Debatt: Var finns de skarpa förslagen?

Svar på debattartikel från Centerpartiet på 24i

Centerpartiets företrädare i Nora är upprörda över tidningsrubriker om att ”Socialdemokraterna ska sänka Centern i valet”. Vi tror att våra lokala Centerpartister har betydligt större skäl att vara upprörda över den väg deras eget parti har slagit in på.
Var finns de skarpa förslagen från Centerpartiet som vi som bor i mindre kommuner har anledning att glädja oss över?

Visst har vi tvingats lägga ner byskolorna i Ringshyttan och Dalkarlsberg. Det var inget vi gjorde med glädje. Som boende i Striberg och Vikersbyarna var vi alla tre djupt berörda av besluten. Men ibland har man varken praktiska eller ekonomiska möjligheter att bevara byskolor som för en tynande tillvaro.

När elevunderlaget sviktar, och en del föräldrar dessutom sätter sina barn någon annanstans, blir underlaget alltför skört. När ekonomin tvingar fram skarpa sparförslag, måste politiken ibland våga ta obekväma beslut. Beslut som är det minst onda av flera besvärliga ting.
Då kan valet falla på att barn får några kilometer längre att åka till skolan, när det ställs mot andra besparingsförslag, som drabbar hårdare. Eller i andra fall, hellre några kilometer längre, än en skola som inte kan uppfylla kraven på bra skolgång.
Det är lätt att sitta vid sidan av och säga nej, desto svårare att presentera alternativa förslag till besparingar. De alternativen har det varit ont om när besluten har tagits i Nora.
Samtidigt som Centerpartisterna i Nora nu slår sig för bröstet och skriver att de har motsatt sig förslagen om nedläggning, får vi rapporter från Centerstämman i Karlstad.
De rapporterna handlar i mycket liten grad om nya satsningar på landsbygden. I stället desto mer om den nyliberala sväng som Centerpartiet har gjort och fortsätter att göra. Där liknar stämmodeltagare jobbskatteavdrag vid en Robin Hood-aktion, eftersom ”skatt är stöld”. Centern har blivit ett parti som vill sänka ungdomslönerna och som ivrigt kämpar för att ta över den mörkblåa plattform som Moderaterna i retoriken har övergivit.
För oss Socialdemokrater i Nora är det viktigt att värna om barn och ungdomar på bästa sätt, så att våra ungdomar får möjligheter till både utbildning och jobb. Vi måste klara vård och omsorg om våra barn och gamla, samtidigt som vi utvecklar kommunen.
Det skulle vi lyckas bättre med om regeringen räknade upp de statliga bidragen, i stället för att använda pengarna till ideliga skattesänkningar och sätta välfärden på svältkost.
Där har Centerpartiet de senaste sju åren haft betydligt större möjligheter att påverka än vi. Hur har ni klarat det uppdraget?

Gerd Erlandsson
Ordförande Socialdemokraterna i Nora Arbetarekommun
Solveig Oscarsson (S)
Kommunstyrelsen ordförande
Per Andreasson (S)
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden

13 Comments

 1. Mitt förtroende för socialdemokraterna i Nora finns tyvärr inte kvar. De där om att de ska värna om barn och ungdomarna har de ju bevisat att de absolut inte bryr sig om ett skvatt de senaste tio åren.

 2. Det kvittar ju vad C säger så länge dom är med i alliansen så vet de flesta att där är det M som bestämmer.

  M behöver de 3 lydpartierna för att kunna regera förstår inte hur man kan vara så maktkåt att man hellre faller ur riksdagen än att man står på egna ben!

  Nu är detta försent då man blivit ett miniM vilket kommer straffa sig till nästa val!

