Vi ser med tillförsikt på Noras framtid

i INSÄNDARE/DEBATT

Det har gått fem månader sedan maktskiftet i Nora. Fem månader då vi har arbetat intensivt med budgeten för 2013 och med viktiga projekt för Noras framtid.

Vi Socialdemokrater fortsätter nu arbetet, tillsammans med Vänsterpartiet och Moderaterna, med vår gemensamma plattform.

Vad har hänt och vad kommer att hända under 2013?

En del hävdar att det har varit tyst i Norapolitiken sedan vi tillträdde. Andra anser att det är bra att det har blivit mer stabilt i politiken. De vill inte tillbaka till turbulensen under 2011 och delar av 2012.

Under våra fem månader har en hel del beslut tagits. En organisationsöversyn ska genomföras både för den politiska organisationen och för kommunförvaltningen. Den ska vara klar under 2013, för att kunna genomföras under 2014.

För den politiska organisationen finns nu ett politiskt beslut. Alla partier har möjlighet att delta i översynen. Detta för att vi ska få en bred politisk förankring, så att det är ett beslut som blir hållbart.

Kommunförvaltningen däremot ska utredas av en extern aktör. Vi anser att det är viktigt med en person som kan se på vår organisation utifrån, en person som är neutral utan bindningar till den organisation som nu gäller.

Under hösten har vi också fattat beslut om att införa ett medborgarkontor i Nora. Syftet med det är att medborgare, näringsliv och besökare ska få en väg in i kommunen. En mötesplats där man kan få svar på frågor och få information. Det är angeläget att det arbetet kommer i gång så fort som möjligt. Förslag på hur ett medborgarkontor ska vara organiserat kommer därför att presenteras under första halvåret 2013.

En lokalöversyn pågår också. Vi behöver se över kommunens lokaler och samordna verksamheten på bästa sätt. Dels för att kommunen ska få ner sina kostnader. Det är bättre att resurserna går till verksamhet än till onödiga lokalkostnader.  Dels för att se till att vi har så bra lokaler som möjligt för den verksamhet som kommunen bedriver.

Under första halvåret 2013 kommer vi också att se över idrottsföreningarnas behov av lokaler/planer i ett framtidsperspektiv. Den översynen är av stor vikt för Noras breda föreningsliv.

Då känns det extra bra att en fritids/föreningskonsulent kommer att anställas i Nora under 2013. En person som kommer att vara spindeln i nätet mellan föreningarna och kommunen.

De påbörjade näringslivsträffarna kommer att fortsätta. Det är viktigt att ha en bra dialog med företagarna i kommunen. Den kontakten kommer vi också att upprätthålla genom företagsbesök, där vi kan diskutera hur företagen upplever kontakterna med kommunen och vilka förväntningar de har på oss som företräder kommun.

En av de allra viktigaste frågorna är ungdomsarbetslösheten i Nora. Där har vi påbörjat en dialog med berörda parter från kommun och arbetsförmedling. Vi hoppas att det arbetet ska få genomslag under 2013.

Under 2013 kommer vi också att satsa på it-frågorna inom kommunförvaltningen. Vi satsar på en rejäl ökning av datorer till våra olika verksamheter för att uppgradera oss.

Det här är ett axplock av de frågor som vi har jobbat med under hösten 2012 och som vi fortsätter att jobba med under 2013. Det finns många viktiga frågor att ta tag i.

Vi vill tillsammans med alla goda krafter arbeta för en bra samförståndsanda.

Det tror vi är det bästa för Nora och alla som bor i vår fina kommun.

Med fler goda initiativ kan vi göra Nora till en bättre kommun att leva i med nya bostäder, fler förskoleplatser och bättre möjligheter till arbete och pendling.

Vi känner att vi är bra på gång och ser med tillförsikt på framtiden för Nora.

Solveig Oscarsson (S), kommunstyrelseordförande, Nora

 

13 Comments

 1. Åsa Leek

  Eftersom kommunen valt att besluta,utan att informera Noraborna, om vad det innebär, med ett ”medborgarkontor”, står det var och en att fritt spekulera efter de erfarenheter han har !

  I mitt fall, från land med marxiststyre.
  Därav verisionen.

  Men om kommunen går ut i pressen helt öppet med alla uppgifter kostnader och förväntade resultat, kan jag kanske ompröva min version

 2. Om Du tror att MEDBORGARKONTOR fungerar på det viset,S.Johansson, så gör studiebesök på något sådant. Närheten till Örebro har Du och vill Du jämföra med en ort av Noras storlek,besök Tomelilla.
  Du kan läsa mina tidigare inlägg.
  Jag har fått god hjälp,kanske inte från Örebro eftersom jag har haft min huvudsakliga inkomstkälla därifrån,men som sommarboende i Tomelilla.
  Kan Du ge ett exempel på Din skräckvision?

