Peter Jilke fortsätter sin kamp för att Lindesbergs lasarett ska vara ett fullvärdigt akutsjukhus.

Jilke vill att politikerna släpper prestigen

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/LINDESBERG

INSÄNDARE/DEBATT. Läkarna Peter Jilke och Ingemar Engstrand ger sig aldrig i frågan om den indragna primärjouren på Lindesbergs lasarett. Här går Jilke igenom de felräknade kostnadsminskningar som är resultatet av stängningen.

Räkna om och räkna rätt! 

Ingen besparing genom indragen primärjour 

på Akuten, Lindesberg!  

Indragen primärjour hela året nattetid på halva Akuten, Lindesberg, beslutades september 2019 av RÖLs Hälso- och Sjukvårdsnämnd med hopp om ekonomisk besparing. 

Snabbt växer i norra och västra RÖL en massiv opinion som insett att ingen ekonomisk besparing kommer att uppnås. 

Uppföljning har först nu gjorts av RÖLs Hälso- och Sjukvårdsnämnd. 

Enligt RÖLs uppföljning sparas 2 miljoner/år på löner för de underläkare som nu inte arbetar natt. 

MEN! 

Alla kostnader och konsekvenser, som nu uppstått pga av stängd primärjour, har inte medtagits i RÖLs uppföljning!  

Inte ens tillkomna kostnader för transporter, ökad utbildning och arbetstimmar!!!  

Sammanfattningsvis INGEN BESPARING genom nattetid stängning av halva Akuten, Lindesberg 

Underlag för uppkomna kostnader och konsekvenser redovisas nedan och är baserade på RÖLs uppföljnings egna data så långt möjligt är. 

Antal akuta patienter baseras på att det under flera år har kommit 3-4 akuta patienter varje natt till Akuten, Lindesberg – dessa akuta patienter kan väl inte ha försvunnit?  

Nedanstående beskrivna kostnader och konsekvenser uppkommer eftersom numera 1.000-1500 akuta patienter per år måste åka till USÖ i mörker och halka istället för som tidigare åka till Akuten, Lindesberg.  

Ökade lönekostnader 

110.000 kronor: Eftersom primärjour som numera slutar klockan 22.00 tvingas primärjour arbeta över i genomsnitt en timme varannan natt. 400kr x 365 = 73.000 kr vanligen multiplicerat med faktor 1,5, som används klockan 21.00-24.00, så blir det 110.000 kronor 

330.000 kr: Bakjour ska varje jourpass numera få rapport från avgående primärjour samt från nattsköterska och dessutom under natten sporadiska frågor per telefon från vårdavdelningar. 600 kr/tim x 1 timme x 365 x faktor 1,5 = 330.000 kronor.

Ökade transportkostnader:  

184.000 kr: Egen bil ersätts av RÖL med 18,50 kr/mil minus patientavgift 50 kr dvs tur och retur Akuten Lindesberg – USÖ cika 5+5 mil kostar RÖL 135 kr per patient och till Karlskoga 7+7 mil 209 kr per patient, för tre patienter 505 respektive 627 kr/dygn, alltså per år 184.000 – 228.000 kronor. 

Taxi?????kr: Går ej att från kansli, RÖL, få uppgift om antal akuta patienter som åkt taxi till USÖ pga nattetid stängd halva av akutmottagningen, Lbg lasarett..?  

Men Taxi, Örebro, uppger kostnad 363 kr/mil 21.00-07.30 dvs Lindesberg-USÖ 1.850 kr/patientresa och till Karlskoga 2.541 kr. Patienter betalar 125 kr i egenavgift per taxiresa. 

1.750.000 kronor minst: Ambulans 0,5-1 extra transport/natt. Enligt Riksavtal kostar ambulans 960 kr/mil. Nästan 10 mil t.o.r. Lbg-USÖ och 14 mil t.o.r. Karlskoga. 