 3. Hållbarhet som ska hålla i många generationer, kräver mycket god planering! Både vad gäller ekonomi, skola, miljö etc. Det går inte att lova och inge hopp/tro på en massa saker (som kanske kan dra till sig hopp och röst). Det är som med tillit, det tar lång tid att skapa. Jag var på vår partistämma i helgen och jag kan konstatera att vi har visioner (vi ser långt framåt, kanske så pass långt som få kan se), nu har vi satt ner på pränt vad vi ska arbeta med den närmsta tiden inom Centern. Det är otroligt högt i tak och varenda centerpartist gillar att diskutera, vilket gör att det utåt sett kan se ut som splittringar. Hela vårt partiprogram genomsyras av landsbygds- och miljötänk, vad vi än pratar om. Som ny inom politiken är jag glad för att vi inte lovar för mycket utan håller oss till det som är realistiskt. Sunt förnuft, enkla lösningar och att ingen, absolut ingen ska falla mellan stolarna!
  Många av besluten som nu är tagna under partistämman är direkt sammankopplade med människor som bor på landsbygden, bl a ersättning till de som drabbas av rovdjursangrepp, minska vildsvinsstammen rejält. Bonden är småföretagare som har känt sig bortglömd länge.

 4. Demokrati handlar ju om att man accepterar majoritetens beslut inte om att man måste tycka att dessa är rätt. Men när Per Andreasson skriver ”Visst har vi tvingats lägga ner byskolorna i Ringshyttan och Dalkarlsberg. Det var inget vi gjorde med glädje. Som boende i Striberg och Vikersbyarna var vi alla tre djupt berörda av besluten. Men ibland har man varken praktiska eller ekonomiska möjligheter att bevara byskolor som för en tynande tillvaro.” så låter det som om han tycker att ”visst är det tråkigt för mig att de lägger ner min skola men eftersom jag är så storsint så inser jag att det var en nödvändighet. Sen skriver han här i kommentarsforumet att det var ett felaktigt beslut.

  Det verkar väldigt konstigt att han ena dagen skriver att det under rådande omständigheter var det bästa besluten och den andra att det var ett felaktigt beslut utan att de faktiska omständigheterna har ändrats.

  Mitt råd är att folk läser igenom vad det är de verkligen skriver under på. Om nu Pers underskrift var nödvändig så kunde de hittat på en annan formulering så att verkligheten och dokumentet stämmer.

 5. Andreassons utlägg om sk ”demokrati” tål väl inte att synas i sömmarna ?

  För det första, svarar man inte på frågor, gällande beslut som tagits i ”demokratisk” anda, dvs där majoriteten röstat ned minoriteten.
  Är man störst och värst, så får de andra rätta sig efter det och inte klaga. (lite av lundsbergsandan)
  Det har också framkommit önskemål att klagande minoritet, skulle kunna transporteras till ödeort i Lappland, för att bli av med dom.
  Givetvis i ”demokratisk anda.

  ombyggnaden av ombyggnaden, destilleriförlusterna, ölbryggerikostnaderna, pendlingsbygget, avloppshistorien på andra sidan sjön.
  På grund av Nora interna säkerhet” och privatpersoners egna bolag (firmors) integritet, är många beslut sekretessbelagda, i synnerhet där pengar är inblandade.

  Demokrati i Nora, betyder att dom som är störst bestämmer och du som är liten har inte ett skit att säga till om ! Flytta helst !

 6. Det verkar som om Tomas Jansson helt glömt bort hur demokratisk politik går till. Demokrati betyder inte att en person får sin vilja igenom alla gånger. Skulle det vara så är det diktatur. Att strida för sin sak hoppas jag att alla medlemmar i en kommun eller i ett land får göra. Om inte, så har vi inte demokrati och då är det mycket mycket allvarligt. Men, här verkar det som om Tomas Jansson har glömt en stor del i vad demokratisk politik är. Alla kan inte vinna i sin fråga. Det händer att en majoritet inom ett parti/organistion tycker annorlunda än den sak som en person strider för. Gäller inom alla demokratiskt styrda organisationer. Fram till dess att klubben går i bordet hoppas jag på att det är ok att få strida för sin sak. Jag stred för Dalkarsbergsskola, någon som Tomas Jansson aldrig har accepterat. Jag har också accepterat beslutet även om jag tycker att det då var ett felbeslut. Men när ett beslut klubbats så får man förhålla sig till det även om de svider. Klarar man inte av att verka inom den demokratiska politiken så tycker jag att man ska lämna den. Vilket Tomas Jansson har gjort.

