla på slarv, tangentdyslexi eller att jag har datorn placerad under ett snedtak där det är både mörkt samt att jag sitter illa. Har funderat på att flytta på datorn.Hoppas på överseende.

 17. Birgittas insändare gav mej många tankar och funderingar. Bland annat undrar jag hur mycket pengar som Nora kommun har fått av det statliga Kulturrådet?Ett mål som kulturrådet uttrycker det är ,”att eleverna ska få tillgång till kulturensd alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ska öka”. Kulturskolan är en bra sak,men den ger inte alla barn tillträde tyvärr. Skurups kommun har fårr 250 000 kronor till kultursatsningar. Bland annat ska man i årskurs 6 arbeta på temat,Kina och världen. Konstnären Tong wang kommer att hålla samtal om konst och Kina. Årskurs 4 ska titta närmare på Afrika och världen med inslag av musik och dans.
  Totalt har Kulturrådet beviljat 170 miljoner till elever i landets kommuner.

  Jag vet nu att Nora kommun anställde en kulturchef felaktigt enligt kommunallagen. Kommunen måste nämligen utlysa alla lediga tjänster på 6 månader och däröver. Inga övriga sökande alltså och inga referenser togs på den tf kulturchefen. Jag talade med Jan Norlund igår som bekräftar detta och anledningen var enligt Jan,tidsbrist. När jag talade med Rolf Nielsen i går så tolkade jag honom som om att han kunde ha tänkt sig att stanna kvar en tid till i kommunen om han hade fått frågan från sin chef.
  Om det blir en förlängning av kulrurchefstjänsten efter sista juni, så hoppas jag att rekryteringen går till på lagenligt vis. Fler sökande som kan leda till en kulturutbildad och kulturerfaren chef som kommer bra överens med kulturarbetarna i Nora.
  En övrig önskan som jag har är att Nora kommun återtar Ljusstråk som sitt eget projekt och att föreningen Ljusstråk upphör och istället bildar en intressegrupp i avskt att hjälpa och stötta kommunen.

 18. Tack Birgitta för en bra insändare. Jag håller inte med i allt som Du skriver,men det är en annan sak.
  Jag vill tacka Dej för Ditt engagemang i frågan om Nora som kulturstad. Ljusstråk satte Nora på kartan.Jag hoppas att den kommande diskussionen kommer att leda fram till bra resultat. Jag håller tummarna hårt för det.

 19. Inte ett enda ord om hur man skall betala allt det fina. Vi behöver inte fina ord. Vi behöver konkreta förslag med besked om hur det skall finansieras.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.