Ökad utbildning enligt RÖLs Uppföljning: 

300.000 kronor: Utbildningsbehov har nu uppstått. 25 sköterskor på Akutmottagningen utbildas i Klinisk bedömning 5 dagar med lönekostnad 300 kr/timme inklusive sociala avgifter och semester-ersättning=300.000 kronor. 

 Att upprepas årligen? Vartannat år? Eller vad?  

?????? kronor: Ökad utbildning avdelningssköterskor tex NEWS (National Early Warning Score), HLR (Hjärt-Lung-Räddning) mm 

Miljökonsekvens: Ökade transporter ger ökad miljöförstöring förstås. Men ingen utvärdering av miljö-konsekvenser/kostnader har gjorts i RÖLs uppföljning! 

Ökade väntetider på Akutmottagningen USÖ: Nu tillkomna akuta patienter från norra RÖL ökar naturligtvis väntetiden för patienter på USÖs Akutmottagning. 

Sämre ur-akut ambulanstäckning: Kvalitetsmålet i Sverige är att minst 90% av ur-akuta patienter (Prio 1) ska nås inom 20 minuter, men för ur-akuta patienter från Lindesberg har det nu blivit ännu sämre och enligt RÖLs Uppföljning, tidigare 38% men numera endast 32,7 %! 

Otrygghet för nattsköterskor med avsaknad av primärjour på lasarettet: Detta påtalas i RÖLs uppföljning, men har ej satts kostnad på och ingen lösning presenteras! Märkligt? 

Ökat lidande för akuta patienter nattetid: Lidande berörs inte alls i RÖLs uppföljning! Inte mycket fantasi krävs för att förstå att den nu ökade restiden medför förlängt lidande och oro under minst en halvtimme. Resa i mörker! Och halva året halka! Försök sätta pris på det! 

Ökad oro: Kommer jag fram till 1177? Är det öppet eller stängt på Akuten? Akuta tillstånd är för en individ tack och lov sällan-händelser och därför kan det inte begäras att patient i en akut situation veta vart patienten ska vända sig.  

Alltså: 

Den förväntade besparingen på 2 miljoner minskar eller försvinner eller ännu värre resulterar i ökade kostnader och framför allt negativa konsekvenser för patienter och miljö! 

Slutsats till Regionpolitiker; 

Släpp prestigen! 

Räkna om och räkna rätt!  

Spar pengar, lidande, miljö och oro.  

Lyssna på den växande opinionen i norra och västra RÖL! 

Lyssna på regionpolitiker från L, MP, V samt SD som insett detta. 

Och kanske vissa andra regionpolitiker från S, C och M som vågar trotsa partipiskan… 

Akut vård ska nås enkelt, säkert och snabbt!!! 

Öppna den nu nattetid stängda delen av Akuten, Lindesberg.

Peter Jilke, kirurg  Ingemar Engstrand, öron-näsa-hals-läkare 

Instämmer i västra och norra Region Örebro län gör: 

Läkare bl.a. Medicin-kliniken, Lindesbergs lasarett 

Företagare mer än 1.300 bl.a. Peter Larsson, Linde Bilskadecenter AB, Ola Hedblad, TAB, Per Sander, Br Sander Bygg AB 

Pensionärsorganisationerna PRO bl.a. Reidar Johansson och Jerry Levin, och SPF bl.a. Lars Idstam  14.000 medborgare, namnunderskrifter insamlade av PRO  och överlämnade till Karin Sundin sept. 2020

4 Comments

  1. Tänk om och tänk rätt! Beslutet att ta bort primärjouren kväll och natt är fattat på felaktiga grunder! Läs artikeln som Jilke/Engstrand har skrivit ovan! Beslut av den här graden bör tas av personer med Medicinsk kompetens som vet vad det innebär när jouren tas bort! Distriktsköterska

  2. Jättebra skrivet- hur kan man som politiker bara låta bli att erkänna att man gjort ett felbeslut!

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.