 7. Att Centerpartiet har problem med sina värderingar vet vi alla, något att komma ihåg är dock att C i Nora alltid slagits för byskolornas existens. Även du Per stod väl på barrikaderna för Dalkarsberg men det verkar du nu glömt. För nu har du kommit in i maktens boning och där ska likriktning råda om man vill vara kvar. Man måste aldrig lägga ner en byskola på grund av ekonomi såvida inte elevunderlaget i hela kommunen sjunker. Det finns något som heter omvänd skolskjuts. S ska nu spara efter att ha slösat, det kommer troligtvis att kosta både barn o äldre. Tänk om ni inte hade sålt Svanen och använt Gammelgården tills kommunen fått bättre ekonomi, alternarivt kunde resursens lokaler blivit ett bra dagis…men icke.

 8. Jag håller visserligen med om beskrivningen av Centerns fluffiga retorik och Socialdemokraternas tidigare förmåga att ta tuffa beslut när det varit nödvändigt. Att Per Andreasson skriver under en debattartikel där man hänvisar till nedläggningen av exempelvis Dalkarlsberg skola för att visa på sitt ekonomiska ansvarstagande och förmåga att ta tuffa beslut är dock bara för mycket. Den skolan skulle bevaras, kosta vad det kosta ville och helt oavsett hur vikande elevunderlaget var. Ingen en kan påstå att det då gavs några alternativa förslag till de besparingar som kommunen också vid det tillfället var tvungen att genomföra. Den nuvarande ordföranden i Barn och Utbildningsnämnden var en av de som hårdast argumenterade mot nedläggningen.

  För mig som var med under den perioden framstår det faktum att Per Andreasson varit med och skrivit följande stycke som närmast bisarrt:

  ”Men ibland har man varken praktiska eller ekonomiska möjligheter att bevara byskolor som för en tynande tillvaro. När elevunderlaget sviktar, och en del föräldrar dessutom sätter sina barn någon annanstans, blir underlaget alltför skört. När ekonomin tvingar fram skarpa sparförslag, måste politiken ibland våga ta obekväma beslut. Beslut som är det minst onda av flera besvärliga ting. Då kan valet falla på att barn får några kilometer längre att åka till skolan, när det ställs mot andra besparingsförslag, som drabbar hårdare. Eller i andra fall, hellre några kilometer längre, än en skola som inte kan uppfylla kraven på bra skolgång.”

  Allt detta är precis motsatsen till hur Per Andreasson och de andra inom (s) som motsatte sig nedläggningen agerade så trovärdigheten är precis noll.

 9. Jag reagerar skarp på ordet ”tvungna” att lägga ner skolor! Allt handlar om prioriteringar! Och att lägga ner en skola ger betydligt större verkningar än att barn får åka, faktiskt mil längre. En hel bygd berövas en sammanhållande länk, en träffpunkt, något som ger samhörighet. Något som också ger liv åt landsbygden och kan locka till sig fler människor. Och att landsbygdsskolorna vi hade inte skulle hålla måttet….vilket nonsens!
  Landsbygden behöver en politik som gör att förutsättningarna att leva där stärks, och mig veterligt så är det inget S har utmärkt sig för.Prioriteringarna ligger på andra håll…..

 10. Många ord.

  Det man kan läsa ut av det här är att byskolorna är kvar, där de undertecknade bor.

  Sen skyller man på regeringen
  Ja sen var det inte så mycket mer, än att skylla på andra, att pengarna tagit slut.

  Kan man inte få Andreasson att redogöra för ombyggnaden av ombyggnaden ? Eller bolagsförlusterna ?

 11. Senaste förslagen om budgeten från Borg verkar ju lite konstigt gällande barns bästa 600 miljoner till skolan men 3 miljarder till de krakar som tjänar mellan 35 och 38000/ månad ( de är ca 100000 st ) antar att det är fler barn i Sverige än så, de pengarna skulle göra mer nytta i skolan,

 12. Oj vilka vänsterpartister som har yttrat sig här i artikeln.

  Skriker på bidrag från staten och slänger ur sig floskler som ”För oss Socialdemokrater i Nora är det viktigt att värna om barn och ungdomar på bästa sätt, så att våra ungdomar får möjligheter till både utbildning och jobb.”. Var hittar vi ett parti som är emot barns bästa? Var

  Man lägger ner byskolorna med hänvisning till ekonomin vilket är förståeligt men samtidigt så motarbetar man bildandet av friskolor då invånarna försöker rädda sin skola.

  Sen kallar man folk nyliberaler som tycker att man inte skall styra människors liv genom beslut i kommunstyrelsen.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.