Irja Gustavsson svarar Detlofsson

INSÄNDARE/DEBATT. Liberalen Nils Detlofsson har svingat hårt mot kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S). Nu väljer Irja att svara och önskar samtidigt en bra samtalston inom politiken. Läs Irja Gustavssons svar här.

Svar på Nils Detlofssons debatt

Om jag ska avgå avgör varken Liberalerna eller Nils!  Däremot gör väljarna och medlemmarna i mitt parti det utifrån det valresultat som blir den 9/9.

Mitt parti gör inte personliga påhopp på andra politiker men vi berättar gärna med stolthet vad vi gjort.

Om Liberalerna varit närvarande på budgetmötet den 27/8 hade dom fått en redovisning av det ekonomiska läget och informationen om avskrivningar som gjorts, men dom valde att inte komma.

De senaste åren har det skett en medveten satsning på att bygga nya bostäder i det kommunala fastighetsbolaget LIBO. Det negativa resultat som redovisas helt öppet, är kopplat till de bokföringsmässiga nedskrivningarna som LIBO tvingas göra för de nyproducerade bostäderna och för bostäder som ROT renoverats. Det negativa resultat som nedskrivningarna inneburit för det egna kapitalet i bolaget, har kompenserats med att andra fastigheter värderats upp med motsvarande belopp. Det egna kapitalets värde i bolaget påverkas ej, det förblir intakt. Allt enligt gällande regelverk som säger att de bokförda värdena inte får överstiga marknadsvärdet. Man kan uttrycka detta som att produktionskostnaderna är högre än vad som dessa bostäder värderas till i Lindesberg. De kommunala bolagens bokföring och kommunens bokföring läggs ihop och redovisas i en sammanställd redovisning, allt enligt god redovisningssed.

2015 var resultatet i kommunen, utan de kommunala bolagen, +86,5 Mnkr, 2016 +56,3, 2017 +36 Mnkr och årets resultat visar på +19 Mnkr – vet inte om jag tycker vi misskött ekonomin!

I svenskt näringslivs ranking framgår det att företagarna i Lindesberg är minst nöjda med frågor som rör service, information och attityder från tjänstemännen. Detta är något som kommunstyrelsen tar på största allvar.

Under 2018 har kommunen gjort ett kompetenslyft och en rad strategiska nyanställningar just för att öka servicenivån och flödet av information från kommunens olika funktioner till medborgare. Näringslivsenheten har exempelvis under en längre period varit underbemannad och utan chef. Det påverkar givetvis möjligheterna att löpande ha en dialog med företag och företagare samt bedriva näringslivsutveckling. Nu är de tjänsterna tillsatta sedan i somras.

Inom den kommunala organisationen pågår ständigt ett förbättringsarbete ifråga om bemötandet gentemot medborgare.

Ingen kan väl missa det som skett i vår kommun under denna mandatperiod. Vi har byggt bostäder, ny skola på gång, medarbetare har fått ökad sysselsättningsgrad, arbetslösheten minskar, fritidssektorn har utvecklats med bland annat ute gym, spontanidrottsplatser och en ishall har fått en ny is aggregat. En ny ridskola är på snart färdig. Listan kan göras lång…

Att måluppfyllelsen i skolan inte är tillfredställande är nog alla partier överens om! Och barn och utbildningsnämnden jobbar tillsammans med förvaltningen med åtgärder.

Tillsättning av rektorer har jag ingen som helst inblandning i. Det sker på förvaltningsnivå.

Jag hoppas att det bra samtalsklimat som vi haft under lång tid inom politiken i Lindesbergs kommun ska fortsätta.  Och att vi tillsammans fortsätter utveckla vår kommun och är stolta ambassadörer.

Jag är oerhört stolt över våra medarbetare, dom gör ett fantastiskt arbete.

Irja Gustavsson, kommunstyrelsens ordförande

5 Comments

  1. Irja Gustafsson är bara intresserad av Irja Gustafsson. Klart hon hade ett finger med när dottern blev rektor. Skrattretande löjligt. Lite påtryckningar så…
    Irja Gustafsson är lika inkompetent som sina föregångare.

  2. Irja pratar om plus i kommunen men då är väl alla bidrag medräknade för nyanlända? Hur ser det ut utan denna kalkylering skulle vara kul att se? Efter tre år så försvinner detta och vad blir det då? Jo Irja vill då höja kommunalskatten så vi kan fortsätta ge socialbidrag som kommuninvånarna inte får veta innan valet, men det säger hon inte nu inför valet utan det kommer senare. Det behövs en ny kommunledning i Lindesberg som inte ger invånarna en Scen för 500.000 medan miljoner och åter miljoner går till annat vilket aldrig redovisats. Hälsningar en trött socialdemokrat som vill ha förändringar

  3. Du glömde att berätta att de enskilda inom funktionsstöd blev drabbade. Men bygg Du bostäder istället för att tänka på de som redan är i ett utanförskap i vårt samhälle!! Dra inte åt livremmen åt de som redan är utsatta!

  4. Irja Gustavsson! Du har gett den nye kommundirektören två löner 83 000 plus 30 000, summa 113 000 kronor i månaden. Det är mer än någon annan kommundirektör i länet, Örebro undantaget. Dom ligger mellan 75 000-85 000 kronor/månad, Vem har Du då, med denna topplön, lockat till Lindesberg. Är det en VD för ett börsnoterad företag? NEJ det är en person som redan ”sitter 5 dörrar bort” i kommunkontoret. Hade han inte sökt jobbet som kommundirektör om Du bara erbjudit en vanlig kommundirektörslön? Din frikostighet kommer nu att kosta Lindesbergarna cirka 500 000 kronor om året. VARFÖR ? undrar många skattebetalare och medarbetare i kommunen som gör ett fantastiskt arbete och jag, Carl-Henrik Ling, Liberal.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.