En sak att diskutera internt

Med anledning av att Sven- Erik Nykvist uttalande att lämna socialdemokraterna i Nora vill Moderaterna komma med ett klargörande:

Ett samarbete mellan två eller fler partier innebär att partierna förhandlar om hur politiken ska utformas. De partiföreträdare som utsetts att leda förhandlingarna har fått mandat från respektive parti om vilka frågor som ska behandlas och vilket förhandlingsutrymme partierna get förhandlarna.

Förhandlingar handlar om kompromisser från bägge sidor och att inblandade parter håller sig till beslutade överenskommelser. Om enskilda socialdemokrater i Nora ej upplever att just deras partipolitiska frågor tillvaratagits på korrekt sätt, är detta en sak för socialdemokraterna att diskutera internt.

Vid olika tillfällen har uppgjorda överenskommelser mellan socialdemokraterna och moderaterna ändrats av socialdemokratiska företrädare vid sittande bord, bland annat i Kommunfullmäktige och Barn- och utbildningsnämnden.

Vi moderater tar avstånd från enskilda ledamöters initiativ till improvisation efter att överenskommelser träffats oavsett partitillhörighet.

Moderaterna i Nora har tydligt redovisat partiets ståndpunkt i frågor som ensamkommande flyktingbarn och införande av LOV.

Vi välkomnar en öppen debatt om Noras framtid inför valet 14 september 2014.

Styrelsen
Nya Moderaterna Nora

4 Comments

  1. Moderaterna i Nora har redan varit med och fattat beslutet en gång i Noras kommunfullmäktige, att valfrihetssystem ska införas inom hemtjänstens serviceverksamhet. Att överhuvudtaget gå med på något annat, eller medvetet skjuta upp beslutet, är att sälja sin skäl.

  2. Ja är det såna språkliga och logiska habrovinker ni ”förhandlar” med förstår man avhoppen bättre. ..

  3. Moderaterna har lovat att inte ta några beslut i Kommunfullmäktige av ideologiska karaktär under mandatperioden. Nu har kommunfullmäktige redan beslutat om att införa LOV i Nora och att riva upp detta beslut är att ta ett beslut av ideologiskt karaktär vilket Moderaterna lovat att inte ta. Man kan väl inte begära att Moderaterna skall bryta sin överenskommelse med S?

    LOV handlar om att man har ett öppet sinne till dem som kan ge den bästa kvaliteten. Är någon inte nöjd kan utföranden bytas över dagen. Inte konstigt att Vänsterpartiet i Fagersta har infört det i deras kommun. Fast Vänsterpartiet i Fagersta verkar vara mer fokuserad på att producera bra resultat än av ideologi.

  4. Moderaterna i Nora har klart och tydligt i enlighet med ovanstående skrift gått med på att inte införa LOV under mandatperioden. Tänker ni stå för den överenskommelsen eller inte?

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.