 3. Har funderat vidare !

  Beslut om medborgarkontor har tagits. Vad tyckte medborgarna om det ?

  För min del luktar det politisk ”apartheid”, dvs
  man skiljer politiker och kommunala tjänstemän åt genom ett ”medborgarkontor”. Noras innevånare, får legitimera sig, visiteras och får lämna sin åsikt, vilken sedan registreas.

  Tingshuset hålls låst och bevakat, så inga därifrån tillåts ”glappa” till massmedia eller allmänhet.

  Och sekretessen hålls på så vis strikt. Har jag fel ?

 4. Jag har erfarenhet även från Örebro kommun där man har ett fungerande medborgarkontor.
  Det är en central punkt för samhällsvägledning, en offentlig service med lättare åtkomst för samhällsinformation,rådgivning. I Örebro samarbetar men med Försäkringskassan och Skatteverket. Man kan även få ekonomisk rådgivning, liksom juridisk rådgivning, och konsumentfrågor. Man tar emot synpunkter och klagomål. Teckenspråkshjälp erhålles. Vid byggnation kan man lätt få tillgång till skisser och ritningar.
  Bra va? Skönt att man nu bryr sig om alla sina medborgare i Nora och med tillförsikt kan vi nu efter den politiska vurpan som var,se fram emot en förståndig utveckling på de områden som Solveig nämner.

 5. En undran, Solveig; vem efterfrågar ett medborgarkontor och vad kostar det? Jag tycker att ni borde åtgärda vissa andra saker innan ni inrättar något som ingen egentligen behöver. För om man i lilla Nora inte kan gå direkt till berörd part om man vill något så är det illa.
  Jag föreslår att ni istället lägger pengarna på att hjälpa Stribergsborna ordna upp sin situation med barnomsorgen. Eller ge Mitt Andra Hem en lokal. Eller ge pengarna till äldrevården för att skapa fler kultur- och fritidsaktiviteter. Eller öronmärk pengarna till att bekämpa droger. Detta är bara några förslag bland många. Jag är övertygad om att pengarna skulle göra bättre nytta i alla dessa förslag.

 6. Sansat och bra! Man gör en översyn och lägger en grund för vidare samhällsbyggande! Jag känner mej trygg i det Solveig presenterar; att man kommer att ta tag i arbete,pendlig,bostäder,skola/barnomsorg,äldreboende,föreningsliv osv.
  Genom ett medborgarkontor kan man med lätthet följa hur arbetet fortskrider!

 7. Jättebra! När jag besöker Tomelilla så kan jag gå in på medborgarkontortet och få hjälp med att hitta till ALLT! Där finns alla broschyrer och jag kan beställa biljetter. Det är verkligen service till både boende och turister. Nora måste göras trivsammare och motta turister på ett bättre sätt än nu. Inte roligt att först läsa om Nora och tex Gyttorp med gamla fina byggnadsminnen, för att komma till en glasskiosk alldeles intill Systembolaget och en pissoar!! För att sen åka ut till Gyttorp och bli ledsen över hur Erskines byggnadsverk sköts.Bra Solveig! Äntligen!

 8. Är det någon som vet varför vi behöver ett Medborgarkontor? Det är ju bara att gå till Tingshuset så får du all hjälp du kan få från kommunen redan idag. Det känns mer som om Medborgarkontor är ett sätt att försöka sig på att efterlikna de stora kommunerna där ett medborgarkontor verkligen har en funktion.

  Fast det blir nog inte verkligt för de nya siffrorna på kommunens inkomster kommer tvinga kommunen att spara i den tagna budgeten och då finns det inga pengar till medborgarkontor.

 9. Ro i kommunen kanske inte är det bästa alltid. Det måste ju hända saker också.
  Omorganisation och medborgarkontor. Är det de enda visionerna nya majoriteten har?
  Byggnation, ungdomars fritid, företagensvälmående? Företagen mår inte bättre för att de får besök av ett gäng politiker då och då.

  /NP kom tillbaka

 10. Bra Solveig, det är tur att det är du som är Noras starke ”man. Du skänker ro till kommunen, sluttramsat är det nu!

  //sosse i skäl och hjärta.

 11. Undrar vad som är politik i det här? Och inte ett ord om länspendel eller byggnation.

 12. Intressant artikel.

  Det finns naturligtvis en hög med floskler, men också en viss substans !

  För omväxlings skull vill jag faktiskt fundera lite på en del passussar.

  Att utomstående kommer in och granskar kommunens sk
  ”affärer”, är naturligtvis en grundbult.
  Affärerna skall granskas bitvis exv Stensnäs, de nio villorna,
  resecentrum, destilleriet, ölbryggeriet och olika byggnadsprojekt mm

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.