Markus Lundin (KD), Pär-Ove Lindqvist (M) och Nils Detlofsson (L) fortsätter jobba för ett bad på Loppholmen.

Striden om bad på Loppholmen går vidare

LINDESBERG. Oppositionspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har länge slagits för ett bad på Loppholmarna, och senast i måndags när kommunfullmäktige sammanträdde röstades förslaget ner av majoriteten med rösterna 23 mot 20. Oppositionens reservationssvar visar dock att striden kommer att fortsätta.

Oppositionspartierna menar att ett nytt Loppholmsbad blivit en politisk prestigefråga där den politiska majoriteten helt enkelt varit tvåa på bollen. Man skriver att Socialdemokraterna och Centern inte vill erkänna att oppositionen har lagt ett bra förslag – helt enkelt för att förslaget är bra.

Oppositionens förslag om ett bad var uppe i kommunfullmäktige i november, men blev då återremitterat till kommunledningskontoret med en rad frågor att utreda.

· Redovisa driftkostnad för ett friluftsbad på Loppholmarna enligt det förslag som Samhällsbyggnad Bergslagen presenterades för kommunstyrelsen den 25 februari 2020. I driftkostnaden ska även kapitaltjänstkostnaden ingå, det vill säga räntekostnad för investeringen (6.3 milj. Kr) och avskrivning av densamma.

· Undersöka möjligheten till delfinansiering av nu aktuell investering från bolag inom i första hand bostads- och byggentreprenadverksamhet. De kommunala bolagen Falab och Libo skall också ingå i undersökningen. Ovanstående ska göras eftersom det framkommit att det finns sådant intresse för att höja attraktiviteten för bostäder mm i Lindesbergs tätort.

· Undersöka möjligheten till förlängning av tillståndet från Mark- och Miljödomstolen till muddring mm som löper ut under våren 2022. utreda vad konsekvenserna blir för vattenkvaliteten i Lindessjön och nedströms när det planerade lokala omhändertagande av dagvatten från Kristinavägen inte blir av och vad ersättningen blir.

Kommunen har lagt ner en hel del pengar på att utreda ett eventuellt bad på Loppholmen, och de tre oppositionspartierna menar att om man avbryter planerna nu är dessa pengar kastade i sjön.

– De tillstånd som finns har kostat skattebetalarna mycket pengar att ta fram och kommer att gå ut inom kort, skriver man i reservationen. Driftskostnaderna efter iordningsställande beräknas bli låga och investeringskostnaden skrivs av på mycket lång tid så det är ingen dyr investering räknat över tid.

– Vår uppfattning är att det finns ett stort behov av en badplats centralt i Lindesberg. Idag finns inget bad i Lindesbergs som klarar av en större mängd badgäster. De mindre bad som finns runt Lindesjön rymmer inte så många besökare, har inga eller få parkeringsplatser och saknar sanitära faciliteter.

– Den nu aktuella investeringen är cirka 5,5 miljoner och för att få ett perspektiv på detta överskred majoriteten ett investeringsanslag med 7,2 miljoner under 2020 för en bussangöringsplats utan såvitt känt någon som helst diskussion.

2 Comments

 1. Ett klokt beslut av majoriteten!
  Att platsen är fantastisk för ett utomhusbad råder det inget tvivel om.
  Ingen vare sig politiker eller medborgare skulle motsätta sig denna önskedröm om bara vattenkvaliteten kunde säkras.

  Kanske inte alla vet att där Loppholmarna ligger var tidigare en gammal ”sopstation”, ingen vet vad som döljer sig under fyllningsmassorna man la dit på 60 -talet.

  Alla försök hittills har inte gett en acceptabel (godkänd) vattenkvalite.
  Och med tanke på förutsättningarna tillhör jag dem som tvivlar på att det räcker med föreslagna åtgärder. Muddring för mångmiljonbelopp riskerar att vara bortkastade pengar!

  Att muddra för att öka sjödjupet och på så sätt få till en större mängd vatten på platsen är inte tillräckligt för att säkra kvaliten.
  Inflödet, mängden vatten som rinner genom ån kan man bara marginellt påverka och är det som huvudsakligen avgör vattnets kvalitet.

  På Loppholmarna borde man i stället satsa på att anlägga en plaskdamm med ett djup lämpligt för mindre barn. Med några duschar och omklädningsrum etcetera kan platsen bli en oas att vistas vid!

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.