INSÄNDARE/DEBATT - page 63

Placeholder
Posted on

Sluta slösa med medborgarnas pengar!

”Häng med på det som händer i Nora” skrev den nya majoriteten, Socialdemokrater och Moderater, försommaren 2013 i ett utskick till kommunens invånare. I utskicket lyfte de fram Glasstorget och Trängbo Camping. Vad har då… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Visst är det bra med valfrihet

Sverige har infört LOV som ett alternativ till upphandling:  Therese Hoikkala skriver  ”Om LOV införs så får kommunen som huvudman bara kontrollera att kvalitetskraven i förfrågningsunderlaget följs, men däremot får de inte kontrollera frågor som… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Hoikkala svarar Vilhemsson

När detta skrivs är beslutet i socialnämnden redan fattat, det blev tyvärr ett beslut om att införa LOV i Nora. Slutgiltigt kommer detta beslut tas i kommunfullmäktige så småningom. Helena förfäras över socialdemoktaternas föråldrade synsätt… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Öppet brev till socialnämnden 6 februari 2014

Den sjätte februari ska socialnämnden i Nora fatta beslut gällande LOV (lagen om valfrihet). Efter den utredning som gjort visar det att det inte är ekonomiskt försvarbart att endast införa LOV gällande servicetjänster utan förslaget… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Centerpartiet vill ha närodlad politik

Torsdagen den 6/2 ska socialnämnden i Nora besluta om formerna för införande av LOV. Socialförvaltningen föreslår, efter en gedigen utredning, att införa LOV, inte bara inom servicetjänsterna (som kommunfullmäktige beslutat) utan även inom omsorgstjänsterna. Vad… Läs vidare

Placeholder
Posted on

31 eller 21 i fullmäktige?

En lagändring gör det nu möjligt för mindre kommuner att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 21 ledamöter. Ljusnarsbergs Kommun har idag 31 ledamöter i fullmäktige och skulle kunna minska antalet till 21. Vid 2010… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Ständiga paniklösningar och fumlighet

I onsdagens NA uttalar Barn- och Utbildningsnämndens ordförande Per Andreasson (s) och förvaltningschefen Anders Danielsson om lokalfrågan kring mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Man hävdar kategoriskt att det enda alternativet för kommunen är att hyra den… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Landstinget tar ditt jobbskatteavdrag

I en annons, publicerad i NA under mellandagarna, kunde vi läsa att landstingets regler och avgifter är oförändrade från 1 januari 2014. Vi vill komplettera informationen, eftersom S- majoriteten inte berättar, att alla tvingas betala… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Svar till Insändare ”Noras äldre är inte till salu”

Ja, mycket har hänt sedan den förra majoriteten beslutade införa LOV i hemtjänsten inom servicetjänster, ett beslut som fattades i februari 2012 och som Socialdemokraterna reserverade sig mot. I beslutet ingick förutom införande av LOV… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Noras äldre är inte till salu

Den 6 februari ska socialnämnden fatta beslut gällande införande av LOV inom Nora kommun. Vänsterpartiet motsätter sig å det kraftigaste ett införande av LOV iNora, skälen till det är många men det viktigaste är att LOV öppnar… Läs vidare

Gå till Toppen